СумДУ першим серед українських вишів надав доступ своїм студентам до хмарного сервісу Microsoft Office 365 Pro

У результаті тісної співпраці Сумського державного університету з «Майкрософт Україна» на базі Центру комп'ютерних технологій університету було відкрито регіональний ресурсний центр компанії.


Сьогодні основними напрямами співпраці СумДУ з Microsoft є: ліцензування програмних продуктів, доступ до програмних продуктів для навчального процесу, використання інформаційно-навчальних ресурсів, використання хмарних технологій, високопродуктивні обчислення та технології паралельного програмування.

Про успішну співпрацю з компанією «Майкрософт Україна» та організацію навчального процесу в університеті з використанням сучасних інформаційних технологій нам розповів начальник Центру комп'ютерних технологій СумДУ Андрій Півень.

- Андрію, з чого почалась співпраця СумДУ та компанії «Майкрософт Україна»? Хто був ініціатором цього з боку університету?

- Наша співпраця розпочалася у 2006 році, коли представники університету познайомились із тодішнім керівником освітнього напрямку компанії «Майкрософт Україна» Євгеном Дробковим. Він нас запросив до Києва, де ми обговорили можливості співпраці. Далі відбувся візит Євгена до нашого університету, де вже на рівні ректора університету та проректора, який відповідає за напрямок інформатизації, відбулось обговорення перспектив співпраці.

Ректорат підтримав ці пропозиції, що відповідають напрямам діяльності університету, як інноваційного та  такого, що впроваджує принципи європейського науково-навчального закладу. Результатом тієї зустрічі була домовленість щодо подальших спільних дій.

У 2007 році я відвідав міжнародну конференцію для професіоналів у галузі інформаційних технологій TechEd 2007, котра проходила у Барселоні. Компанія «Майкрософт Україна» оплатила мою поїздку на цей захід. Там я мав можливість отримати нову для себе інформацію, пройти курси, відвідати семінари та сформувати своє уявлення щодо можливостей використання продуктів корпорації Microsoft в університеті.

Потім, у 2007 році, було підписано меморандум про співпрацю університету з компанією «Майкрософт Україна».

- У Вас тоді  були уявлення щодо перспектив впровадження масштабних проектів базованих на технологіях корпорації Microsoft? Чи на той момент єдиним нагальним питанням, яке університет вирішував, була легалізація програмного забезпечення?

- Звичайно, крім можливості легалізації програмного забезпечення ми з представниками  компанії обговорили і інші можливі напрямки співпраці. Нас цікавило довготривале партнерство та запровадження нових технологічних рішень. Ще у 2007 році ми вели розмову з представниками компанії «Майкрософт України» щодо можливостей створення ІТ-Академії Microsoft в університеті.

- Яким чином в університеті врегульовано питання легалізації програмного забезпечення корпорації Microsoft?

- У нас із корпорацією Microsoft укладено корпоративний договір Microsoft School 3 Agreement, який діє протягом трьох років. Таким чином ми змогли легалізувати повний спектр програмного забезпечення, що використовується в університеті. Також у рамках цього типу ліцензування нам надається доступ до програмних продуктів, які передбачені підпискою на Microsoft Dreamspark. До загального пакету продуктів включено також і підписку на Microsoft IT Academy.

Суттєвою перевагою такої форми ліцензування є доступ до великого переліку програмного забезпечення, яке ми можемо використовувати для навчальних цілей, та можливість використовувати актуальні його версії.

- В якому році ви почали роботу по створенню ІТ-Академії? Як відреагували на це ваші студенти?

- Як я вже казав, ідея створення ІТ-Академії в нас виникла ще у 2007 році. Також ми розглядали можливість забезпечення повного циклу навчання висококваліфікованих фахівців в СумДУ – навчання за програмами ІТ-Академії, підготовка та складання сертифікаційних іспитів, отримання сертифікату міжнародного рівня.

Працювати наша ІТ-Академія почала у 2008 році.

Спочатку наявність у виші ІТ-Академії ажіотажу серед студентів не викликала.  Але ми поступово рухались далі збільшуючи кількість курсів, перейшовши від першого рівня підписки Microsoft  IT Academy (вивчення додатків Microsoft Office) до наступного її рівня -  IT Academy pro.  Завдяки цьому ми отримали змогу навчати студентів за напрямки розробки програмного забезпечення, роботи з базами даних тощо.

- Яким чином організована робота IT-Академії в університеті?  Ви інтегрували частину курсів із дисциплінами, котрі є в навчальній програмі? Чи існують курси, що проводяться окремо від основних занять, та доступні для студентів будь-яких спеціальностей?

- Курс, що навчає офісним технологіям Microsoft, у нас доступний широкому колу студентів, адже офісні технології викладаються на усіх спеціальностях та більшості додаткових курсів.

В процесі навчання викладач має можливість зареєструвати своїх студентів на курс, а далі відбувається поєднання самостійної роботи студентів із дистанційним курсом Microsoft  IT Academy та очне спілкування з викладачем на заняттях.

Студенти ІТ-спеціальностей мають змогу реєструватись на широкий спектр курсів, необхідних їм, як майбутнім фахівцям галузі (програмування, адміністрування, бази даних тощо).

Нажаль, доступні в ІТ Академії курси ще не достатньо інтегровані з існуючими навчальними дисциплінами, але ця робота ведеться. Для реалізації цього перспективного напряму ми спільно з «Майкрософт Україна» організуємо додаткове навчання для викладачів та можливість безкоштовного складання ними сертифікаційних іспитів.

Для бажаючих поєднувати самостійну роботу з курсами із звичною формою навчання або ж хоче освоїти більш складні за рівнем курси у нас існує навчальний центр. Там на платній основі для студентів проводяться заняття викладачами університету.

- Наскільки відомо СумДУ видає студентам, які прослухали курси Microsoft  IT Academy, власні  сертифікати.

- Так, студенти, які пройшли навчання на курсах нашої ІТ-Академії, успішно виконали завдання та склали тести, отримують університетські сертифікати.

- Наскільки довго триває навчання студентів на курсах Microsoft IT Academy?

- Тривалість навчання залежить від бажання і поточної завантаженості студентів, а також від рівня складності курсів. Зазвичай, ми даємо доступ  студентам до курсу на пів року. Але вивчити курс і пройти підсумкове тестування по ньому студент може і за кілька тижнів.

- Яка частина студентів проходить незалежну сертифікацію після навчання?

- Не можна сказати, що це робить більшість студентів, адже для цього рівень знань повинен бути досить високим. Зазвичай для підготовки необхідно пройти декілька курсів, більшість іспитів проводяться на англійській мові, також ця процедура платна. Зі свого боку, компанія «Майкрософт Україна» періодично надає університету ваучери на безкоштовне проходження сертифікації.

- Як і де відбувається незалежна сертифікація випускників вашої IT-Академії?

- Проходження сертифікації після успішного навчання на курсах IT-Академії можливе на базі  незалежних сертифікаційних центрів компаній Prometric або Pearson VUE. Зараз ми ведемо роботу по відкриттю у себе сертифікаційного центру спільно з фірмою ТОВ «Освітньо-екзаменаційний центр», яка є представником компанії Pearson VUE. Такий центр буде першим у Сумський області.

- Університет не проводить моніторингу щодо попиту на сертифікованих спеціалістів?

- Фахівці ІТ-галузі користуються великим попитом на ринку праці.  Переважна більшість наших студентів під час навчання на старших курсах вже працюють. Звичайно, випускник, який пройшов незалежну сертифікацію, буде користуватись підвищеним попитом на ринку праці.

- Що дає учасникам освітнього процесу в університеті підписка університету на хмарний сервіс Microsoft Office 365?

- Office 365 - це середовище, яке забезпечує зручні засоби спільної роботи учасникам начального процесу.

Близько 16 тисяч студентів навчального закладу об’єднані у єдиній хмарній мережі університету: спільно можуть працювати з документами, користуватись електронною поштою з розширеним функціоналом, створювати окремі сайти для робочих груп, керувати проектами, обмінюватись миттєвими повідомленнями, організовувати веб-конференції та багато іншого.

Крім того, для кожного студента доступний дисковий простір в обсязі 1Тб. Так як університет має підписку на більш просунуту версію хмарного сервісу - Office 365 Pro, то студенти мають можливість встановлювати на власні 5 пристроїв пакети Microsoft Office. Для студентів, звісно, це все є безкоштовним.

Можливість використання хмарного сервісу Office 365 це також суттєве розвантаження для нашого серверного обладнання.  У першу чергу -  по дисковому простору. Адже навіть навчальні матеріали, які використовуються в нашій системі дистанційного навчання, можуть зберігатись у хмарному середовищі Office 365, при цьому сама система функціонує на нашому обладнанні.

- Які зміни у роботі викладачів відбулись із впровадженням Office 365? Ваші студенти мають право не вести конспекти лекцій, а робити електронні нотатки засобами, які надає цей хмарний сервіс?

- У нас взагалі не є актуальним питання ведення конспекту лекцій, адже ми використовуємо елементи дистанційного навчання, тому ці всі матеріали, включно з лекціями, зберігаються в електронній системі дистанційного навчання та доступні постійно.

Для підвищення ефективності роботи викладачів із Office 365 ми проводимо їх навчання, після чого вони без проблем самостійно організовують спільну роботу у середовищі зі студентами.

- Чи не виникає при такому широкому використанні хмарних сервісів проблем із каналом доступу до мережі Інтернет? Адже перелічена Вами активність учасників навчального процесу створює чи малий трафік.

- В межах обласного центру у нас немає проблеми з цим, адже ми можемо розширювати інтернет-канал за потребою. Під час роботи користувачів поза межами університету використання хмарних технологій навпаки розвантажує наш канал, адже сервери знаходяться не в університеті. У відокремлених підрозділах університету, особливо це стосується районних центрів та селищ, дійсно, може бути проблема з доступом до Інтернет або недостатня швидкість з’єднання.

- Які суттєві зміни відбулись в організації навчального процесу, коли ви перейшли до використання сервісу Office 365? За рахунок чого була підвищена ефективність процесу навчання студентів?

- Зміни у організації навчального процесу після впровадження «хмарних» технологій дійсно відбуваються.  Це вже враховується  в мотиваційних наказах та методичних розробках. По-перше, такі технології надають зручні можливості спільної роботи викладача зі студентами. Завдяки організації структури академічних груп засобами каталогів користувачів у системі Office 365 з’являється багато можливостей для роботи з контингентом студентів та колективних видів діяльності.  По-друге, студенти можуть використовувати для роботи з сервісом будь-які  портативні пристрої, що є дуже зручним та робить навчання доступнішим.

У найближчій перспективі хмарний сервіс Microsoft Office 365 має забезпечити нашим студентам і викладачам доступ до всіх електронних ресурсів університету через єдиний обліковий запис. Ми плануємо інтегрувати нашу дистанційну систему навчання з Office 365, надавати доступ до бібліотечних ресурсів через  цей обліковий запис тощо.

- Для яких цілей ваш університет використовує обчислювальний кластер та як він організований?

- Наша кластерна система працює на базі комп’ютерного класу із сучасними комп’ютерами. Реалізована вона на базі операційної системи Microsoft HPC Server 2008 R2. В день цей клас використовується у начальному процесі, а після 18-ї години представники будь-якої кафедри можуть через мережу Інтернет заходити у цю кластерну систему та ставити на виконання свої задачі, які потребують високопродуктивних обчислень. У перспективі таких класів у нас буде декілька.

Для студентів ІТ-спеціальностей у виші вже 2 роки викладаються дисципліни «Алгоритми та методи паралельних обчислень» та «Паралельні і розподілені обчислення». Таким чином, ми готуємо фахівців, які можуть створювати програмне забезпечення для таких систем. Свої розробки студенти та викладачі можуть тестувати та використовувати без перешкод у кластері університету. Як середовище розробки програмного забезпечення для паралельних обчислень ми використовуємо Microsoft Visual Studio 2010.

Також фахівці та науковці університету використовують програмне забезпечення відомих світових виробників, яке потребує суттєвих за обсягом обчислень: рендеринг відео, 3D-моделювання та інше.

- Як можна оцінити економічний ефект від запровадження  перелічених Вами масштабних рішень? На чому саме економить університет використовуючи хмарні технології?

- Сама форма ліцензування шляхом отримання підписки є фінансово вигідною. Адже університет платить щороку певну суму коштів, яка є незначною у порівнянні з повною вартістю програмних продуктів.

Також для забезпечення своїх потреб у обчисленнях та збереженні інформації сучасному вищому навчальному закладу потрібно забезпечити наявність потужного серверного обладнання і своєчасну його модернізацію, що є досить затратним. Тому використання хмарних технологій є виправданим із фінансової та технічної точок зору.

- Що входить у функції ресурсного центру Microsoft, який працює на базі Сумського державного університету?

- Ми маємо великий досвід використання продуктів корпорації Microsoft та розвинену ІТ-інфраструктуру, що дозволяє надавати допомогу іншим навчальним закладам та державним установам у впровадженні технологічних рішень, базованих на продуктах корпорації Microsoft.

Сподіваємось за підтримки Майкрософт розширити існуючи можливості  та створити при СумДУ сучасний центр оснащений передовою технікою та методичним забезпеченням, який може виконувати у регіоні функцію представництва «Майкрософт Україна» та  представляти сучасні ІТ-технології, можливості підвищення кваліфікації, сприяти впровадженню інноваційних проектів.

- Які Ви бачите перспективи подальшої співпраці з компанією «Майкрософт Україна»?

- Співпраця з компанією «Майкрософт Україна» та повна легалізація програмного забезпечення дає великі переваги університету у міжнародній співпраці, адже у світі цінується дотримання установами законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Наш університет продовжує активно розвивати вже існуючі напрямки співпраці з компанією «Майкрософт Україна». Крім того, в наших планах проведення навчання персоналу в системі масових онлайн-курсів на платформі Microsoft Virtual Academу. Також ми отримали тестовий доступ до хмарної платформи Microsoft Azure, в яку ми плануємо перенести нашу систему дистанційної освіти. Плануємо і розвиток стартап-проектів у сфері ІТ за підтримки програми Microsoft  BizSpark.


Останні новини