Юристи Парламенту проти формування складу НАЗЯВО із доброчесних та незалежних кандидатів

Про це йдеться у висновку управління щодо законопроекту за р.н. 6393 “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”.


Законопроект передбачає новий, розумний, без конфлікту інтересів спосіб формування Національного агентства.  Автори законопроекту прагнули відійти від будь-яких політичних інтересів, уваги до персоналій та центрів впливу і подивитися на проблему неупереджено, в інтересах всієї країни. Документом передбачається, що до складу агентства увійдуть 17 членів, які обираються Ідентифікаційним комітетом з питань якості вищої освіти за результатами відкритого конкурсного відбору з урахуванням принципів гендерного балансу.

На думку управління, чинні положення Закону України «Про вищу освіту», за змістом яких склад Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України із числа осіб, які обрані Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, з’їздом представників вищих навчальних закладів України, спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів, виглядають більш вдалими та продуктивнішими з  огляду на потреби забезпечення якості вищої освіти.

Крім того в управлінні вважають, що викладені пункти законопроект не відповідають принципу правової визначеності закону, який передбачає, що закон повинен бути сформульований таким чином, щоб кожний суб’єкт його застосування міг чітко усвідомлювати його зміст. Адже в чинному законодавстві відсутні визначення понять (експерт-професор, провідний вищий навчальний заклад, національна та міжнародна інституція у сфері вищої освіти), які є визначальними критеріями та вимогами для формування складу Ідентифікаційного комітету.

Також зазначене стосується і положень законопроекті, де визначаються вимоги до членів Національного агентства, адже передбачені у ньому такі вимоги як компетентний, доброчесний, здатний за своїми діловими та моральними якостями виконувати покладені обов’язки мають оціночний, а не нормативний характер, що не узгоджується з вимогами правової визначеності закону як нормативно-правового акту.

Тому, на думку Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання.


Поділіться з друзями:   

Останні новини