В УБС НБУ створять освітній портал дистанційного навчання

Рішення створити освітній портал дистанційного навчання і розробити програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які задіяні в процесах дистанційного навчання, із забезпеченням їхньої сертифікації, ухвалила вчена рада Університету банківської справи НБУ.


Окрім цього, невдовзі у навчальному закладі затвердять «Положення про дистанційну форму навчання», придбають єдине програмне забезпечення для всіх інститутів Університету (програмно-технічну оболонку ADOBE Connect ) і розгорнуть сервери з підтримки дистанційного навчання, повідомляє прес-служба університету.

Обговорення перебігу експерименту з дистанційного навчання в УБС НБУ стало одним з питань чергової вченої ради. Нагадаємо, що такий експеримент розпочато у виші відповідно до наказу МОН України від 17.06.2011 р. Як повідомив перший проректор Університету Олександр Бровар, фаворитом впровадження та використання програми залишається Харківський інститут. Цією роботою впродовж року тут займаються 46 викладачів інституту, о рганізовано процес управління навчальним процесом студентів на базі 29 дистанційних курсів, розміщених в оболонці MOODLE. На постійнодіючих семінарах з підвищення кваліфікації за 3 роки пройшли навчання 54 викладачі, створено та розміщено на сайті дистанційного навчання інституту навчальний курс «Розроблення дистанційного курсу, планування дистанційного навчального процесу та управління навчанням студента» для викладачів, які задіяні у дистанційному навчанні; розроблено методичний посібник для викладачів «Інструменти активізації навчальної діяльності студентів в дистанційних курсах, що створені в LMS Moodle», а також проведено моніторинг процесів розвитку систем дистанційного навчання в університетах Європи, США, Франції, Бельгії, Росії, Білорусі. Результати публікувалися в блозі, створеному в дистанційному курсі для підвищення кваліфікації викладачів. У міжсесійний період проводиться навчання в інтерактивному режимі шляхом проведення форумів, чатів і вебінарів. Сертифіковано 23 дистанційних курси, ще шість курсів сертифікують до кінця навчального року.

Колектив Черкаського інституту зосередив свою увагу на підготовці викладачами для використання на базі програмного забезпечення «Прометей» методичних матеріалів, робочих програм навчальних дисциплін, конспектів лекцій. Розроблено понад 300 тестів для вхідного та підсумкового контролю зі 146 дисциплін, а також розроблено в програмній оболонці MOODLE два дистанційні курси.

На першому етапі впровадження дистанційної форми навчання в Інституті магістерської та післядипломної освіти Університету запроваджено елементи дистанційного навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями «Банківська справа» та «Фінанси і кредит» за освітньо-професійною програмою перепідготовки (на основі повної вищої освіти) на заочній формі. На другому етапі впровадження дистанційної форми навчання в ІМПО УБС НБУ планують запровадити елементи дистанційного навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» за магістерськими програмами «Фінансово-облікова аналітика» та «Управління банківською безпекою» на денній формі, а також для студентів заочної форми освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», які здобувають фах «Банківська справа», «Фінанси і кредит» і «Облік і аудит».

У 2012/2013 н. р. у Львівському інституті елементами дистанційного навчання було охоплено 54 студенти перепідготовки, що склало 39% від контингенту цієї категорії студентів і 47 студентів, які навчаються на екстернатній формі навчання, що склало 100% від контингенту даної категорії студентів.


Останні новини