У НФаУ відбулась конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

23 квітня 2015 року на базі Національного фармацевтичного університету відбулася ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».


Національний фармацевтичний університет спільно з Радою молодих вчених НФаУ, яка сьогодні налічує понад 225 молодих науковців, та Студентським науковим товариством НФаУ, яке об'єднує майже 800 членів, 23 квітня 2015 р. провів Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».

Конференція була присвячена ознайомленню з розробками видатних вчених та їх обговоренню, питанням можливостей обміну досвідом, науковими задумами та ідеями. На форумі учасникам були презентовані результати роботи молодих науковців, студентів, лікарів. Конференція проводилася англійською мовою.

Серед пріоритетних напрямів роботи конференції: синтез біологічно-активних сполук і створення на їхній основі лікарських субстанцій; стандартизація ліків, фармацевтичний та хіміко-технологічний аналіз; вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів; сучасна технологія ліків та екстемпоральна рецептура; біотехнологія у фармації; доклінічні дослідження нових лікарських засобів; фармацевтична опіка рецептурних та безрецептурних лікарських препаратів; доказова медицина; організація та економіка в фармації, маркетинговий менеджмент та фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів; управління якістю у галузі створення, виробництва і обігу лікарських засобів; фармацевтичне право, судова та доказова фармація; основи педагогіки та психології; філологія.

В межах заходу відбулася лекція майстер-класу «Плацебо – право на життя» академіка Національної академії наук України,ректора Національного фармацевтичного університету Валентина Петровича Черних.

На пленарному засіданні конференції учасники заслухали 12 доповідей. В роботі секційних засідань взяли участь близько 550 молодих науковців та студентів.

Серед учасників молодіжного форуму були представники вищих навчальних закладів України та держав СНД, а саме:

  1. Тернопiльського державного медичного університету імені I.Я. Горбачeвського.
  2. Харківського національного медичного університету.
  3. Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
  4. Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
  5. Харківської медичної академії післядипломної освіти.
  6. Дніпродзержинського державного технічного університету.
  7. Харківської державної зооветеринарної академії.
  8. Казахського національного медичного університету імені С.Д. Асфендіярова (Казахстан, Алмати).

Серед учасників конференції були громадяни Латвії, Марокко, Лівії, Ірану, Литви, Тунісу та ін.

За результатами ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» видано збірник тез доповідей англійською мовою.


Поділіться з друзями:   

Останні новини