Міністерство фінансів України затримує виплати стипендій

Відповідно до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2016 рік" прийнятого 25 грудня 2015 року та наказу Міністерства фінансів України № 1098 від 29.12.2002 року використання державних коштів відбувається відповідно до Паспорту бюджетної програми.


Цей документ визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України. Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, п.6 «Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках упродовж 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України».

Тобто, Паспорт бюджетної програми затверджується спільним наказом Міністерства освіти та Міністерства фінансів, один документ для всіх галузей освіти. Даний Паспорт на сьогоднішній день не затверджений, відповідно, Державна казначейська служба не проводить платежі державних установ освіти у зв'язку з його відсутністю. Відтак, виплата стипендії також не проводиться і буде виконана після затвердження Паспорту бюджетної програми.


Поділіться з друзями:   

Останні новини