Студенти-науковці ЗДМУ в сучасній медицині та фармації

Весняний семестр в Запорізькому державному медичному  університеті розпочався  продуктивною працею молодих науковців.

Майже сто майбутніх медиків та фармацевтів, які, навчаючись в  ЗДМУ, пробують свої сили в царині наукової діяльності,  беруть участь у дводенній   науково – практичній конференції  «Студенти-науковці ЗДМУ в сучасній медицині і фармації – 2019».  Організаторами заходу  є ЗДМУ та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету.

Конференція проходить в рамках I туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей звань і спеціальностей у 2018 – 2019 н.р.» Це означає, що автори кращих наукових робіт братимуть участь у другому турі означеного конкурсу, окрім того, підбиття  підсумків і нагородження  переможців відбудеться  на  засіданні поважної  Вченої  ради університету.

Цілком ймовірно, що для багатьох талановитих студентів з участі у такому науковому форумі почнеться шлях до справжніх  відкриттів в обраних спеціальностях і успішного кар’єрного поступу. Саме на таку плідну роботу налаштовують своїх вихованців наукові керівники, які спрямовують пошук креативно налаштованої молоді. Головують під час роботи десяти секцій  відомі вчені ЗДМУ, переважно вихованці Запорізького медвузу, які свого часу починали свою наукову діяльність також зі студентських гуртків і конференцій, а тепер складають наукову еліту України і зарубіжжя,  це професори – Ольга Ганчева, Олена Григор’єва, Вітаій Сиволап, Наталія Михайловська, Олена Рябоконь, Олександр Козьолкін, Андрій Никоненко, Світлана Васюк, Людмила Кучеренко, Сергій Коваленко, Андрій  Каплаушенко, а також доценти та викладачі  провідних кафедр.

«Нинішня студентська  конференція вирізняється тим, що вона  є етапом відбору наукових робіт, над якими працювали студенти у  стінах університету, для подальшої участі їх у Всеукраїнській конкурсній програмі на краще студентське дослідження, - зазначив  завідувач кафедри мультимодальної  діагностики та пропедевтики ЗДМУ, доктор медичних наук, професор Віталій Сиволап, який головував на секційному засіданні «Сучасні питання внутрішньої медицини і кардіології». – Роботи виконані в різних напрямах – клінічна медицина і кардіологія, гастроентерологія, соціальні дисципліни тощо. Попередньо  знайомившись з  поданими на розгляд нашої секції працями, я мав приємність відзначити, що є і вельми цікаві дослідження, і «зірочки» - їхні автори. Дуже радує, що студентська молодь  тяжіє до фундаментального вивчення проблем кардіології. Превалюють роботи, присвячені гіпертензії, і це логічно, адже  вона є не лише основним захворюванням, але й фактором ризику інших хвороб. Навчившись  керувати гіпертензією, ми навчимося  управляти гострими станами – інсультами, інфарктами, попереджати  судинні катастрофи в осіб, які хворіють уже, або перебувають у групі ризику.  Перед такими дослідниками – неозоре поле, цікава робота, звісно, хто нею захоплений, не зупиниться на цьому етапі. Переважна більшість студентів навчатиметься в клінічній ординатурі чи аспірантурі, де продовжуватимуть наукові дослідження, які розпочали у студентські роки. А ми будемо скеровувати  їхній пошук, як керівники цих робіт,формуючи нову плеяду науковців».

«Я підготував на конференцію доповідь, присвячену інфаркту міокарда, а  звучить вона так : «Особливості структурно – функціонального ремоделювання серця у хворих на гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією сегмента ST із багато судинним ураженням», - розповів  студент шостого курсу Георгій Подлужний. – Виконував роботу  під науковим  керівництвом доктора медичних наук  Дмитра Андрійовича Лашкула. Ми з ним співпрацюємо вже два роки. Це дуже цікава тематика, сучасна і затребувана часом, адже людство чи не найбільше потерпає від серцево – судинних захворювань. Довелося дослідити багато матеріалів з діагностики, перебігу хвороби, прогнозування  результатів лікування. Планую працювати в галузі кардіології.

Роль цієї конференції важко переоцінити, метою є об’єднати  дослідження різного спрямування довкола однієї проблеми, скажімо, як у нашій секції – внутрішньої медицини і кардіології. Кожен з учасників подивиться на свою тему в іншому ракурсі, отримає мотивацію для подальших напрацювань. Дуже добре, що молодих науковців усіляко підтримує ректорат університету. Зокрема, заохочує матеріально. Автори кращих робіт, які посядуть перші три місця, в усіх десяти секціях, отримають солідні грошові премії. Крім того, важливе моральне задоволення, усвідомлення значущості своєї роботи».

Першого дня  робота тривала у п’яти наукових секціях : «Сучасна  патологічна фізіологія та патоморфологія», «Сучасні питання внутрішньої медицини та кардіології», «Сучасна педіатрія, акушерство і неонатологія», «Актуальні питання хірургічних хвороб», «Методологія і технологія фармації». Наступного студенти – науковці виголошуватимуть свої роботи на секціях – «Анатомо – гістологічні та біологічні аспекти медицини», «Актуальні аспекти інфекційних хвороб і дерматовенерології», «Актуальні питання неврології та психіатрії», « Актуальні питання ЛОР-хвороб та офтальмології», «Актуальні перспективи фармації  і фармакології».


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...