Підсумки IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті»

16 жовтня  2012  року  у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулося урочисте відкриття IV Національної виставки-презентації «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ».


Організатори виставки: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».

Привітання виставці надіслали Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН; Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ; Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК; Президент Національної академії педагогічних наук України Василь КРЕМЕНЬ; Президент Національного центру «Мала академія наук України», народний депутат України Станіслав ДОВГИЙ; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України Олександр УДОД.

Завдяки підтримці держави національна система освіти динамічно розвивається. В педагогічну практику активно впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні методики навчання і виховання. Про це заступник Міністра освіти і науки, молоді на спорту України Петро Куліков наголосив на церемонії урочистого відкриття IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

У церемонії урочистого відкриття взяли участь перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир Луговий, віце-президент Національної академії педагогічних наук України Андрій Гуржій, директор компанії «Виставковий Світ» Світлана Рудько та виконавчий директор освітянських заходів компанії «Виставковий Світ» Віталій Сокол.

Після урочистостей відбулася церемонія нагородження кращих вищих навчальних закладів України дипломами «Лідер Національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України». Рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності ініційоване МОНмолодьспорту України та Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України і стало невід’ємною складовою моніторингу якості вищої освіти.

Широкомасштабна експозиція цього року представила з 27 регіонів України 625 навчальних закладів різних рівнів і форм власності, наукові установи, методичні центри, регіональні і муніципальні органи управління освітою, міжнародні установи і представництва, видавництва, підприємства та бізнес-структури, що забезпечують засобами навчання галузь освіти. У виставці взяли участь і представили експозиції навчальні заклади з Швейцарської Конфедерації, Республіки Польща, Словацької Республіки, Чеської Республіки та Італійської Республіки.

Навчальні заклади, наукові установи та інші учасники виставки презентували інноваційні ідеї і проекти, педагогічні технології, новітні методики, інформаційні та комп’ютерні системи, обладнання і устаткування для навчального процесу.

Виставку супроводжувала велика змістовна тематична програма, яка включала семінари, науково-практичні конференції, «круглі» столи, презентації, тренінги, майстер-класи, обмін досвідом упровадження інновацій – всього 128 заходів, на яких відбулося обговорення актуальних питань ефективного поступу галузі освіти та накреслення шляхів її випереджувального розвитку. Семінари, науково-практичні конференції, презентації відвідало понад 3,5 тисяч осіб. Участь у таких заходах допомагає визначати подальші кроки інноваційної діяльності навчальних закладів та освітніх установ.

Вперше за ініціативою регіонів в програмі роботи виставки презентувався досвід Дніпропетровської, Миколаївської та Вінницької областей за напрямками: «Інновації у розвитку сільської школи на Дніпропетровщині», «Регіональний освітній кластер в умовах удосконалення системи управління освітою», «Інновації у діяльності навчальних закладів професійно-технічної освіти».

Змістовні науково-практичні заходи представили установи Національної академії педагогічних наук України: Інститут педагогіки з теми «Освіта для сталого розвитку в практиці шкіл України»; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання - «Інноваційні технології організації та підтримування навчально-пізнавальної діяльності учнів»; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» - «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти на 2012 –  2021 роки»; Інститут спеціальної педагогіки - «Інноваційні технології подолання порушень мовленнєвого розвитку у дітей»; Інститут психології імені Г.С. Костюка - «Особистісно-орієнтована технологія «Радість розвитку» в освітньому просторі дошкільних навчальних закладів України», «Психологічні засади проектування віртуальних середовищ розвитку»; Інститут вищої освіти - «Ноостратегія розвитку наукових і технологічних інновацій у ХХІ столітті»; Інститут обдарованої дитини - «Креативне навчання обдарованих старшокласників». Спільні заходи з освітніми установами провели Інститут проблем виховання, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут соціальної та політичної психології; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Школи сприяння  здоров'ю в Україні» (за підсумками Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння  здоров'ю») за темами «Особистість у просторі духовного розвитку»; «Перспективи розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю»; «Сучасні підходи педагогічної науки та практики до впровадження здоров’язбережувальних технологій»; Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України за темами: «Упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів професійно-технічної освіти», «Створення інноваційного центру будівельної галузі в структурі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка спільно з Концерном UzinUtz AG (ФРН) в рамках реалізації міжнародного проекту» Введення практичного навчання за професією «Укладальник підлогових покриттів» в Україні і республіці Білорусь», «Навчаємо по-новому. Інформаційно-методичний супровід – як форма соціального партнерства» та іншими темами.

Змістовні експозиції та актуальні проблеми для обговорення в заходах виставки представили і провели регіональні заклади післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти; Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти презентував на семінарі кластерний підхід в науково-педагогічній діяльності регіону; Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти на конференції представив досвід створення інноваційного середовища в освітньому просторі регіону: науково-методичні засади, організаційно-педагогічні умови впровадження інноваційних здоров’язбережувальних  технологій у навчально-виховний процес, основи створення інноваційного середовища у навчальних закладах міста Ужгорода засобами міжнародної співпраці та інші питання. Харківська академія неперервної освіти на «круглому столі» розглядала питання підвищення компетентності педагогічних працівників щодо впровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій; Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників «круглий» стіл присвятив інноваційним аспектам діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу, презентував міську програму інклюзивної освіти «Відкрий вікно у світ»; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти провів семінар з теми: «Системний підхід до оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону» та доповів щодо науково-методичних основ створення регіональних контрольно-оціночних систем, методичного моніторингу та технологій оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів й аналізу якості освіти в режимі відкритих студій «технопарку»; Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області поділився досвідом виявлення схильностей до проявів девіантної поведінки учнів: результати обласного соціологічного дослідження. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти представив власний досвід підготовки педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти: досвід та перспективи; Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти представив кримську інтерактивну освітню мережу в реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти презентував свою експозицію. Головне управління освіти і науки м. Києва спільно з Печерською гімназією № 75 м. Києва провели «круглий стіл», на якому представили пілотний проект з освоєння хмарних технологій в освітньому процесі в місті Києві на базі Печерської гімназії № 75.

Актуальні питання подальшого удосконалення діяльності вищих навчальних закладів та пріоритетні напрямки розвитку вищої освіти обговорювалися на різних тематичних заходах. А саме, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського представив тему:  «Інноваційні підходи у вирішенні проблем працевлаштування випускників у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського»; Бердянський державний педагогічний університет - «Інноваційні техніки образотворчого мистецтва в початковій школі»; Національна академія Служби безпеки України - «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземних мов», «Мережеве суспільство – новітні інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців спецслужби»; Закарпатський державний університет -  «Застосування автоматизованої системи моніторингу знань студентів для самоперевірки в електронних підручниках»; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - «Проблеми і задачі ІТ-освіти. Міжнародна олімпіада з основ наук» та інші.

Експозиції з інновацій представили: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Академія адвокатури України, Національний центр «Мала академія наук України», Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національний фармацевтичний університет, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Вінницький національний технічний університет, Харківська національна академія міського господарства, Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Львівський медичний інститут, коледж «Монада» і училище «Медик», Національний університет «Львівська політехніка», Сумський державний університет, Херсонський державний університет, Херсонська державна морська академія, Житомирський обласний педагогічний ліцей Житомирської обласної ради, Глухівський інститут імені С.А.Ковпака Сумського національного університету, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Львівський національний медичний університет  імені Данила Галицького, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Полтавський університет економіки і торгівлі, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Київський національний університет імені Тараса Шеченка, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Київський національний університет будівництва i архітектури, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. На стенді Асоціації позашкільних навчальних закладів України були представлені Київський Палац дітей та юнацтва, Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості, Рівненський міський Палац дітей та молоді, Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, Центр дитячої та юнацької творчості Солом`янського району м. Києва, Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва, Центр творчості дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва

Освіту за кордоном, курси іноземних мов презентували: Інститут готельного та туристичного менеджменту (HTMi), Швейцарія; компанія «Міжнародний Союз Молоді», основний багаторічний глобальний проект  МСМ – «Навчання у Празі», Київське представництво Італійського національного товариства Данте Аліг’єрі пропонувало курси італійської мови; компанія OsvitaPoland пропонувала увазі відвідувачів більше 50 ВНЗ Польщі з самих великих міст.

Технікуми і коледжі на експозиціях, семінарах презентували інноваційні надбання. Рівненський державний аграрний коледж, Мирогощанський аграрний коледж, Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського Союзу О.О.Шевченка представили досвід упровадження інновацій у діяльність вищого навчального закладу як необхідну умову підготовки фахівців для сучасного ринку праці.

Професійно-технічну освіту на виставці представили професійно-технічні навчальні заклади Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Рівненської та Волинської областей, АР Крим. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України провів змістовний науково-практичний семінар з питань інноваційних підходів до формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у сучасному освітньому середовищі. На стенді Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту, Доправної академії м. Тренчин (Словаччина) та технікуму зв’язку ім. Іпполита Сегельського в м. Познань (Польща) презентувався досвід впровадження інновацій у міжнародну співпрацю училища, зв’язки з професійними закладами інших країн. На стенді Нововолинського вищого професійного училища та Комплексу Шкіл Гастрономічних і Готельних справ ім. Казимира Андрія Яворського в Хелмі (Польща) був представлений досвід міжнародної співпраці у напряму реалізації спільних проектів в галузі професійної освіти з використанням сучасних виробничих технологій. Доправна академія, технікум зв’язку ім. Іпполита Сегельського, Комплекс Шкіл Гастрономічних і Готельних справ ім. Казимира Андрія Яворського взяли участь у конкурсі з тематичної номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці в освітній галузі» та були нагороджені золотими медалями.

Свої технічні розробки та проекти для галузі освіти представили компанії: INTEL UKRAINE MICROELECTRONICS LTD, державне підприємство «Національний проект «Відкритий світ», представництво «Epson Europe B.V.» в Україні, Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій, Всеукраїнська освітня Інтернет-мережа «Щоденник.ua», «EDUkIT» – всеукраїнська освітня платформа для розробки безбар’єрних інтернет-сайтів шкіл та інших закладів освіти, ВАТ «Електровимірювач», торгівельна марка «РОЗУМНИКИ», ТОВ «АВ-ПРО» (ТМ Panasonic Panaboard, Panasonic, LifeSize, LG, Projecta), ТОВ «Компанія ТСО», Всеукраїнська навчальна екосистема MYSCHOOL.UA, проект «SmileS.Школьная карта», Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг, фірма «1С Україна», компанія «ІНТЕРДИЗАЙН Україна»  та інші.

Компанія INTEL UKRAINE MICROELECTRONICS LTD презентувала спільну експозицію з представництвом «Epson Europe B.V.» в Україні та Національним проектом «Відкритий світ».  На стенді від компанії Intel демонструвалися такі програми, продукти та рішення:  безкоштовна програма підвищення кваліфікації вчителів та студентів педагогічних вузів «Intel® Навчання для майбутнього»; безкоштовна програма з розвитку навичок 21 століття «Intel® шлях до успіху» для учнів 2-11 класів; конкурс науково-технічних проектів «Intel ISEF» для учнів 9-11 класів; інноваційна модель «1 учень-1 комп'ютер» на базі нетбуків Intel® Classmate PC; Intel-Inspired Ultrabook® - ультратонкі, потужні портативні ПК на базі процесорів Intel® Core; моноблочні ПК All-in-One PC. В свою чергу, компанія Epson представила такі продукти та рішення: інтерактивні ультракороткофокусні проектори Epson EB-485Wi, що повністю замінють стандартний комплект з проектора та інтерактивної дошки та є більш функціональними і зручними в використанні; документ камери, з якими можна збільшити будь-який документ або процес для демонстрації на проекторі; багатофункціональні друкуючі пристрої на базі струменевої технології та освітні програми. Проект «Відкритий світ» виступив із презентацію своєї моделі удосконалення системи освіти України на базі освітньої мережі за стандартом 4G, хмарних технологій, моделі «1 учень – 1 комп’ютер» та інших інноваційних рішень.  Директор з корпоративних питань Intel в Україні та СНД Тетяна Нанаєва представила для обговорення на «круглому столі» питання трансформації сучасної освіти в умовах інформаційного суспільства та економіки знань ХХІ століття.

Організаторами виставки був заголошений та проведений конкурс з 9 тематичних номінацій:

  • Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці.
  • Упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів професійно-технічної освіти.
  • Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.
  • Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ».
  • Інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності учнівської та студентської молоді.
  • Інновації в упровадженні державно-громадського управління  навчальним закладом.
  • Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів.
  • Розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику.
  • Інновації у розвитку міжнародної співпраці в освітній галузі.

На конкурс було подано 354 роботи. Конкурсні роботи представили педагогічні колективи з 27 регіонів України. Експертну оцінку якості поданих робіт проводили наукові інститути Національної академії педагогічних наук України: Інститут спеціальної педагогіки, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Університет менеджменту освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національний центр «Мала академія наук України». Переможці в конкурсі з тематичних номінацій були нагороджені Золотими та Срібними медалями.

У рамках виставки пройшов ІІІ Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Участь у заході взяли понад 160 учнів загальноосвітніх навчальних закладів і студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів із 21 регіону України. У рамках форуму відбулися відкриті стендові презентації наукових досліджень учасників, майстер-класи членів клубу фіналістів Intel ISEF «Сучасні міжнародні стандарти презентації науково-дослідної роботи», інтерактивне шоу «Весела наука», екологічний брейн-ринг; тренінги «Психологія лідера». За результатами заходу його переможці відзначені дипломами відповідних ступенів та запрошені до участі в національному етапі міжнародного конкурсу Intel-ISEF Україна – 2013.

Інновації стали сутністю практичних реформ, що здійснюються у навчальних закладах, гарантією високоякісних змін на шляху до формування конкурентоспроможного покоління, професійної компетентності та духовного зростання особистості.

ІV Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» сьогодні є найбільшим професійним форумом освітніх інновацій, на якому були широко представлені інноваційні досягнення галузі освіти. Протягом трьох днів роботи виставки її відвідало близько 11 тисяч осіб. Учасники та гості виставки, фахівці, науковці, викладачі, які брали участь у заходах, у своїх відгуках відзначили ефективність і змістовність виставки, широкий спектр поглядів доповідачів на розв’язання актуальних проблем освіти, значимість практичного досвіду, який презентували учасники.

Запрошуємо до участі в Четвертій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013», яка відбудеться 28 лютого - 2 березня 2013 року! Сайт виставки: www.vsosvita.com.ua.

З повагою,
Директор компанії «Виставковий Світ» 
Світлана Володимирівна Рудько

Виконавчий директор освітянських заходів компанії «Виставковий Світ»
Віталій Васильович Сокол

Заступник директора компанії «Виставковий Світ» 
Леся Володимирівна Харитонова

Оргкомітет виставки: +38  044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07
Моб.тел.: +38 067 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua

 

Фоторепортаж:

Вручення дипломів

 

Експозиція виставки

 

Нагородження медалями


Поділіться з друзями:   

Останні новини