Грант Кабміну сприятиме розвитку вітчизняної альтернативної енергетики

Для підтримки наукових досліджень молодих вчених в Україні існує система грантів, стипендій та премій, що присуджуються і за виконану роботу, і для стимулювання нових розробок та ідей.


Так, на грант Кабінету Міністрів України за проект "Інженерія гетероструктур з напруженими наноострівцями для потреб альтернативної енергетики" претендує к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики металів фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка Василь Курилюк.

Про свою наукову роботу він розповів Укрінформу.

- Василе Васильовичу, розкажіть про Ваш проект та його застосування на практиці.

- Наша наукова робота пов'язана з дослідженнями новітніх напівпровідникових матеріалів, у яких спеціальними методами створено нанорозмірні включення (наноострівці) з іншого матеріалу. Такі матеріали називають гетероструктурами, а наноострівці приводять до появи багатьох їх унікальних властивостей. Для прикладу, перетворення світлової чи теплової енергії в електричну у них виявляється значно ефективнішим, ніж в простих напівпровідниках на зразок кремнію або германію. Результати досліджень засвідчили, що властивості гетероструктур суттєво залежать від конфігурації нановключень - їхньої форми, густини, розмірів. Підбираючи ці параметри, можна створювати матеріали, які володітимуть потрібними властивостями для їх застосування в сучасній електроніці, оптотехніці чи альтернативній енергетиці.

- Які проблеми допоможе вирішити Ваш проект?

- Одним з перспективних напрямів сучасної альтернативної енергетики є розробка і вдосконалення напівпровідникових перетворювачів енергії Сонця (сонячних елементів) чи теплової енергії (термоелектричних елементів) в електричну. Основна проблема, що їх об'єднує, це відносно невисока ефективність енергоперетворення: для промислових сонячних елементів вона дорівнює близько 25%, а термоелектричні перетворювачі мають ще нижчу ефективність і поки не виробляються у значних кількостях. Вирішення цієї проблеми значною мірою пов'язується з використанням наноматеріалів, зокрема, гетероструктур, для виготовлення зазначених перетворювачів.

Оскільки властивості гетероструктур сильно залежать від того, які наноострівці входять до їхнього складу, то ми запропонували на конкурс грантів Кабінету Міністрів України проект, метою якого є відшукати оптимальні розміри, форму та густину нановключень, при яких буде досягнуто максимальної ефективності енергоперетворення. Після виконання всіх досліджень будуть запропоновані шляхи вдосконалення перетворювачів світлової і теплової енергії, які можуть зацікавити потенційних виробників цієї продукції.

- Як отримання гранту Кабміну вплине на фінансування проекту?

- Частину коштів гранту планується спрямувати на купівлю експериментального обладнання, що розширить наші дослідницькі можливості. Публікації результатів у міжнародних журналах сприятимуть налагодженню співпраці з іноземними колегами.

Окрім грантів для підтримки наукових досліджень молодих вчених також існує розвинута система стипендій та премій, котрі присуджуються як за вже проведені дослідження, так і для стимулювання нових розробок та ідей. Практично в усіх конкурсах, що оголошуються Державним фондом фундаментальних досліджень, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, пріоритетними вважаються ті проекти, до участі в яких залучаються молоді вчені. Так, нещодавно Міністерством освіти і науки відкрито програму «100+100+100», за якою молоді вчені мають змогу пройти стажування у кращих університетах світу.

- Що необхідно зробити, щоб заохотити молодих вчених активно співпрацювати з реальним сектором економіки?

- На жаль, сьогодні підприємницький сектор майже не зацікавлений в наукових розробках, тому значна частина досягнень вчених залишаються "на полицях". Очевидно, що поява бізнес-інвестицій дала б поштовх для розвитку науки, зростання престижності роботи вчених і стала б передумовою для зростання ефективності виробництва в Україні. Необхідно також забезпечити соціальний престиж науки та освіти, збільшити частку медіа-проектів, що популяризують науку.


Останні новини