НФаУ провів ХIV обласну науково-методичну конференцію педагогічних працівників ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

27 лютого 2015 року на базі Коледжу Національного  фармацевтичного університету відбулася традиційна ХIV обласна науково-методична конференція педагогічних працівників ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації.


Цього року конференція була присвячена сучасним методам та навчальним технологіям фундаментальної підготовки молодших спеціалістів.

У форумі взяли участь більш ніж 250 учасників, з яких 59% — викладачі вищої кваліфікаційної категорії, а 60 учасників мали педагогічне звання «методист».

З відкриттям конференції привітали:

В.В. Ігнатьєв – заступник директора Департаменту  науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, який привітав з таким освітянським святом, висловив подяку організаторам та побажав плідної роботи.

А.А. Котвіцька – доктор фармацевтичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри соціальної фармації НФаУ. А.А. Котвіцька зазначила, що за умов реформування вищої освіти проведення такого  заходу має особливо важливе значення, оскільки саме фахівці мають обговорювати наявні проблеми в освіті та шукати шляхи їх подолання.

Відкриваючи пленарне засідання, голова Ради директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Харківської області, директор Харківського машинобудівного коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Інженерної академії України В.Д. Мороз наголосив, що фундаментальні дисципліни створюють підґрунтя не тільки для фахової підготовки майбутнього молодшого спеціаліста, але й дають можливість вдосконалювати професійні та особистісні компетенції протягом усього життя.

На пленарному засіданні було заслухано кілька доповідей щодо важливої ролі фундаментальних дисциплін, особливості їх викладання у ВНЗ різних профілів та напрямів, використання інноваційних технологій для підвищення якості підготовки молодших спеціалістів.

З доповіддю на тему «Сучасні педагогічні технології у викладанні фундаментальних дисциплін» виступила завідувач кафедри педагогіки і психології ІПКСФ НФаУ, доктор педагогічних наук, професор Л.Г. Кайдалова. Вона наголосила, що використання інноваційних технологій, яке ґрунтується на педагогічному досвіді викладачів фундаментальних дисциплін, дає можливість підвищити ефективність викладання та досягти кращих результатів навчання.

Т.С. Прокопенко — директор Коледжу НФаУ, кандидат фармацевтичних наук, доцент, Заслужений працівник фармації України — у своїй доповіді «Роль фундаментальних дисциплін у підготовці молодшого спеціаліста» представила результати ґрунтовного дослідження історичних аспектів викладання фундаментальних дисциплін у Коледжі НФаУ. Було продемонстровано, як зі зміною сучасних вимог до підготовки фахівців у навчальних планах змінювалась частка дисциплін природничо-наукового циклу. Відповідно, постала проблема: як із скороченням часу підготовки не втратити її якість. Як зазначила Т.С. Прокопенко, міждисциплінарна інтеграція та використання сучасних підходів до процесу викладання можуть стати шляхом розв’язання цієї проблеми.

Про роль фундаментальних дисциплін у формуванні професійних компетенцій фахівця переробної та харчової галузі доповіла Л.І. Скрипка, директор Коледжу харчової та переробної промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, викладач-методист, відмінник освіти України. Л.І. Скрипка поділилася з учасниками пленарного засідання досвідом використання інноваційних технологій у викладанні фундаментальних дисциплін.

Заступник директора з організаційно-виховної роботи Обласного комунального закладу «Харківське училище культури» П.В. Рудь розповіла про особливості фундаментальної підготовки молодших спеціалістів у ВНЗ художньо-творчого напряму, і, перш за все, про специфіку організації навчального процесу у навчальних закладах такого напряму.

Про сучасні підходи до викладання фундаментальних дисциплін електроніки та електротехніки доповіла М.О. Літкіна — викладач Харківського автомобільно-дорожнього технікуму.

Продовжилася робота конференції секційними засіданнями.

Плідно працювали 4 секції за напрямами: «Інноваційні педагогічні технології при викладанні фундаментальних дисциплін», «Роль дисциплін природничо-наукового, загальноекономічного та математичного циклів у формуванні професійних компетентностей випускників», «Актуальні питання впровадження інформаційних технологій у навчальний процес», «Пошуково-дослідна (гурткова) та самостійна робота студентів — один із шляхів формування ключових та предметних компетентностей».

Роботу конференції підсумувало пленарне засідання, де були заслухані звіти спікерів секцій та прийняті рекомендацій конференції.

До конференції була видана збірка тез її учасників (350 тез).

У межах конференції працювала виставка методичних надбань педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Свої експонати представили 34 навчальні заклади Харківської області.

Учасники конференції та навчальні заклади, що брали участь у виставці, отримали сертифікати учасників.

Фото:


Поділіться з друзями:   

Останні новини