Експерти зібрались у НФаУ для опрацювання проекту стандарту вищої освіти

15 березня 2018 р. на базі Національного фармацевтичного університету відбулася спільна робоча нарада підкомісії 226 «Фармація» науково-методичної ради 12 Охорона здоров’я МОН України та робочої групи МОЗ України зі створення стандарту спеціальності «Фармація, промислова фармація» галузі знань «Охорона здоров`я».


Мета наради – обговорення і опрацювання проекту стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Наказом МОН України від 06.04.2016 р. № 375 сформовано персональні склади науково-методичних комісій, наказом МОН України від 14.07.2017 р. № 1041 склади комісій оновлені. Згідно із зазначеними документами головою підкомісії 226 «Фармація» науково-методичної ради 12 Охорона здоров’я є завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц В.А., заступником – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну Баула О.П. Головне завдання підкомісії 226 «Фармація» науково-методичної ради 12 Охорона здоров’я – розгляд та затвердження стандартів вищої освіти, розроблених робочими групами, винесення їх на громадське обговорення та представлення на науково-методичну раду МОН України.

Наказ МОЗ України від 09.11.2015 р. № 733 «Про утворення координаційної та робочих груп для формування переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» визначив персональний склад робочої групи для формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальність «Фармація». Головою робочої групи призначено Котвіцьку А.А. (тоді першого проректора НФаУ, нині – ректора), заступником – Ніженковську І.В., завідувача кафедри біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Проект стандарту був створений робочої групою для формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальність «Фармація». Протягом певного часу проект обговорювався науковцями закладів вищої освіти, підпорядкованих МОЗ України. Пропозиції та зауваження, висловлені у ході роботи, були внесені у фінальний варіант проекту.

Учасниками наради стали представники Київського національного університету технологій та дизайну, Запорізького державного медичного університету, Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет», Львівського національного університету ім. Данила Галицького, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж», ДЗ «Луганський державний медичний університет», Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, ДЗ «Дніпропетровська медична академія», Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Одеського національного медичного університету, Національного фармацевтичного університету.

У ході наради був обговорений та опрацьований проект стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

До роботи наради через Skype-зв`язок долучилася генеральний директор Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України Мруга М.Р.

ДОВІДКОВО:

В Україні функціонує три науково-методичних лабораторії, підпорядковані МОЗ України: з питань медичної освіти, з питань післядипломної освіти, з питань фармацевтичної освіти.

Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти була створена у НФАУ у 1999 році (наказ МОЗ України від 21.09.99 р. № 232 «Про порядок створення науково-методичних лабораторій при провідних вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах», наказ ректора НФАУ від 20.12.1999 р. № 442 «Про створення науково-методичної (науково-дослідницької) лабораторії з питань фармацевтичної освіти в структурі Національної фармацевтичної академії України»).

Науково-методичну лабораторію з питань фармацевтичної освіти МОЗ України у різний час очолювали: Георгіянц В.А., Стрілець О.П., Кайдалова Л.Г., Котвіцька А.А., Огарь С.В., Владимирова І.М.

Із 2017 року обов`язки завідувача науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти МОЗ України виконує кандидат фармацевтичних наук, доцент Ольховська А.Б.

Сьогодні у структурі лабораторії функціонують: організаційно-аналітичний сектор, сектор акредитації та ліцензування, методичний сектор, сектор неперервної освіти, сектор супроводження автоматизованих систем для забезпечення навчального процесу, психологічна служба. Основні завдання, які покликана вирішувати лабораторія – обмін досвідом між фармацевтичними факультетами України відповідно до планів та завдань Науково-методичної комісії з фармації, МОН України; участь у розробці державних стандартів фармацевтичної освіти; розробка та формування стратегії вищої фармацевтичної освіти; координація діяльності кафедр фармацевтичних факультетів України, а також обмін досвідом НФаУ з науково-методичної роботи, організації освітнього процесу; науково-дослідна робота з проблем педагогіки та психології; забезпечення використання у навчальному процесі інформаційних технологій навчання, сучасних засобів викладання матеріалу, авторських методик викладання; навчально-методичне забезпечення навчального процесу спеціальності «Фармація, промислова фармація».

Відділ зв’язків із громадськістю та пресою НФаУ
Вперше опубліковано на сайті НФаУ


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...