Кабмін затвердив порядок створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ у віданні галузевих академій наук

Уряд затвердив порядок, де визначено, як створюватимуть, реорганізовуватимуть та ліквідовуватимуть державні наукові установи (організації та підприємства), що перебувають у віданні національних галузевих академій наук.


Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні, 26 липня 2018 року, в приміщенні Будинку Уряду.

Порядок поширюється також на установи (організації та підприємства) у подвійному підпорядкуванні національній галузевій академії наук та центральному органу виконавчої влади. Інші державні наукові установи керуються Порядком, який Уряд затвердив 4 липня.

Передбачається, що створення, реорганізація та ліквідація державних наукових установ у віданні національних галузевих академій наук погоджуватиметься Урядом за поданням національної галузевої академії наук.

До проекту цього акту КМУ додаються:

 • клопотання національної галузевої академії наук із обґрунтуванням щодо створення (реорганізації, ліквідації) державної наукової установи (організації, закладу, підприємства);
 • рекомендації (за наявності) Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні при Національній академії наук України.

В обґрунтуванні обов’язково:

 • зазначаються мета, цілі, завдання, прогнозований соціально-економічний ефект, можливі наслідки, у тому числі вплив на розвиток (гальмування розвитку) відповідної галузі науки та/або напряму наукових досліджень;
 • наводяться підтвердження, що людські, організаційні, матеріально-технічні, наукові, науково-технічні тощо ресурси задіяні в необхідних і достатніх обсягах;
 • подаються пропозиції з відповідними розрахунками щодо фінансово-економічної діяльності державної наукової установи (підприємства, закладу, організації); визначаються джерела покриття витрат, пов’язаних з функціонуванням такої установи, а також їх обсяги;
 • вказується інформація (за необхідності) про дотримання вимог пункту 7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1945).

У випадку реорганізації/ліквідації відповідної державної наукової установи обґрунтування доповнюється:

 • витягом (витягами) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з інформацією про повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи (юридичних осіб);
 • відомостями про результати наукової, науково-технічної, фінансово-господарської діяльності юридичної особи (юридичних осіб) за попередні три роки;
 • пропозицією про правонаступника (правонаступників), якій (яким) будуть передані відповідні функції у разі реорганізації, та за необхідності інформацією про його (їх) організаційно-правову форму;
 • гарантіями дотримання відповідно до трудового законодавства прав та інтересів працівників, у тому числі наукових, які будуть вивільнені.

За процедурою обґрунтування має бути направлено Міжвідомчій раді з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні при Національній академії наук України. Міжвідомча рада у термін, який не перевищує 30 календарних днів, надає рекомендацію.

У рекомендації  зазначаються:

 • позиція щодо доцільності створення (реорганізації, ліквідації) державної наукової установи (організації, закладу, підприємства), що перебуватиме (перебуває) у віданні національної галузевої академії наук (у подвійному підпорядкуванні), для проведення за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки відповідних фундаментальних наукових досліджень та ефективного використання їх результатів у прикладних наукових дослідженнях і науково-технічних розробках;
 • інформація про результати обговорення обґрунтування членами Міжвідомчої ради;
 • інформація про результати голосування щодо рекомендації членами Міжвідомчої ради.

Державна наукова установа, що перебуває у віданні національної галузевої академії наук, вважається створеною, реорганізованою чи ліквідованою з дня внесення відповідних даних про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.


Поділіться з друзями:   

Останні новини