Система управління якістю Національного фармацевтичного університету сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

30 червня 2015 р. на засіданні Вченої ради Національного фармацевтичного університету відбулося урочисте вручення сертифікатів відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2008.


Сертифікацію проведено за участі фахівців ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ» із подальшим підтвердженням у Німецькому органі з сертифікації систем менеджменту DQS GmbH та міжнародній сертифікаційній мережі IQNET.

Сьогодні в освітянській сфері спостерігається тенденція до активної інтеграції України у європейський освітній простір, яка відповідно вимагає уніфікації процесів забезпечення якості освіти. Крім того, підвищується конкуренція на ринку освітніх послуг, зростають вимоги роботодавців до молодих фахівців. Це обумовлює обґрунтований перехід від процедур зовнішнього контролю якості діяльності закладів освіти (на базі національних систем атестації та акредитації) у бік постійної внутрішньої самооцінки і самовдосконалення вишу за допомогою систем управління якістю, побудованих згідно із вимогами стандарту ISO 9001. Модель ISO 9001, за якою сформована система управління якістю у НФаУ – унікальна, адже іншої альтернативи нині не існує, ISO 9001 – єдиний міжнародний стандарт, на відповідність якому можна сертифікувати систему управління якістю будь-якої організації. Крім того, принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані у світі: якщо заявити про наявність цього сертифікату, нас зрозуміють у будь-якій країні світу.

Системи управління якістю за моделлю ISO 9001 довели свою корисність, про що свідчить статистика. Стандарт ISO 9001 – єдиний стандарт, внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільш широко застосовний нормативний документ у світі. Системи управління якістю за моделлю цього стандарту впровадило понад 1,3 мільйони організацій у 187 країнах світу. В Україні сертифіковано біля 1300 організацій, з них приблизно 30 вишів.

Система управління якістю за моделлю ISO 9001 – це дієвий механізм укріплення конкурентоздатності організації.

Основними цілями впровадження системи управління якістю в НФаУ є:

1) чітке структурування всіх процесів університету та їхня детальна регламентація. Запровадження дієвих процедур взаємозв'язку із замовниками (роботодавцями, студентами та іншими зацікавленими сторонами), уникнення дубляжу функцій, поліпшення документообігу, орієнтація на потреби ринку, підвищення якості освітніх послуг.

2) встановлення критеріїв результативності всіх процесів, систематичний моніторинг та вжиття коригувальних дій, посилення мотивації персоналу, прозорість зон відповідальності, зменшення кількості невідповідностей у роботі, підвищення продуктивності праці.

Сертифікат, виданий незалежним органом, підтверджує виконання вимог ISO 9001 і спроможність організації систематично визначати і виконувати вимоги замовників та нормативні вимоги.

Активна робота із впровадження системи управління якістю в НФаУ за моделлю ISO 9001 розпочалася із листопада минулого року, а з 21 по 24 квітня 2015 р. проведено цикл внутрішніх аудитів для оцінки ступеня впровадження системи управління якістю і обізнаності учасників процесів із її вимогами. 28 квітня 2015 р. відбувся ознайомчий візит керівника органу із сертифікації систем менеджменту ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ» О.Ю. Береговенка та головного аудитора цього органу В.А. Волосковця.

У ході аудиту були проаналізовані документовані процедури, що регламентують процеси системи управління якістю НФаУ, Настанова з управління університетом та інша документація, наявність якої вимагає стандарт ISO 9001. Аудитори дали деякі рекомендації щодо підготовки до другого етапу аудиту, який відбувся 19-21 травня 2015 р. На заключному аудиті університет «інспектувала» група з трьох аудиторів на чолі з керівником Органу сертифікації систем менеджменту ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ» О.Ю. Береговенком. Вони провели ІІ фазу сертифікаційного аудиту, в ході якого була проаналізована вся документація системи управління якістю в НФаУ, діяльність адміністративних і допоміжних структурних підрозділів, кафедр. Загалом було піддано аудиту понад 30 процесів, які забезпечують функціонування системи управління якістю університету.

Аудитори документально підтвердили відповідність діяльності НФаУ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, у тому числі здатність планувати свою діяльність відповідно до нормативних вимог і очікувань замовників, виконувати і контролювати управлінські, основні та забезпечувальні процеси за встановленими і регламентованими алгоритмами, застосовувати механізми постійного моніторингу і вдосконалення своєї системи управління.

Найвища якість освіти та наукових досліджень – це головна і незмінна мета Національного фармацевтичного університету!


Фото:


Поділіться з друзями:   

Останні новини