НАН України оголошує конкурс на заміщення посади директора Київського академічого університету

Національна академія наук України оголошує конкурс на заміщення посади директора державної наукової установи «Київський академічний університет».


Як інформує прес-служба НАН України, відповідно до Положення про Державну наукову установу «Київський академічний університет», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України від 17.07.2018 р. № 785/417, право висунення кандидатів на посаду керівника наукової установи мають: Президія НАН України, члени НАН України та колективи наукових підрозділів установи. Кандидатом на посаду керівника наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду керівника наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників або науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи Президії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється Відділом наукових і керівних кадрів НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення, до 17 грудня 2018 р., за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ.

Довідки за телефонами: 239 67 19, 239 67 48.

Підготовка та безпосереднє проведення виборів директора установи має бути організовано Державною науковою установою «Київський академічний університет» у відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

Дату проведення виборів директора у колективі наукових і науково-педагогічних працівників Державної науковою установою «Київський академічний університет» буде визначено після завершення прийому документів претендентів і повідомлено на офіційному веб-сайті установи.

Довідка:

Рішення про створення університету прийнято НАН України та МОН України (КАУ) було прийнято 25 березня 2016 р. «Київський академічний університет» створено на базі Фізико-технічного навчально-наукового центру (ФТННЦ) НАН України, який у 1990-х роках виник після реорганізації Київського відділення Московського фізико-технічного інституту (КВ МФТІ).

Бакалаврський рівень підготовки студенти КАУ отримують у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка — для цього створюються спеціальні виділені групи КАУ. З ІІІ курсу студенти розподіляються на базові академічні кафедри КАУ і залучаються до наукової роботи в академічних інститутах чи в центрах досліджень КАУ.

Базові академічні кафедри КАУ:

  • кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (на базі Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України);
  • кафедра фізико-технологічних проблем нанорозмірних систем (на базі Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України);
  • кафедра фундаментальних проблем загальної та прикладної фізики (на базі Інституту фізики НАН України);
  • кафедра біофізики і молекулярної фізіології (на базі Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України);
  • кафедра теоретичної кібернетики та методів оптимального управління (на базі Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України).
  • кафедра теоретичної та математичної фізики (на базі Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України);
  • кафедра математики (на базі Інституту математики НАН України).

Поділіться з друзями:   

Останні новини