Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ відзначає 25 років своєї діяльності

Кафедра клінічної фармації заснована у березні 1993 року. Наказом 349к «Про реорганізацію кафедр» від 20.05.2013 р. перейменована в кафедру клінічної фармакології та клінічної фармації (КФКФ).


Свою педагогічну діяльність кафедра розпочала з навчання студентів спеціальності «Фармація» нової дисципліни «Клінічна фармація», методологія викладання якої принципово відрізнялась від викладання інших клінічних дисциплін. Було зроблено акцент на симптоми і синдроми найбільш розповсюджених захворювань людини, з якими провізор зустрічається в своїй повсякденній практиці, а також принципи раціонального використання ліків у індивідуального хворого. Вперше в Україні та країнах СНД саме на кафедрі КФКФ заговорили про фармацевтичну опіку, як складову клінічної фармації та головний напрямок професійної діяльності провізора загального профілю.

З 1993 року по теперішній час, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Зупанець Ігор Альбертович.

Сьогодні кафедра відповідає за викладання 21 навчальної дисципліни і проведення 3 навчальних, виробничих практик та стажування. Кафедра КФКФ навчає студентів напрямку «Фармація» (спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів») та «Медицина» (спеціальність «Лабораторна діагностика») на рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», в тому числі для іноземних студентів на англійській мові. Базові, а також вибіркові дисципліни, спрямовані на удосконалення роботи клінічного провізора в спеціалізованих стаціонарах (Клінічна фармація в кардіології, в педіатрії, в клініці психічних захворювань, в онкології, в дерматології), викладаються із залученням досвідчених фахівців практичної медицини, докторів наук, професорів відповідного профілю. Навчання студентів (магістрів) здійснюється на базах лікувально-профілактичних установ – безпосередньо у ліжка хворого.

Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України №86 від 26.02.2003 р. «Про затвердження примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» та Наказу МОЗ України №532 від 23.08.2011  р. «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я від 26.02.2003 р. №86» кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету є опорною за наступними навчальними дисциплінами: «Клінічна фармація» підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»; «Клінічна фармакологія», «Фармацевтична опіка», «Клінічне вивчення лікарських засобів» підготовки фахівців за спеціальністю «Клінічна фармація».

В період з 1999-2004 рр. на кафедрі було започатковано викладання дисципліни «Лабораторна та функціональна діагностика». Для останньої дисципліни вперше в Україні було розроблено і видано навчальний посібник «Клінічні лабораторні методи дослідження» для студентів фармацевтичних спеціальностей.

Досвід викладання лабораторної та функціональної діагностики кафедрою КФКФ надав можливість вперше в НФаУ отримати в 2001 р. ліцензію на право проводити освітню діяльність за напрямком «Медицина» з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр» спеціальності «Лабораторна діагностика».

Найбільш вагомим досягненням кафедри КФКФ в галузі розвитку та удосконалення фармацевтичної освіти є участь у розробці концепції, створенні законодавчої, нормативної та навчально-методичної бази для відкриття вперше в Україні нової фармацевтичної спеціальності «Клінічна фармація» і успішного впровадження в практичну охорону здоров’я вперше серед країн СНД фахівця нового покоління – клінічного провізора.

В галузі навчально-методичної літератури для нової спеціальності можна відмітити новаторські розробки колективу кафедри КФКФ: підручники «Клінічна фармація» та «Клінічна фармація: фармацевтична опіка», атласи з фармацевтичної опіки, навчальні посібники «Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації», якими сьогодні користуються не тільки студенти НФаУ, а також чисельних медичних ВНЗ України і близького зарубіжжя (Казахстану, Вірменії). Деякі з методичних розробок отримують визнання на державному рівні і стають базисом для створення законодавчих актів, як наприклад, розроблені у співпраці з Державним експертним центром МОЗ України перші в світі «Протоколи провізора (фармацевта)», затверджені Наказом №875 від 11.10.2013 р.

Наказом МОЗ України «Про клінічні кафедри та курси» № 121 від 28.05.93 р. (із змінами згідно з наказом МОЗ  № 227 від 06.12.95 р., №37 від 18.02.99, №304 від 27.12.99) кафедра клінічної фармації внесена до переліку клінічних кафедр, що дало можливість розташувати її на території лікувально-профілактичного закладу і проводити практичні заняття зі студентами безпосередньо біля ліжка пацієнтів. За 25 років існування кафедра КФКФ співпрацювала з наступними науковими та лікувальними закладами: Науково-практичним медичним центром «Санітарно-медична частина» Харківського національного медичного університету, Інститутом терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України, Інститутом патології хребта і суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України, Інститутом неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Успіхи кафедри КФКФ в галузі клінічних досліджень створили базу для будівництва в 2000 році в Національному фармацевтичному університеті і успішного функціонування першої в Україні університетської клініки, яка займається I фазою клінічних досліджень та вивченням біоеквівалентності лікарських засобів.

Сьогодні у складі кафедри – 9 докторів наук, з них 8 професорів; 19 кандидатів наук, з них 12 доцентів; один асистент без наукового ступеню.

Колективом кафедри підготовлено та видано: 19 монографій, 39 наукових методичних рекомендацій, 18 підручників, 65 навчальних посібників, 60 довідникових видань, інтелектуальна власність винаходів захищена 100 патентами України.

За період існування під керівництвом професорів кафедри захищені 6 докторські та 27 кандидатських дисертацій.


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...