На кафедрі електричних машин Львівської політехніки працюють на випередження

Вже понад 10 років на кафедрі електричних машин і апаратів ІЕСК Львівської політехніки, з ініціативи завідувача кафедри професора Василя Ткачука, спеціалісти і магістри опановують фах з електромеханотроніки, а два роки тому для бакалаврів-четвертокурсників ввели дисципліну «Основи мехатроніки».


Звичайні мехатронні продукти щораз тісніше оточують нас не тільки у виробничій сфері, а й у приватному житті: починаючи від медіальної, комп’ютерної і побутової сфери і закінчуючи сучасною медичною інженерією, оброблювальною, робототехнічною і транспортною сферами. Тому й закономірно, що електромеханотроніка, яка зародилася в Японії і широко розвивається у США, виникла як напрям розвитку електромеханіки і стосується насамперед тих технічних пристроїв і систем, де використовують електромеханічні перетворювачі.

Як новий навчальний предмет, він лише починає прокладати собі шлях в Україні серед інших, випробуваних часом предметів. Якщо в європейських вишах підготовку інженерів-мехатроніків розпочали вже в другій половині 90-х років, а кілька років по тому технічні фахові школи почали готувати техніків-мехатроніків, то в Україні наразі таких фахівців готує лише кафедра електричних машин Львівської політехніки. Викладачі кафедри, одні з перших у галузі, розробили і створили електромеханотронні перетворювачі, вентильний реактивний двигун для привода антени сателітарного телебачення, привода мотор-колеса інвалідного візка, безконтактні приводи для медичних лабораторних та рефрижераторних центрифуг крові.

А починали зі створення спеціалізації з вивчення електромеханотроніки. Складаючи курс, викладачі кафедри намагалися поєднати досвід роботи колективу, нагромаджений за час підготовки фахівців та наукових досліджень, що стосуються проблем створення безконтактних електроприводів. У предметі вперше системно й достатньо повно використали матеріал, дотичний до створення нового перспективного типу електромеханотронних перетворювачів – вентильного реактивного двигуна з буфером енергії. На лекціях студенти отримують знання з основ нового науково-технічного напряму електротехніки, який передбачає максимальне використання можливостей і досягнень мікроелектроніки для здійснення всіх видів перетворення електричної енергії в електросистемах для суттєвого зменшення маси й об’єму пристроїв і систем, зменшення теплових утрат, експлуатаційних витрат, збільшення ресурсу роботи тощо. Тобто, тут роблять усе, аби майбутні випускники могли успішно розробляти технології, що відповідають сучасним і перспективним вимогам електронізації електричних машин, даючи їм добрі знання сучасного стану та перспектив розвитку електромеханіки, електроніки, кібернетики, а також – з теорії й методології електромеханотроніки й мехатроніки.

– До викладання студентам електромеханотроніки та мехатроніки (остання поєднує в собі механіку і електрику), ми підійшли дуже виважено, – продовжує Василь Іванович. – У процесі підготовки спочатку видали навчальний посібник «Електромеханотроніка», а далі й однойменний підручник, який вивчають спеціалісти і магістри. Маємо конспекти лекцій з «Основ мехатроніки», у видавництві вже є однойменний навчальний посібник.

Восени цього року відбулося засідання науково-методичної комісії з електромеханіки профільного міністерства, на якому було ухвалено рішення про запровадження мехатроніки у вишах, які готують спеціалістів з електромеханіки, електротехніки і електротехнології.

– Ми ж їх усіх випередили і тепер можемо похвалитися чималою теоретичною базою, – тішиться Василь Ткачук. – Наші студенти мають можливість виконувати лабораторні роботи, працювати над студентськими науковими дослідженнями. З цієї тематики наші кращі магістри на всеукраїнських конкурсах студентських робіт завойовують упереваж другі й треті місця. Цього року аспіранти Тарас Михайлович (під науковим керівництвом Андрія Лозинського) і Лідія Каша (під моїм керівництвом) захистили кандидатські дисертації з напряму електромеханотроніки. З цієї тематики маємо статті у державних фахових журналах, у зарубіжних наукових виданнях. Спільними зусиллями наших науковців, аспірантів і магістрів удосконалюємо новий науковий напрям не лише теоретично, а й практично. Результати досліджень, що отримуємо під час виконання держбюджетних тем, використовуємо в навчальних дисциплінах: «Проектування спеціальних електричних машин», «Електричні машини систем автоматики», «Електромеханотроніка», «Автоматичні системи керування електропобутовими приладами», «Електропобутова техніка», «Основи мехатроніки», при дипломному проектуванні базового напряму «Електромеханіка», для спеціальностей «Електропобутова техніка», «Електричні машини та апарати». Крім цього, найближчим часом роботи у нас побільшає, бо мехатроніку вивчатиме більше коло студентів. Ймовірно, що з часом підготовка спеціалістів-мехатроніків здійснюватиметься у межах практично всіх інженерних спеціальностей, бо в сучасних умовах майже всі галузі знань мають враховувати перспективи розвитку й удосконалення технологій за рахунок використання електроніки й особливо – мікроелектроніки.

За матеріалами прес-служби ЛП


Останні новини