Міносвіти просить ректорів забезпечити модернізацію фізичного виховання та розвиток студентського спорту

Міністерство освіти і науки України приділяє значну увагу розвитку фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.


Це відповідає як просвітницькій місії освіти, так і завданням вищих навчальних закладів з підготовки сучасних фахівців з усвідомленням цінностей здорового способу життя та готовністю до захисту України. Закон України «Про вищу освіту», який набув чинності в 2014 році, відкрив нові горизонти для реалізації ініціатив у сфері фізичної культури, спрямованих на підвищення якості вищої освіти, невід’ємними складовими якої є розвинений студентський спорт, культура рухової активності та навички здоров’язбереження, передає прес-служба Міністерства освіти і науки України.

У середині 2015 року Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я за участю народних депутатів України, секретаріату Кабінету Міністрів України було створено міжвідомчу робочу групу з модернізації фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах України. Одним з результатів її роботи стало напрацювання Рекомендацій щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, які створюють умови збереження та розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах в умовах набуття ними академічної автономії.

Наразі розроблено проект змін до Норм часу навчальної роботи у вищих навчальних закладах, яким передбачено віднести низку додаткових видів робіт викладачів фізичного виховання до основного обсягу педагогічної діяльності. Підготовлені пропозиції до Типової форми контракту з керівником державного вищого навчального закладу, які передбачають його персональну відповідальність за розвиток фізичного виховання та щорічний звіт з цього питання перед Вченою радою навчального закладу. Робоча група з розробки методики створення стандартів вищої освіти нового покоління готує включення до переліку загальних компетентностей здатності використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, формування здоров’я людини, а також відповідних результатів навчання.

Шкода, що в низці поважних установ та інтернет-ресурсів поширюються чутки ледь не про загибель фізичної культури в українських вишах, масові скорочення викладачів та руйнування відповідної матеріальної бази. В якості приводу до цього використовується окремі факти об’єднання кафедр та скорочення педагогічного навантаження, які найчастіше пов’язані із загальним скороченням студентського контингенту внаслідок демографічного фактору, анексії Криму та війни на Сході, а також передбаченими законом вимогами до якісного і кількісного кадрового складу кафедр (не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання).

У свою чергу, закликаємо Вчені ради та ректорів при реалізації автономних прав вищих навчальних закладів звернути особливу увагу на модернізацію фізичного виховання та розвиток студентського спорту як важливий чинник визнання здобутків закладу в Україні та за кордоном.


Останні новини