Науковці НУХТ опікуються створенням технологій оздоровчих продуктів

У Національному університеті харчових технологій (НУХТ) відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека».


У конференції взяли участь 59 осіб, а загалом на конференцію представили свої доповіді 106 науковців: представники Національного університету харчових технологій; Київського національного торгівельно-економічного університету; Інституту гідробіології НАН України; Одеської національної академії харчових технологій; Харківського державного університету харчування та торгівлі; Полтавського університету економіки і торгівлі; Інституту геронтології ім. Д. Чеботарьова НАМН України.

Доповіді, представлені на конференції, свідчать про те, що тематика функціональних та оздоровчих харчових продуктів викликає особливий інтерес, оскільки йдеться не просто про фізіологічні потреби людини в їжі, а про харчування, призначення якого виходить далеко за межі звичних уявлень про харчові продукти.

Ключовим моментом більшості доповідей є констатація нерозривного причинно-наслідкового зв’язку якісного харчування, нових збагачених харчових продуктів зі станом здоров’я населення.

Доповідачі зазначали, що при виробництві та використанні повноцінних харчових продуктів мають бути пов’язані такі основні чинники: оздоровче повноцінне харчування – екологічні проблеми виробництва нових продуктів – економічні проблеми – соціальні аспекти.

Вдруге у межах даної конференції заслухано, обговорено і схвалено цикл доповідей, присвячених розробленню технологій нових харчових продуктів і формування на їхній основі оптимальних раціонів для військовослужбовців України, в тому числі для тих, хто нині перебуває в зоні АТО. Ця надзвичайно важлива проблема вирішується колективом науковців НУХТ, і отримані попередні здобутки свідчать як про її актуальність, перспективність, так і про ті складні завдання, які необхідно вирішити в даному напрямі.

Завдяки зусиллям ректора університету, професора Анатолія Українця Національний університет харчових технологій став першим у країні з вивчення та реалізації основ аюрведичної системи оздоровлення. Тому логічним є включення до головних напрямів роботи конференції тематики «Перспективи вивчення та розповсюдження в Україні основних принципів Аюрведи». І, незважаючи на необізнаність більшої частини аудиторії у даній проблемі, присутні з величезним інтересом заслухали доповідь професора НУХТ Галини Поліщук «Молочні продукти в аюрведичному харчуванні» та доповідь професора НУХТ Наталії Науменко «Взаємодія українських і санскритських концептів в адаптації аюрведичного вчення». Це свідчить про цікавість науковців, зокрема молодого покоління, до всього нового, у даному разі – до інтеграції спадщини Давньої Індії у культуру здорового способу життя в Україні.

За результатами заслуховування та обговорення доповідей найкращими визнано виступи Наталії Стеценко «Порівняння реакційної здатності токоферолів із використанням методів комп’ютерної хімії», Світлани Халапсіної «Використання речовин антимікробної дії в якості кріопротекторів для обробки ягід» (доповідь зроблена англійською мовою), Лілії Солодко «Розроблення рецептур круп’яних кулінарних виробів, збагачених протеїновмісними напівфабрикатами зеленої маси рослин».

У представлених доповідях знайшла цілком обґрунтовані підтвердження відома теза стосовно того, що їжа є потужним чинником зовнішнього середовища, який справляє визначальний вплив, як на здорову, так і на хвору людину.

Автори доповідей навели чимало конкретних прикладів, які свідчать про те, що особливості їжі, склад, ступінь доступності та безпеки прямо впливають на настрій, поведінку людини в соціумі, визначають тривалість активного життя. Це надало нового забарвлення розмаїттю й багатству поняття триєдиної системи «людина – харчування – здоров’я».

Учасники конференції прийняли рішення, в якому констатовано, що проблема харчування є сьогодні однією із найважливіших як у межах однієї країни, так і планети Земля в цілому. Передусім, це стосується проблеми оздоровчого харчування, і великий внесок у вирішення зазначених питань роблять науковці Національного університету харчових технологій, Одеської національної академії харчових технологій, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Полтавського університету економіки і торгівлі, інших навчальних та наукових організацій.

Першочерговим завданням визначено подальше розроблення і ефективне впровадження у виробництво нового покоління харчових продуктів. Особливої актуальності сьогодні набуло питання розроблення раціонів для спецконтингентів, передусім, військовослужбовців України.

Великий простір для нових ідей та їх реалізації може дати вивчення основних принципів оздоровлення людини за Аюрведою та іншими оздоровчими школами Сходу і Заходу.

Науковці одностайні в тому, що для конструювання, розроблення, виробництва та забезпечення населення оздоровчим харчуванням необхідним є нерозривний зв'язок науковців і виробників харчових продуктів. Наукова ідея має стати найважливішим елементом інноваційного виробництва та інноваційного бізнесу.

Учасники конференції висловили розуміння, що найвищим призначенням сучасної теорії та практики харчової промисловості є збереження здоров'я української нації.


Фото:


Поділіться з друзями:   

Останні новини