Положення про дистанційне навчання - Розділ 9

На початок
1. Загальні положення
2. Структура і функції системи дистанційного навчання
3. Управління системою дистанційного навчання
4. Стандарти у дистанційному навчанні
5. Організаційні засади системи дистанційного навчання
6. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання
7. Забезпечення дистанційного навчання
8. Фінансові відносини в сфері дистанційного навчання
9. Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання

 

9. Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання

9.1. Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного навчання для навчальних закладів є:

  • участь у проектах і програмах, що спрямовані на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти, зокрема створення міжнародних віртуальних університетів, до складу яких входять навчальні заклади різних країн;
  • участь у проектах і програмах інтегрування національних телекомунікаційних мереж, що задіяні у дистанційному навчанні, у європейські та світові науково-освітні телекомунікаційні мережі;
  • проведення спільних наукових досліджень щодо розвитку технологій дистанційного навчання;
  • участь у розробленні міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання;
  • надання послуг, пов'язаних із здобуттям освіти за технологіями дистанційного навчання, іноземним громадянам;
  • відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших фахівців з метою підвищення кваліфікації з дистанційного навчання відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів навчальних закладів з іноземними партнерами.

9.2. Навчальні заклади мають право здійснювати міжнародне співробітництво в сфері дистанційного навчання, укладати відповідні договори, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства.

Перший заступник директора департаменту вищої освіти                                                               М.О.Хмелевський

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і

науки України

21.01.2004 № 40Останні новини