Значна подія в українсько-білоруських освітянських відносинах

20-21 червня 2011 року у Республіці Білорусь, м. Гомель перебувала делегація Київського національного торговельно-економічного університету на чолі з ректором Мазаракі А.А.


Члени української делегації взяли участь у координаційній нараді в рамках програми проекту TEMPUS MODEP "Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін" ETJ - JP - 00408-2008, який здійснюється спільно з низкою ВНЗ України, Франції, Білорусі, Молдови, Марокко, Румунії, Португалії, а КНТЕУ є координатором української складової цього проекту.
Під час візиту ректор А.А. Мазаракі зустрівся зі своїми колегами - ректором Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини Рогачовим О.В. та ректором Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації Наумчик А.О. Відбулися переговори щодо подальшого поглиблення українсько-білоруських освітянських відносин за всіма напрямами. Особливу увагу було приділено питанням розширення обміну студентами і професорсько-викладацьким складом та взаємним публікаціям у наукових виданнях університетів, а також участі у спільних наукових проектах та програмах. З цією метою було перепідписано угоди про співробітництво з зазначеними університетами, співпраця з якими має багаторічні плідні результати.
За видатні досягнення, визнання наукових та педагогічних заслуг і суттєвий вклад у зміцнення плідного багатостороннього співробітництва між КНТЕУ й Білоруським торговельно-економічним університетом споживчої кооперації 21 червня 2011 року ректору університету Мазаракі А.А. присвоєно звання "Почесний доктор"

Пресслужба університету


Поділіться з друзями:   

Останні новини