НУХТ провів Міжнародну науково-технічну конференцію за тематичними напрямками 24-ї секції Наукової ради МОН України

7-8 листопада 2017 року в Національному університеті харчових технології (НУХТ), відповідно до тематичних напрямків секції №24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, працювала Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції», присвячена 40-річчю заснування в НУХТ Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ).


Пленарне засідання конференції відкрив ректор університету, професор Анатолій Українець. Він щиро привітав науковців у навчальному закладі, коротко розповів про новації, що останнім часом відбулися у НУХТ, зокрема, про перехід на навчання студентів за адаптованими до європейських навчальними планами, навчання для бажаючих студентів двома мовами (українською та англійською), започаткування підготовки фахівців за унікальною не лише для України, але й для світу, програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів». Також ректор представив президію конференції й наголосив, що форум спрямований на розширене представлення наукових здобутків науковців та ознайомлення з ними експертів харчової промисловості і промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси і гранти для фінансування за кошти державного бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці українських науковців у світовому науковому просторі.

Директор департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України Дмитро Чеберкус у своїй промові зазначив, що МОН зацікавлене у підвищенні якості наукових досліджень та якнайширшому впровадженні результатів роботи науковців у виробництво. Тому департамент науково-технічного розвитку наполегливо працює над збільшенням фінансування наукових розвідок українських учених й розширенням інфраструктури науки України. Високопосадовець відзначив, що НУХТ є беззаперечним лідером у підготовці фахівців з харчових технологій і провідним науковим центром країни, широко знаним і за кордоном, саме тому він був обраний місцем проведення базової конференції за 24-ю секцією Наукової ради МОН. Також фахівець тепло привітав колектив вишу з 40-річчям заснування ПНДЛ.

Про історію створення, розвиток і сьогодення Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ розповів її нинішній очільник Андрій Маринін.

У рамках пленарного засідання виступили: проректор з наукової роботи Харківського державного університету харчування та торгівлі Валерій Михайлов, який привітав науковців НУХТ, передав у дар до бібліотеки університету багатотомну енциклопедію харчування й представив доповідь «Інноваційний розвиток сфери харчування, як складової продовольчого комплексу»; проректор з наукової роботи Одеської національної академії харчових технологій Наталія Поварова, яка долучилася до вітань, презентувала історію академії й доповіла за темою «Наука ОНАХТ: відповідь на глобальні виклики у сфері харчових технологій, енергетики та навколишнього середовища» і перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету Наталія Притульська, яка також розпочала зі щирих вітань та представила доповідь «Харчування людей з високими фізичними та психоемоційними навантаженнями: науково-прикладний аспект».

Форум зібрав провідних учених країни, які презентували результати своїх досліджень у рамках шести секцій: «Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості», «Ресурсозберігаючі технології зернопереробних виробництв, виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів», «Ресурсозберігаючі технології крохмалевмісної та цукровмісної сировини, цукрозамінників, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, екстрактів, концентратів, харчових та кормових добавок», «Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів з гідробіонтів», «Ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання, консервування та управління якістю і безпекою продуктів на основі перероблення сировини мікробіологічного та рослинного походження, в т.ч. фруктово-овочевої», «Науково-технічні проблеми розроблення та удосконалення технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів».

До участі у науковому зібранні активно долучилися викладачі й студенти усіх кафедр НУХТ. Вони скористалися нагодою поділитися з колегами своїми напрацюваннями, здобутками, планами. Багато тем викликали надзвичайну зацікавленість й жваві дискусії.

З цікавими доповідями виступили доценти кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Юрій Булій та Марина Білько. Вони висвітлили питання скорочення енерговитрат, інтенсифікації біотехнологічних процесів та випуску продукції високої якості.

Плідною була участь у конференції колективу кафедри біотехнології і мікробіології. Про виконання наукового проекту «Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як підґрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів з стабільними поліфункціональними властивостями» відзвітувала завідувач кафедри Тетяна Пирог.

І якщо для завідувача кафедри такі виступи є звичними, то усна доповідь магістранта першого року навчання Наталії Корх, присвячена дослідженням впливу рослинної добавки на мікробіологічну безпеку м’ясних виробів, стала справжньою подією, оскільки викликала неабиякий інтерес у присутніх.

Слід зазначити, що доповідь професора Тетяни Пирог прозвучала в незвичній для біотехнологів секції, де звітували про виконання проектів науковці-механіки та енергетики. Проте, й вони зацікавилися механізмами позитивного впливу катіонів міді на ступінь деструкції нафтових забруднень за наявності мікробних поверхнево-активних речовин. У свою чергу біотехнологи, які були присутні на конференції, –  Ліля Никитюк, Христина Берегова, Світлана Антонюк намагалися зрозуміти, у чому полягає ефективна робота віброекстракційної апаратури, якими способами і для чого потрібно здійснювати демінералізацію молочної сироватки, а також моделювання системи змішувально-збивального процесу в технології бісквітного напівфабрикату. Біотехнологи взяли активну участь у дискусії про проблеми масообміну під час спиртового бродіння, а також про фактори, які впливають на ефективність цього процесу.

Конференція завершилася круглим столом, на якому її учасники підсумували свою роботу, а також висловили подяку організаторам за високий рівень проведення заходу, цікаву насичену програму та побажали подальших успіхів і вагомих здобутків.


Поділіться з друзями:   

Останні новини