Основні підсумки 2021 року та плани на 2022 рік щодо реалізації проєкту з енергозбереження "Вища освіта України"

Для оновлення навчальних, науково-дослідних та допоміжних споруд в обраних університетах України у сфері енергоефективності в межах спеціальної угоди з 2016 року триває реалізація проєкту «Вища освіта України», що фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО).


Загальна вартість проєкту – 160 млн євро без ПДВ, ПДВ та інші податкові платежі співфінансуються за рахунок бенефіціарів. Сума позики: 120 млн євро – кредит ЄІБ, 30 млн євро – позика НЕФКО та 10 млн євро – грант Е5Р, - інформує Міносвіти.

Попри старт проєкту у 2016 році, до 2020 року жодних заходів з його реалізації не вживалося. Водночас, починаючи з 2020 року, після довгої стадії підготовки проєкту (відбір університетів, проведення енергоаудитів, формування тендерної документації, інші підготовчі заходи) відбувся перехід проєкту до безпосередньої реалізації – були підписані контракти щодо комплексного енергоефективного оновлення будівель шести українських університетів за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), а також чотирьох українських університетів за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Протягом 2021 року 19 закладів вищої освіти здійснювали заходи в межах проєкту із забезпечення енергозбережувальних і комфортних умов навчання в університетах, створеного за підтримки ЄІБ та НЕФКО.

Тобто цьогоріч у 6 університетах, що фінансуються ЄІБ, розпочато проєктування, в грудні 2021 року вже отримано перший транш у 2 млн дол від ЄІБ, а у 1 кварталі 2022 року буде розпочато платежі по контрактах. Дані 6 університетів – це:

 • Національний університет «Львівська політехніка»:
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Національний університет «Чернігівська політехніка»;
 • Сумський державний університет;
 • Вінницький національний технічний університет.

Тендерний процес на закупівлю послуг із проєктування та здійснення авторського нагляду наразі триває у 8 університетах, модернізація яких здійснюється за рахунок фінансування від ЄІБ. Відповідні контракти будуть підписані у 1 кварталі 2022 року. Це – наступні університети:

 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 • Національний університет водного господарства та природокористування.

Від НЕФКО отримано два транші по 1 млн євро кожний, перший транш використано повністю на роботи з проєктування заходів з енергоефективності в гуртожитках та адміністративних будівлях 4-х закладів освіти та розпочато використання другого траншу. А саме:

 • Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
 • Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Ужгородського національного університету.

В останньому, 5-му, університеті – Київському національному університеті будівництва та архітектури – фінансування розпочнеться у 1 кварталі 2022 року.

Заплановано, що запроєктовані роботи розпочнуться в університетах протягом 2022 року після успішного проходження державної експертизи та отримання позитивного висновку.

Створення сучасних та комфортних умов освітнього процесу – це важливий фундамент якісної системи вищої освіти. Що в свою чергу розширить можливості для академічної та наукової діяльності, а також скоротить  експлуатаційні витрати і допоможе досягти суттєвої економії ресурсів.

Міністерство освіти і науки спільно з Мінфіном, ЄІБ та НЕФКО контролює процес впровадження проєкту в університетах. Строк його виконання після узгодження з кредиторами планується подовжити та використати кошти у повному обсязі.


Останні новини