Сумський державний університет долучається до модернізації української ІТ-освіти

Створено тематичний веб-ресурс наукової роботи у сфері інформаційних технологій, номінованої на Державну премію України в галузі освіти 2014 року.


На сайті можна ознайомитися з науковими матеріалами та долучитися до громадського обговорення.

Наукова робота «Науково-теоретичні, технологічні та інноваційні аспекти підготовки та підвищення кваліфікації фахівців IT-галузі у вищих навчальних закладах» створена у співпраці СумДУ, ЧНТУ та ХНУ.

Мета роботи полягає у підвищенні ефективності та якості комп’ютерної освіти. Новітній компетентністний підхід до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі, впроваджений у навчальний процес вищої школи, базується на інноваційних теоретико-технологічних здобутках з організації та управління електронним, у тому числі дистанційним, навчанням та проектною діяльністю у вищих навчальних закладах.

Створена протягом 2008-2013 років, наукова робота налічує 14 монографій, 6 навчальних посібників, 7 патентів та авторських свідоцтв, 80 наукових статей у фахових виданнях, з яких 34 містяться у міжнародних наукових базах даних, у тому числі 9 – у базі даних SCOPUS.

Випускник спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління» СумДУ (1998 рік) – бізнес-аналітик корпорації IBM (Канада), професор Університету Торонто Олександр Романко зазначив, що вища школа потребує практичної спрямованості ІТ-освіти. За його словами, позитивним моментом наукової роботи, номінованої на Державну премію, є акцент саме на цю складову при підготовці фахівців ІТ-галузі.


Останні новини