Запропонована модель фінансування вищої освіти сприятиме прозорості у розподілі бюджетних коштів, - Олександр Співаковський

Міністерством освіти і науки України спільно з Київською школою економіки було проведено предметну дискусію щодо реформування існуючої моделі розподілу державних коштів у вищій школі на тему “Модель фінансування вищої освіти: нові перспективи”.


В обговоренні взяли участь народні депутати України, Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун, Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Клименко, ректор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Віль Бакіров, експерти та представники громадських організацій.

Враженнями про захід поділився на своїй сторінці у соцмережі Facebook Олександр Співаковський, народний депутат України та член освітнього комітету ВРУ, якого було запрошено до участі:

"На цьому заході Міністерством освіти і науки України було вперше презентовано проект нового механізму фінансування освіти, остаточний варіант якого найближчим часом буде оформлено у вигляді законопроекту.

Концепція МОН передбачає відхід від існуючої системи фінансування вишів на підставі державного замовлення та запровадження нової моделі, яка складатиметься з чотирьох основних елементів:

1. Базового (блочного) фінансування ВНЗ;
2. Соціального фонду;
3. Фонду розвитку (фонду капітальних видатків);
4. Фонду державної цільової підтримки.

На думку керівництва Міністерства освіти і науки України запропонована модель сприятиме прозорості у розподілі бюджетних коштів та підвищенню ефективності їх використання, припиненню практики “ручного розподілу” коштів, а також розширенню свободи у розпорядженні грошима вищими навчальними закладами.
В цілому підтримуючи необхідність проведення реформи діючої системи фінансування вищої освіти та відходу від пострадянської системи державного замовлення, я вважаю, що запропонована МОН модель не вирішить всі існуючі проблеми такого фінансування, та не створить умов для суттєвого прориву у розвитку вітчизняної освіти.

У свою чергу, мною було представлено власну модель фінансування вищої освіти, в основу якої покладено постулат збільшення доданої вартості СТУДЕНТА, як основного суб’єкта ринку освітніх послуг та майбутнього учасника ринку праці.

Ця модель складатиметься з наступних елементів:

1. Встановлюються наступні три форми державного фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах:

 • Здійснення державою повної компенсації витрат на навчання;
 • Надання державних гарантій для отримання здобувачами вищої освіти кредитів на оплату вартості навчання з погашенням за рахунок держави відсотків за такими кредитами;
 • Надання державних гарантій для отримання здобувачами вищої освіти кредитів на оплату вартості навчання з погашенням за власний рахунок здобувачів освіти відсотків за такими кредитами.

Вказані форми забезпечення підготовки фахівців реалізовуються шляхом створення трьох фондів фінансування вищої освіти студентів.

Процес реалізації моделі доданої вартості студента відбуватиметься завдяки принципу використання базових критеріїв для визначення рейтингу абітурієнта, до яких відносяться:

 • Результати зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Результати Державної підсумкової атестації;
 • Преференція по спеціальності;
 • Регіональна преференція.

Доступ абітурієнтів (студентів) до можливості фінансування за одним з вищезазначених фондів визначається на підставі комплексної оцінки вказаних вище критеріїв при вступі на навчання до вищого навчального закладу та періодично коригується протягом всього терміну навчання в залежності від проміжних результатів оцінювання успішності.

2. Оператор фондів.
Оператором фондів є відповідний центральний орган виконавчої влади – Національне агентство з фінансування вищої освіти, що має статус центрального органу виконавчої влади.

3. Порядок розрахунків.
В рамках першого фонду Агентство перераховує вартість послуг з навчання безпосередньо до ВНЗ, а індивідуальні супутні витрати у розмірі мінімальної заробітної плати – на індивідуальний банківський рахунок студента.
В рамках другого фонду Агентство від імені Уряду підписує з кредитною установою договір про надання державних гарантій за комерційним кредитом, перераховує суми відсотків за позиками, нарахованих під час навчання, кредитній установі, яка в свою чергу самостійно перераховує до ВНЗ вартість навчання.
В рамках третього фонду Агентство від імені Уряду підписує з кредитною установою договір про надання державних гарантій за комерційним кредитом.

4. Зміна доступу до фондів фінансування.
Під час навчання кожен студент має періодично підтверджувати доступ до того чи іншого фонду фінансування.
З метою визначення рівня доступу до фонду фінансування, Агентство кожні півроку організовує перевірку знань студентів, результати якої вносяться до єдиної державної бази даних з питань освіти.
За результатами перевірки, Агентство, залишаючи незмінною пропорцію розподілу фондів фінансування вищої освіти студентів по кожній спеціальності кожного року навчання, перерозподіляє між студентами право доступу до того чи іншого фонду у залежності від результатів контролю якості знань.

5. Висновок
Запропонована модель фінансування освіти має наступні переваги у порівнянні з попередньою:

 • Створення прозорого ринку надання освітніх послуг;
 • Залучення суттєвих додаткових фінансових інструментів, в тому числі і кредитних ресурсів під гарантії держави;
 • Перехід від ідеології дотацій до ідеології інвестування в освіту;
 • Стимулювання постійної мотивації студентів до якісного навчання.

Як наслідок, це дозволить провести реальні реформи забезпечуючи конкуренцію вищої освіти України в світі".


Поділіться з друзями:   

Останні новини