Нормативні документи

Про затвердження Плану заходів щодо посилення бюджетної дисципліни

Щодо переведення студентів

Щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань

Щодо переведення студентів

Про затвердження складу Атестаційної колегії Міністерства

Щодо окремих питань організації роботи підпорядкованих вищих навчальних закладів

Щодо окремих питань організації роботи підпорядкованих вищих навчальних закладів

Щодо переведення студентів

Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти (засобів діагностики якості вищої освіти) зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань 0202 "Мистецтво", 1401 "Сфера обслуговування"

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

Питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав

Про призначення академічних стипендій Президента України аспірантам на 2013-2014 навчальний рік