«Ми маємо «повертатись» в європейську родину не бідними родичами, а конкурентоспроможними громадянами, - Лілія Гриневич

Голова Комітету з питань науки і освіти взяла участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти», яка відбулася 18 вересня 2014 року в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут».


«Ми сьогодні маємо надзвичайно важливе завдання - це підготовка нашого суспільства, як конкурентоздатного, якщо ми обрали шлях у Європу. І нам необхідно заходити в цю сім’ю не бідними родичами, а конкурентоздатними громадянами, з економікою вищих технологічних укладів» - зауважила в своєму виступі перед учасниками Конференції Голова Комітету з питань науки і освіти.

Лілія Гриневич наголосила, що зробити це можливо лише шляхом піднесення якості освіти. Починаючи, від кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, закінчуючи магістром та доктором філософії - якість освіти на всіх цих щаблях проектує якість нашої економіки і якість нашого суспільства.

«Досвід дуальної освіти, як форми професійної освіти, є дуже цікавим для нас. Але сьогодні наша проблема полягає в тому, що в дуальному навчанні є дві сторони: сторона освіти і сторона роботодавців-бізнесу, який дає місця на ринку праці, і який є споживачем результатів освіти. На жаль, системного взаємозв’язку, між системою освіти і ринком праці, хоча б на рівні законодавства, сьогодні в нашій країні практично не існує. Він появився частково завдяки новоприйнятому Закону «Про вищу освіту»: у стандартах вищої освіти обов’язково будуть враховуватись професійні стандарти» - зауважила Голова парламентського Комітету.


Поділіться з друзями:   

Останні новини