Створено Офіс оцінювання діяльності наукових установ НАН України

17 травня 2017 року Президія Національної академії наук України під час свого засідання затвердила постанову, яка передбачає, серед іншого, створення Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України.


Офіс створюється на правах наукового відділу Державної установи «Центр проблем наукового забезпечення розвитку регіонів НАН України». Останній, у свою чергу, перейменовується в Державну установу «Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України» (ЦОДНУ) НАН України.

Доцільність створення Офісу як спеціального підрозділу з оцінювання зумовлена необхідністю змін в організаційній формі якісного забезпечення процесу оцінювання ефективності академічних інститутів. Таку необхідність засвідчила апробація Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, проведена 2016 року. Адже саме незалежне оцінювання є передумовою підвищення результативності наукової та науково-технічної діяльності інститутів Академії, реорганізації й оптимізації їх мережі, що передбачено Заходами Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 рр. і реалізовано розробленням та затвердженням створенням зазначеної Методики, на важливості використання якої для оцінки результатів діяльності наукових установ НАН України з метою ухвалення ефективних управлінських рішень наголошено також у рекомендаціях незалежного європейського аудиту системи досліджень та інновацій України, котрий відбувся того ж таки 2016 року.

Передбачається, що Офіс оцінювання діяльності наукових установ НАН України (за аналогією з Evaluation Office Асоціації Ляйбніца) забезпечуватиме поточну роботу Постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності установ НАН України (яка, відповідно до положень Методики, представлятиме результати оцінювання наукових установ на розгляд Президії НАН України), Постійних комісій за науковими напрямами і зв’язок між ними, експертними комісіями й академічними науковими установами. Завданням цього підрозділу, крім того, буде методичне забезпечення процедури оцінювання, своєчасне інформування про терміни оцінювання й консультування установ та експертів, зв’язок із експертами, в тому числі закордонними, організація їх візитів до інститутів, а також моніторинг міжнародного досвіду оцінювання діяльності наукових установ і вдосконалення методики оцінювання діяльності наукових установ.

Прес-служба НАН України


Поділіться з друзями:   

Останні новини