У Міносвіти немає повноважень визначати профільність вищих навчальних закладів, - Олександр Співаковський

Перший заступник Голови Комітету з питань освіти і науки Олександр Співаковський звернувся до керівника Уряду Володимира Гройсмана з проханням доручити відповідним посадовим особам утриматись від видання наказу “Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів”.


“В додатку до вказаного вище проекту наказу викладено виключний перелік вищих навчальних закладів з чітким зазначенням обмеженого кола профільних спеціальностей (спеціалізацій), за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням. За результатами аналізу вказаного вище проекту наказу вважається, що його норми суперечать Конституції і чинному законодавству України, що, як наслідок, унеможливлює його видання”, - зазначив нардеп у зверненні.

“Підставою до такого висновку виступили наступні обставини. Насамперед хочу зазначити, що частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження Міністерства освіти і науки України, як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, визначені Законом України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року № 1556-VII та постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України” від 16 жовтня 2014 року № 630. Крім того, повноваження Міносвіти щодо формування і розміщення державного замовлення врегульовано Законом України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 20 листопада 2012 року № 5499- VI, та постановами Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 15 квітня 2013 р. № 306 та “Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 20 травня 2013 р. № 363.

Необхідно зауважити, що жодним з вказаних вище законодавчих та інших нормативно-правових актів до компетенції Міністерства освіти і науки України не віднесені повноваження щодо затвердження переліку профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням.

Зокрема, Законом “Про вищу освіту”, встановлено, що центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (частина перша статті 13):

  • систематично відстежує та аналізує потреби вітчизняного ринку праці, вносить пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою(пункт 3);
  • формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України (пункт 7);
  • формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у порядку, встановленому законодавством
    (пункт 10);
  • затверджує перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників(пункт12).

Також необхідно зауважити, що відповідно до Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” встановлено, що державне замовлення формується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та інших державних замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків Державного бюджету України на зазначені цілі(частина перша статті 2).

Тобто жодних повноважень Міносвіти щодо затвердження переліку профільних спеціальностей (спеціалізацій) вищих навчальних закладів, за якими може здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням вищезазначеними законами не передбачено”, - йдеться в зверненні Олександра Співаковського.

“Крім того, практична реалізація норм, передбачених вищезазначеним проектом наказу Міносвіти, прямо суперечить Закону “Про вищу освіту”, відповідно до якої вищі навчальні заклади мають право самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін (пункт 10 частини 2 статті 32) та загальному принципу автономії та самоврядування вишів, задекларованого цим Законом”, - підкреслив нардеп.


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...