Вузи зможуть упішно пройти акредитацію лише за наявності достатньої кількості публікацій у наукометричних базах даних

25 грудня 2013 року під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки Олександра Якименка відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо включення показника цитування вчених у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, до державних вимог з акредитації вищих навчальних закладів України.


До складу робочої групи увійшли фахівці Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, науковці Національної академії педагогічних наук України,  Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Одеського національного політехнічного університету, Київського національного університету будівництва і архітектури, Сумського  державного університету, Національного університету «Львівська політехніка» та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Директор департаменту Олександр Якименко зазначив, що одним із глобальних викликів для України – є розвиток дистанційних форм навчання. «Це в свою чергу дозволяє виходити провідним світовим лідерам на ринок освітніх послуг України. А тому, неврахування платних міжнародних наукометричних баз, які лежать в основі міжнародних рейтингів, під час підрахунку індексу цитування може призвести до втрати конкурентоспроможності університетів України».

На засіданні членами робочої групи представлено презентації, де запропоновані конкретні формули, яким чином розраховувати і що враховувати при підрахунку показника. Перед робочою групою постало завдання підрахувати всі бази так, щоб вони включали повністю всі галузі, за якими здійснюється підготовка магістрів в Україні.

Фахівцями робочої групи сформовано орієнтовний перелік наукометричних баз даних, які будуть використовуватись для розрахунку  показників, які впливають на цитованість тих чи інших авторів. Прийнято рішення про те, що показник буде інтегральний, що включатиме відповідні визначені наукометричні бази даних, а не складатися з конкретних окремих індексів цитування або індексу Гірша по кожній базі окремо.  Визначатимуться якісні показники для кожної галузі, та щорічно вони переглядатимуться експертами.

Наступне засідання заплановано на початок лютого 2014 року.


Поділіться з друзями:   

Останні новини