Студенти Київського університету права Національної академії наук України успішно захистили магістерські роботи в Варненському вільному університеті

В одному з провідних навчальних закладів України - Київському університеті права Національної академії наук України велика увага приділяється розвитку плідної міжнародної співпраці.


Університет здійснює активне спілкування з світовими вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями. Так, в 2011 році було укладено угоду про співробітництво з Варненським вільним університетом ім. Чорноризця Храбра (Varna Free University), який вважається найкращим вищим навчальним закладом Болгарії та має сертифікат якості з правом визнання Європейського додатку до диплому - у 2009 році, ECTS LABEL - у 2010 році.

Студенти Київського університету права НАН України мали змогу навчатися на спільній українсько-болгарській магістерській програмі «Міжнародне право та національна безпека». Метою цієї програми є підготовка високопрофесійних юристів-міжнародників, які досконало володіють і застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси нашої держави на міжнародному рівні. 28 липня 2014 року у м. Варна, Болгарія, відбувся захист магістерських робіт студентів КУП НАН України. У роботі державної екзаменаційної комісії взяли участь проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Галина Левківська, декан факультету заочного та дистанційного навчання Катерина Лісова та вчений секретар КУП НАН України Ольга

Михайленко, а також професор Петр Христов і доцент Єлисавета Калінова від Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра.

Під час захисту магістранти продемонстрували високий рівень знань. Тези їх доповідей супроводжувалися презентаціями, а захист студентки Наталії Дасюк відбувся в системі он-лайн. Усі роботи магістрантів від КУП НАН України були захищені на «відмінно» та отримали найвищу оцінку за болгарською системою оцінювання - 6 балів.

Найуспішніші магістри-випускники можуть бути рекомендовані до поза конкурсного зарахування до аспірантури Київського університету права НАН України та докторантури Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра.

Ця українсько-болгарська магістерська програма має велике значення для інтеграції вітчизняних молодих учених у світову наукову спільноту, адже сприяє забезпеченню свободи руху знань через кордони. Крім того, за свідченнями студентів-магістрантів, досвід, набутий під час навчання за спільною магістерською програмою, підвищив їх конкурентоспроможність на сучасному світовому ринку праці.

Слід також зазначити, що організація такого навчання є одним із найголовніших практичних кроків у реалізації основних положень Болонської декларації, адже її головне завдання, як відомо, і полягає в синхронізації систем вищої освіти з метою усунення перешкод для мобільності студентів, викладачів і дослідників поміж країнами-учасницями.


Поділіться з друзями:   

Останні новини