Представники провідних вишів України підписали спільну заяву щодо забезпечення якості вищої освіти

Освітяни семи провідних університетів України 13 квітня 2019 року в НТУ «Дніпровська політехніка» обговорили напрями спільної діяльності щодо забезпечення якості вищої освіти.


Представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НТУ «Дніпровська політехніка», Полтавського університету економіки і торгівлі, Сумського державного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Українського Католицького Університету та Університету імені Альфреда Нобеля ухвалили спільну заяву про взаєморозуміння та засади колегіальної діяльності у політиці забезпечення якості вищої освіти між згаданими університетами.

У тексті заяви зазначено: «Досягнення високої якості освітньо-наукової діяльності, формування культури якості є одними з базових пріоритетів сучасної української вищої освіти. Саме вища освіта, дослідження та інновації відіграють вирішальну роль у гуманізації суспільства, створенні передумов економічного зростання, формуванні відповідальних громадян та їх інтегруванні у світові цивілізаційні та господарські процеси. Освіта була і залишається ключовою складовою соціально-економічного розвитку суспільства, визначаючи місце конкретної країни у глобальному розподілі праці та її впливовість на регіональному і світовому рівні.

Динамічний соціальний та науково-технічний розвиток, процеси глобалізації та регіоналізації істотно змінюють уявлення про зміст компетентностей здобувачів освіти, ставлячи в центр уваги результати навчання, їхнє визнання як всередині країни, так і за її межами, відповідність декларованих кваліфікаційних навичок реальним вимогам ринку праці та зацікавлених осіб.

В таких умовах якість освітньої та наукової діяльності у вищій школі має базуватися на первинній відповідальності закладів вищої освіти за результати навчання і достовірність досліджень, враховувати різноманітність закладів вищої освіти, освітніх програм, здобувачів освіти. Таке бачення повинно стати здобутком та орієнтиром для усіх членів академічної спільноти, визначати правила їхньої професійної діяльності, враховувати потреби та очікування студентів, викладачів, науковців, представників ринку праці та інших стейкголдерів.

У своєму прагненні створити культуру якості у закладах вищої освіти сторони дотримуватимуться принципів універсальності, прозорості, об’єктивності, студентоцентризму, системності та систематичності, уникнення конфлікту інтересів та академічної доброчесності. Така діяльність матиме на меті побудову реально ефективних локальних систем забезпечення якості в університетах, сприяння розвитку культури якості в національній системі вищої освіти, вдосконалення процедур гарантування якості згідно з принципом мінімальної необхідності та достатності. Створювана система має передбачати партнерську участь студентів та їх органів самоврядування, рад роботодавців та асоціацій випускників.

Спільна заява є відкритим документом і до неї можуть приєднатися всі зацікавлені заклади вищої освіти України».

За матеріалами прес-центру НТУ «Дніпровська політехніка»


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...