Положення про дистанційне навчання - Розділ 7

На початок
1. Загальні положення
2. Структура і функції системи дистанційного навчання
3. Управління системою дистанційного навчання
4. Стандарти у дистанційному навчанні
5. Організаційні засади системи дистанційного навчання
6. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання
7. Забезпечення дистанційного навчання
8. Фінансові відносини в сфері дистанційного навчання
9. Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання

 

7. Забезпечення дистанційного навчання

7.1. Забезпечення дистанційного навчання включає такі складові:

 • науково-методичне забезпечення;
 • кадрове забезпечення;
 • системотехнічне забезпечення;
 • матеріально-технічне забезпечення.

7.2. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання розробляють навчальні заклади, які мають центри СДН відповідного рівня - головний, регіональні та базові центри СДН, а також науково-методичні установи та організації, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук та іншим центральним органам виконавчої влади.

7.3. Науково-методичне забезпечення включає:

 • наукові основи дистанційного навчання для всіх освітніх рівнів та напрямів підготовки, перепідготовки та (або) розширення профілю (підвищення кваліфікації);
 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • єдині вимоги до навчальних планів, програм і нормативів дистанційного навчання, які відповідають державним стандартам освіти;
 • дидактичне та методичне забезпечення дистанційних курсів;
 • методики розроблення, апробації та впровадження дистанційних курсів;
 • науково-методичні основи функціонування банку атестованих дистанційних курсів.

7.4. Кадрове забезпечення дистанційного навчання реалізується постійно діючою системою перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання таких категорій фахівців:

 • педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів;
 • фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій - інженерів, програмістів, системних адміністраторів дистанційного навчання;
 • менеджерів дистанційного навчання;
 • методистів дистанційного навчання;
 • експертів дистанційного навчання.

Механізм створення та функціонування постійно діючої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання і методичне забезпечення для неї розробляється під керівництвом Координаційної ради.

Перелік центрів СДН, що проводять навчання і видають відповідні документи про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання, визначає Міністерство освіти і науки України за рекомендацією Координаційної ради.

Усі фахівці, що забезпечують дистанційне навчання, повинні бути атестованими і мати відповідні документи, які підтверджують їхній кваліфікаційний рівень з дистанційного навчання.

Навчальні заклади всіх рівнів забезпечують підвищення кваліфікації своїх працівників, які задіяні у дистанційному навчанні, не рідше одного разу на три роки.

7.5. Системотехнічне забезпечення СДН включає в себе:

 • апаратне забезпечення;
 • телекомунікаційне забезпечення;
 • програмне забезпечення;
 • інформаційне забезпечення.

7.5.1. До апаратного забезпечення належать:

 • сервери для розміщення дистанційних курсів, WEB-сайтів та відповідних сервісних служб;
 • робочі станції для викладачів та персоналу, які забезпечують процес дистанційного навчання, а також студентів і учнів, що навчаються дистанційно;
 • мережне обладнання для об'єднання серверів та робочих станцій у єдину локальну систему та їхнього підключення до Інтернет (інтранет).

7.5.2. Телекомунікаційне забезпечення складається з:

 • телекомунікаційного обладнання, що забезпечує об'єднання мереж, які задіяні у дистанційному навчанні;
 • телекомунікаційного обладнання, що забезпечує необхідну якість та пропускну здатність каналів зв'язку для інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу та їхнього доступу до інформаційних ресурсів, що є як у межах СДН, так і в інших інформаційних джерелах, у тому числі мережі Інтернет.

7.5.3. Програмне забезпечення СДН включає:

 • системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів і робочих станцій;
 • прикладне програмне забезпечення для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів;
 • прикладне програмне забезпечення для підтримки функцій дистанційного навчання, що забезпечують загальну підтримку та адміністрування процесу дистанційного навчання;
 • прикладне програмне забезпечення для викладачів, студентів і
 • учнів, за допомогою якого реалізуються конкретні рішення організації та ведення навчального процесу у дистанційній формі;
 • прикладне програмне забезпечення для створення навчальних матеріалів дистанційних курсів (редактори тексту, графіки, відео, звуку, анімаційні пакети тощо);
 • інше програмне забезпечення, що рекомендується або розповсюджується навчальним закладом для його використання особами, що навчаються за дистанційною формою навчання.

7.5.4. До інформаційного забезпечення СДН належать інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання: окремі дистанційні курси, електронні бібліотеки, БАДК, нормативно-правова база, що стосується дистанційного навчання, інші бази та банки даних, у тому числі й ті, що є в мережі Інтернет.

7.6. До матеріально-технічного забезпечення СДН належать матеріальні об'єкти та обладнання, що забезпечують процес дистанційного навчання.

Вимоги до матеріально-технічного забезпечення СДН навчальних закладів з дистанційною формою навчання визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.Останні новини