У ЗДМУ відбулося перше засідання Школи молодого викладача

Цей освітній проект оригінальний, він – знахідка лише ЗДМУ і  реалізується кафедрами  культурології та українознавства, суспільних дисциплін, медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, а також відділом навчально-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів, науковою бібліотекою.


Привітав молодих викладачів з початком навчання ректор ЗДМУ професор Юрій Колесник. Він цікавився, чи свідомо вони вирішили удосконалювати свою педагогічну майстерність, за яким графіком працюватиме Школа, що вивчатимуть слухачі,  які проблеми у майбутньому бажали б додати до вже внесених у календарний план. Юрій Михайлович побажав молоді успіхів на викладацькій ниві, адже прийдешні покоління студентських наставників має продовжувати  добрі  традиції  нашого університету.

Сповна використати можливість запозичити досвід у  викладачів, які досконало володіють майстерністю працювати з  аудиторією, сформувати відповідне до сучасних вимог педагогічне мислення побажала молодим викладачам проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент Світлана Моргунцова.

Слухачами Школи на першому етапі стали десять викладачів з менш як трирічним стажем науково-педагогічної роботи. «Ми створили цю школу з огляду на те, що багатьом молодим викладачам бракує навичок володіння аудиторією,  комунікації, елементарних теоретичних знань з педагогіки та методики викладання,  - зазначила керівник Школи, завідувачка кафедри культурології та українознавства, доктор філологічних наук,  професор Ольга Турган. – Викладати у вищій школі зараз нелегко, надто обширним є інформаційне поле. Особливою також є аудиторія медичного вишу. Можна володіти чудовим матеріалом і не вміти його подати, не стати цікавим аудиторії. Тому маємо допомогти молодим колегам-початківцям  набути педагогічного хисту».

У Школі слухачі  шліфуватимуть свою  майстерність, знайомитимуться із сучасними методиками й специфікою викладання дисциплін. Набуватимуть практики, як краще  будувати виступ перед аудиторією, організовувати самостійну роботу студентів. Важливо також розумітися на питаннях професійної етики, конфліктології, мовно-комунікативної підготовки.

Присутні познайомилися,  відповіли на запитання анкети, до обговорення якої повернуться на наступному занятті разом з доцентом кафедри культурології і українознавства Юрієм Ганошенком.

Відбулося перше  заняття у змістовому модулі №1, який носить назву «Логіко-філософський практикум риторичної та комунікативної компетентності». Розглянули  тему «Філософія освіти: тенденції сьогодення, перспективи розвитку». Слухачам яскраво розкрила її завідувачка кафедри суспільних дисциплін, доктор філософських наук, професор  Ірина  Утюж. У подальшому лекційні, семінарські, лабораторні, практичні заняття зі слухачами вестимуть також викладачі кафедр культурології і українознавства та суспільних дисциплін: професор Тетяна Гребенюк, доценти Юрій Ганошенко, Оксана Сидоренко, Тетяна Шадріна, Наталія Спиця, викладач Олена Вєщикова та інші.

Передбачені інтерактивні форми роботи - дискусії, тренінги, майстер-класи, презентації проектів, екскурсії тощо. Слухачі школи розглядатимуть основи сучасного вузознавства та  особливості університетської освіти в умовах глобалізації,  техніку ораторського мистецтва, навчатимуться культури професійного мовлення, умінню вести діалог і запобігати конфліктним ситуаціям під час публічних виступів, методам їх розв’язання.

Знання слухачів, як і студентів, оцінюватимуться під час опитувань, самостійної роботи, тестового та модульного  контролю.


Поділіться з друзями:   

Останні новини