Дистанційні технології НФаУ: нові етапи та здобутки

29 листопада 2018 р. відбулося урочисте вручення сертифікатів слухачам курсів підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання».


Відповідно до положень наказу МОН України від 30.10.2013 № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» університет зобов’язаний забезпечити періодичне підвищення кваліфікації викладачів в галузі дистанційного навчання.

Протягом 2012-2017 років  233 викладачі НФаУ вже проходили навчання та отримували сертифікати за програмами «Технології розробки дистанційного курсу» (на базі НТУ «КПІ») та «Інформаційні та комунікативні технології навчання: Е-т’ютор» (на базі Університету КРОК, м. Київ).

У цьому році вперше підвищення кваліфікації викладачів відбулося власними силами – Центром дистанційних технологій НФаУ та кафедрою педагогіки та психології.

Новацією також стало те, що навчання було організовано у дистанційному режимі. Так, на сайті pharmel.kharkiv.edu були розміщені інформаційні матеріали та практичні завдання. Щотижнево, з використанням програми OBS studio, проводилися синхронні лекційні заняття за тематикою навчальної програми курсів. Протягом усього періоду навчання (вересень-листопад 2018 р.) забезпечувалися інтерактивні форми взаємодії т’ьюторів та слухачів курсів через чати та форуми.

Слухачі курсів виконали випускову роботу «Створення електронного портфоліо дистанційного курсу» та набули наступних комптентностей:

  • використання системи управління навчанням та контентом Moodle,
  • створення силабусу дистанційного курсу,
  • проведення експертизи дистанційного курсу,
  • створення аудіо- та відео навчальних матеріалів
  • розроблення тестових завдань типу вірно-невірно; коротка відповідь; вибір пропущених слів; перетягування у текст; перетягування на зображення тощо,
  • створення графічного зображення,
  • розроблення інтерактивного навчального засобу (плакату),
  • розроблення презентації-історії Prezi.

Відділ зв’язків із громадськістю та пресою НФаУ


Поділіться з друзями:   

Останні новини