Нормативні документи

Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік

Про проведення регіональних нарад - семінарів проректорів, відповідальних секретарів приймальних комісій та відповідальних осіб за внесення
відомостей та даних до ЄДЕБО вищих навчальних закладів

Щодо проведення регіональних нарад - семінарів

Щодо своєчасної видачі студентських квитків у 2012/2013 навчальному році

Про фінансування діяльності органів студентського самоврядування

Про використання бездротових мереж стандарту Wi-Fi для доступу до мережі Інтернет

Щодо підготовки статистичної форми 2-3 нк “Звіт вищого навчального закладу на початок 2012/2013 навчального року”

Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році

Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до вищих навчальних закладів

Про академічні стипендії Президента України

Щодо отримання обсягу державного замовлення

Щодо видачі Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)