Кабмін затвердив склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Рішенням Уряду від 27 грудня 2018 р. № 1063-р затверджено склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).


Уряд затвердив склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що дозволить уже найближчим часом почати його роботу. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 27 грудня 2018 року, під час засідання Кабінету Міністрів України, - інформує прес-служба Міносвіти.

До складу Агентства увійшли 22 члени, що раніше були обрані Конкурсною комісією під час відкритого конкурсу. Вони представляють державні ЗВО – 8 членів, приватні та комунальні виші – по 1, студентство – 2, роботодавців – 3, НАН – 2, галузеві академії – по 1 від Національної академії педагогічних наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії мистецтв, Національної академії правничих наук.

Загалом у склад Агентства мають увійти 23 члени: одне місце наразі залишилось вакантним за квотою Національної академії медичних наук. На цю вакансію оголошено додатковий конкурс з 1 лютого 2019 року.

«Затвердження складу Агентства – це перший крок, щоб воно нарешті почало свою роботу. Хочу нагадати, що ця структура візьме на себе більшу частину регуляторних та контрольних функцій із забезпечення якості вищої освіти. Це, наприклад, акредитація закладів освіти та освітніх програм, атестація наукових кадрів, акредитація спеціалізованих вчених рад тощо. Як і планували, ми змогли оперативно і відкрито провести всі необхідні процедури, щоб Агентство стартувало вже на початку 2019-го. Далі його члени мають обрати голову та заступників Агентства, після чого формуватиметься Секретаріат, визначатимуться пріоритетні напрями роботи», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич.

Він додав, що сьогодні Уряд також ухвалив важливі зміни до Статуту Агентства, надавши йому більшу автономність, уточнивши низку процедур та прибравши певні корупційні ризики. Так, змінено статус керівника Секретаріату – відтепер він призначатиметься головою Агентства на підставі рішення Агентства. Раніше ж його кандидатуру мав затверджувати Уряд за поданням Міністра освіти і науки.

Знято також зайву деталізацію внутрішньої структури комітетів Агентства – щоб його члени самостійно вирішували, які комітети та за якими напрямами їм потрібні. Водночас обов’язковими залишись Комітет з питань етики та Апеляційний комітет. Перший серед іншого займатиметься проблемами академічного плагіату, а другий – зверненнями, заявами і скаргами щодо діяльності та рішень спеціалізованих вчених рад.

Важливою зміною також стала заборона членам Агентства працювати в його секретаріаті. Таким чином було прибрано конфлікт інтересів.

СКЛАД
Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти

АВШЕНЮК
Наталія Миколаївна

завідувач відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

АЛЬКЕМА
Віктор Григорович

завідувач кафедрою управлінських технологій вищого навчального закладу “Університет економіки та права “КРОК”, доктор економічних наук, професор

АРТЮХОВ
Артем Євгенович

доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумського державного університету, кандидат технічних наук, доцент

БУТЕНКО
Андрій Петрович

доцент кафедри міжнародного, цивільного та господарського права приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, кандидат історичних наук, доцент

ГАРМАШ
Анатолій Анатолійович

директор департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України

ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ
Олександр Володимирович

професор кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор

ЄВСТІФЕЄВ
Микита Ігорович

студент приватної установи “Університет “Київська школа економіки”

ЄРЕМЕНКО
Олена Володимирівна

директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор

ЗОЛОТАРЬОВА
Ірина Олександрівна

професор кафедри інформаційних систем Харківського національного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент

КВІТ
Сергій Миронович

директор Центру забезпечення якості освіти Національного університету “Києво-Могилянська академія”

 

 

 

КОЛЕСНІКОВА
Олена Валеріївна

 

заступник виконавчого директора Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу “Федерація металургів України”

МЕДВЕДЄВ
Володимир Костянтинович

завідувач кафедри радіотехнічних та спеціальних військ Національного університету оборони імені Івана Черняховського, кандидат військових наук, професор

МОРКЛЯНИК
Богдан Васильович

виконуючий обов’язки директора державної організації “Національний офіс інтелектуальної власності”, доктор технічних наук, доцент

НАЗАРОВ
Іван Володимирович

провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, доктор юридичних наук, професор

ОЛЕКСІВ
Ігор Богданович

професор кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка”, доктор економічних наук, професор

ПИЛИПЕНКО
Лілія Амівна

заступник академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук, член-кореспондент Національної академії наук, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

ПРІХНА
Тетяна Олексіївна

завідувач відділу Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля Національної академії наук, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук, професор

СМИРНА
Леся В’ячеславівна

начальник відділу міжнародних наукових зв’язків Національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник

СТУКАЛО
Наталія Вадимівна

декан факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, професор

ФЕСЕНКО
Лідія Сергіївна

студентка Національного авіаційного університету

ЦАРЕНКО
Петро Михайлович

завідувач відділу Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук, доктор біологічних наук, професор

ЦВІЛІХОВСЬКИЙ
Микола Іванович

декан ветеринарного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор біологічних наук, професор


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...