Центр дослідження суспільства не допустить можливого утискання автономії вищих навчальних закладів

Із засобів масової інформації стало відомо, що у проекті Положення Міністерства інформаційної політики України (МІП України) закладаються норми, які передбачають надання МІП України повноважень з реалізації державної політики у сфері освіти.


Зокрема, згідно з пунктом 4.6 МІП України буде здійснювати нормативно-правове регулювання у сфері державного інформаційного патронажу в системі освіти. У пункті 4.20 мова йде про те, що МІП України буде організовувати розробку та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики із розробкою навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх ступенів. Наступний пункт проекту Положення (4.21) передбачає, що МІП України братиме участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у сфері інформаційної політики, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації.

Повідомляємо Вам, що зазначені повноваження суперечать нормам Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту», зокрема, обмежують гарантовану законом академічну автономію вищих навчальних закладів.

Згідно зі ст. 46 Закону України «Про освіту», автономія вищого навчального закладу - це самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень, освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, передбачених цим Законом. У цій же статті гарантовано, що права вищого навчального закладу, що визначають зміст його автономії, визначаються Законом України "Про вищу освіту" і не можуть бути обмежені іншими законами та нормативно-правовими актами.

Закон України «Про вищу освіту», а саме ст. 32, передбачає, що вищі навчальні заклади самостійно розробляють та запроваджують власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, самостійно запроваджують спеціалізації, визначають їхній зміст і програми навчальних дисциплін; самостійно визначають форми навчання та форми організації освітнього процесу.

Окрім того, згідно зі ст. 10 Закону України «Про вищу освіту» саме вищий навчальний заклад за кожною спеціальністю самостійно розробляє навчальний план.

Зважаючи на те, що згадані пункти проекту Положення про Міністерство інформаційної політики України (4.6, 4.20, 4.21) суперечать нормами Закону України «Про вищу освіту» та нормам Закону Україну «Про освіту», вимагаємо вилучити пункти 4.6, 4.20, 4.21 з проекту Положення про Міністерство інформаційної політики України та не допустити появу пунктів з аналогічним змістом у кінцевому варіанті Положення про Міністерство інформаційної політики України.

4 грудня 2014 року дане звернення було направлене Прем’єр-міністру Арсенію Яценюку, а також Міністру інформаційної політики Юрію Стецю.

В разі, якщо зазначені вимоги не будуть задоволені, Центр дослідження суспільства буде відстоювати автономію вищих навчальних закладів у суді.

Центр дослідження суспільства


Поділіться з друзями:   

Останні новини