Нормативні документи

Про затвердження Графіку погодження Міністерством освіти і науки України правил прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році

Про висування кандидатів (колективів) на  здобуття Державної премії України  в галузі освіти  2014 року

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2013/2014 навчального року

Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рік

Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких діють спеціалізовані вчені ради

Про призначення академічної стипендії імені М. С. Грушевського аспірантам на 2013/2014 навчальний рік

Про Конкурсну програму «Кращий студент України»

Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 10 жовтня 2013 року

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 10 жовтня 2013 року

Щодо роз’яснень Умов прийому