УАСС закликає парламент якнайшвидше прийняти новий Закон "Про вищу освіту"

Українська асоціація студентського самоврядування, лідери органів студентського самоврядування вишів та регіональних студентських організацій закликають Верховну Раду України якнайшвидше прийняти нову редакцію Закону «Про вищу освіту».


Парламент має можливість прийняти законопроект в другому читанні вже на наступному пленарному тижні, адже його підготовка до розгляду вже завершена.

Студентські лідери відзначають, що прийняття проекту Закону є вкрай необхідним для розвитку всієї системи вищої освіти та її інтеграції в Європейський простір вищої освіти. Законопроект також є підтриманий всіма зацікавленими сторонами вищої школи й напрацьовувався за активної участі вищих навчальних закладів, представників студентів, органів виконавчої влади та парламентарів. Таким чином, народні депутати мають підтримати освітянську спільноту проголосувавши за законопроект в цілому. Вступ нової редакції Закону «Про вищу освіту» в дію до кінця поточного місяця надасть можливість вишам підготуватися до початку навчального року вже у відповідності із новим законодавством, що сприятиме його ефективному впровадженню.

«Реформа української вищої школи потрібна сьогодні не лише освітянам, вона є вкрай важливою для розвитку суспільства загалом», - коментує президент УАСС, Єлизавета Щепетильникова, - «Підготовлений законопроект значно демократизує систему вищої освіти, запроваджує норми які дозволять підвищити якість освіти та наукових досліджень в українських університетах. Сьогодні питання якості вищої освіти є важливим для всього суспільства, адже саме від рівня професійної підготовки фахівців залежить майбутній розвиток України, тому Верховна Рада має прийняти його якомога швидше».

Нагадаємо, що намагання прийняти нову редакцію Закону «Про вищу освіту» тягнуться ще з 2005 року, коли Україна приєдналася до Болонського процесу. Тим не менше за ці дев’ять років до розгляду Парламенту ще не представлялося на стільки підтриманого суспільством та академічною спільнотою законопроекту, як проект № 1187-2. Студентська спільнота закликає Верховну Раду України використати можливість проведення якісної реформи вищої освіти – прийняти Закон якомога швидше.

ВМГО «УАСС»


Поділіться з друзями:   

Останні новини