У ХарРІ НАДУ при Президентові України модернізують навчальний процес шляхом впровадження хмарних технологій

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України був створений Указом Президента України в 1995 році, як частина національної системи підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.


З перших днів функціонування по 2004 рік його очолював к.е.н., професор Григорій Іванович Мостовий, головним принципом роботи якого було те, що у кожному аспекті своєї діяльності  інститут повинен бути найкращім не тільки у відомчій системі підготовки кадрів, а і в системі освітніх закладів взагалі. Тому не дивно, що співпраця інституту  з лідером розробки програмного забезпечення корпорацією Microsoft почалася з перших днів його існування.

Про організацію навчального процесу з використанням інноваційних технологій нам розповів Денис Тимоха, кандидат наук із державного управління, доцент кафедри економічної політики і менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

- Що дає інституту участь у програмі Microsoft "Партнерство в навчанні"? Скільки ваших викладачів приймають участь ній?

- Участь у цій програмі впродовж значного періоду часу дає можливість стверджувати, що  слово «Партнерство» стоїть першим в її назві не дарма, бо це дійсно є плідною співпрацею, яка надихає учасників на створення навчального середовища та контенту.

Заходи в рамках програми дозволяють нам побачити як ті чи інші педагогічні задачі вирішують викладачі інших вишів із використанням комп’ютерних технологій.

Це стає можливим завдяки  участі викладачів у вебінарах, тренінгах, конференціях, можливості пройти онлайн-курси за темами «Навчання з технологіями», «Windows в навчанні», «Цифрова грамотність» та ін. Також навчальним закладам надається доступ до різноманітного програмного забезпечення на пільгових умовах або безкоштовно.

Кожен педагог має можливість за допомогою онлайн тестування визначити власний рівень компетенції у використанні комп’ютерних технологій у навчальному процесі.  Викладач зможе побудувати траєкторію навчання, яку він пройде  зі студентами, в зручній формі для всіх учасників навчального процесу, тим самим поєднати стратегічні і тактичні цілі підвищення педагогічної майстерності.

Також однією з переваг співпраці є те, що кожен етап навчання закінчується видачею сертифікатів, наявність яких позитивно оцінюється адміністрацією навчального закладу під час проходження атестацій.

Якщо у попередні роки в програмі брали участь одиниці науково-педагогічних співробітників нашого навчального закладу, то на даний час - переважна їх більшість.

Програма має власну онлайн-платформу, де викладачі можуть обмінюватись досвідом у зручний для них час.

- Як в інституті прийшли до того, що потрібно активізувати використання інформаційних технологій при підготовці менеджерів?

- Ми готуємо магістрів із державного управління, а також бакалаврів із напрямів підготовки «Менеджмент і адміністрування» та «Управління персоналом та економіка праці». А в цьому році ми отримали ліцензію на підготовку магістрів за спеціальностями «Управління інноваційною діяльністю» та «Управління в сфері економічної конкуренції».

Аналітики  компанії IDC за ініціативи  компанії Microsoft провели дослідження, яке дозволило виявити ТОП-20 самих актуальних навичок, що вимагають від своїх майбутній співробітників роботодавці з різних сфер бізнесу.

Якщо уважно подивитися на результати, то можна побачити, що від претендентів роботодавці майже завжди вимагають знання офісного пакету.

До ТОП-20 найпотрібніших навичок потрапило вміння працювати з Microsoft Office. Його знання передбачають 15%  вакансій, що добре оплачуються.  Знання Microsoft Office є №2 серед ТОП-20 найпотрібніших умінь.  Microsoft PowerPoint та Word є відповідно №11 та №13.

Тому однією з цілей  нашого навчального закладу є отримання студентами відповідних знань, умінь та навичок для творчого й ефективного виконання управлінських функцій. У нашому закладі успішно функціонує кафедра інформаційних технологій і систем управління, яка відіграє у цьому не останню роль. Моє захоплення інформаційними технологіями і подальші спроби використання їх у навчальному процесі зародилися завдяки викладачам саме цієї кафедри, під час навчання в магістратурі.

- Які витрати мав інститут, коли  у вас почали використовувати хмарний сервіс Office 365?

- Компанія «Майкрософт Україна» надала нам можливість безкоштовно протягом року користуватися додатками, що входять до хмарного сервісу Office 365, включно зі стаціонарними версіями офісних програм для всіх учасників навчального процесу.

На наступний рік умови використання зміняться, але ми вже переконалися, що ефект від застосування цього інноваційного продукту корпорації Microsoft у навчальній діяльності виправдовує можливі витрати.

Це є вимогою часу та дозволяє навчальному закладу займати гідне місце на ринку навчальних послуг.

- На скільки важливим є ефективне використання офісних додатків корпорації Microsoft в організації навчального процесу?

- В даний час важко знайти викладачів у начальних закладах будь-якого рівня  акредитації, які в своїй діяльності не використовують продукти, що входять до пакету Microsoft Office.

Відомі всім Word, Excel, PowerPoint, а також менш відомі широкому загалу, але не менш корисні, Access та Publisher стали надійними інструментами, завдяки яким педагоги з усього світу досягають своїх педагогічних цілей.

- Розкажіть, будь ласка, як Ваш інститут використовує OneNote Class для навчання студентів?

- До навчального контенту сьогодні висуваються підвищенні вимоги.  Необхідно забезпечити поєднання змісту предмету, що викладається, здобутків і інструментів педагогіки та можливостей використання інформаційних технологій. Тому ми з великим ентузіазмом у нашому інституті сприйняли вихід ще одного продукту корпорації Microsoft, а саме - Microsoft OneNote.

Що стосується його використання в навчанні студентів, то тут існує безліч важливих переваг. Головними  з них є можливість інтегрувати відео і аудіо інформацію в навчальний матеріал та додавання на аркуш OneNote елементів із будь-якого офісного додатку. Також можливе створення власного контенту та прив’язка його до конкретного місця лекційного чи практичного матеріалу.

Таким чином, цей сервіс повністю задовольняє потреби викладача у реалізації його педагогічних цілей.

Для студента все відбувається зручно та інтуїтивно зрозуміло. У своєму календарі  сервісу Office 365 він бачить усі актуальні на даний момент для нього теми та приєднується до їх вивчення.

Також у OneNote реалізовано можливість спільної роботи студентів. Тобто викладач може встановити доступ до завдань студентам таким чином, що вони, наприклад, будуть виконувати його парами, або більшими за кількістю осіб групами.

- Як змінюється роль викладача в процесі навчання, якщо він використовує можливості сервісу OneNote Class?

- Застосування цих інструментів дозволяє повністю розкрити переваги суб’єкт-суб’єктної моделі навчання притаманної вищій школі, а також застосувати так звану інноваційну  модель навчання «Перевернутий клас», як одну зі складових сучасної технології змішаного навчання.

Головна особливість цієї моделі навчання – це організація самостійної навчальної діяльності студентів з освоєння програмного або додаткового навчального матеріалу. Для даної моделі навчання є характерним чергування компонентів очного та дистанційного (електронного) навчання.

Викладач, на даний час,  уже втратив роль носія навчального матеріалу, але він повинен бути гідним провідником для студентів у царині опанування професійної майстерності. Вже відійшли часи, коли в навчальній аудиторії за допомогою проекторів або моніторів викладач демонстрував студентам статичний навчальний матеріал.

Зараз за допомогою продукту OneNote Class ми маємо можливість вивести цю взаємодію на принципово новий якісний рівень. Відбувається це шляхом використання елементів спільної роботи студентів, інтерактивних елементів (опитувань, тестів, побудови графіків та схем, їх обговорення) та винесення процесу навчання за межі аудиторних занять.

- Перехід від традиційної форми навчання до базованої на використанні OneNote у вас відбувається шляхом проведення експерименту?

- Я викладаю навчальну дисципліну «Основи менеджменту» для студентів факультету соціально-економічного управління впродовж трьох семестрів.  Мені довелось бути першопрохідцем у започаткуванні експерименту з впровадження OneNote в нашому навчальному закладі.

Зараз відбувається стадія  впровадження цього досвіду в межах кафедри економічної політики та менеджменту, на якій я працюю. Далі ми будемо поширювати свій досвід на інші кафедри.

- Які недоліки є у впровадженні такого варіанту проведення занять?

- Я бачу лише переваги. Такий підхід дозволяє викладачеві зацікавити студента та зробити навчання більш ефективним. Звичайно ж використання цих технологій потребує від викладача певних зусиль та бажання освоїти щось нове.

- Яким чином вирішено питання із забезпеченням пристроями для роботи з системою студентів? Студенти зобов’язані носити з собою ноутбуки, чи у вас комп’ютеризовано всі навчальні аудиторії?

- У нас частина аудиторій обладнана комп’ютерними робочими місцями, що є зручним для такого навчального процесу. Але якщо це буде звичайна аудиторія без комп’ютерів, то студенти мають можливість працювати на своїх пристроях під’єднавшись до мережі  Wi-Fi. Студенти самі підтримують такий формат проведення занять.

- Який інтернет-канал використовує інститут та яку пропускну здатність потрібно для забезпечення навчального процесу?

- Ми використовуємо канал 50 Мбіт/с, цього цілком достатньо для використання усіх перелічених сервісів під час навчального процесу.

- Чи співпрацюєте ви з іншими вищими навчальними закладами по впровадженню цих технологій?

- Компанія «Майкрософт України» визначила Харківський національний університет радіоелектроніки, як базовий навчальний заклад по впровадженню технологій корпорації Microsoft. Тому, можна вважати, що це наш головний виш-партнер, на базі якого наші викладачі підвищують свою кваліфікацію.

- Яким чином  можна оцінити ефективність використання Microsoft OneNote у навчанні?

- Це можна оцінити, у першу чергу, по покращенню результату навчання студентів, що звісно є і в нашому випадку. Крім цього, сам процес навчання відбувається більш зручно і гнучко для всіх його учасників, що теж є важливим.

- Що являє собою новий продукт корпорації Microsoft Office Mix? Яким чином Ви його використовуєте?

- Цей продукт дозволяє створювати презентації, але вони будуть більш інтерактивними, у порівнянні з давно всім відомим PowerPoint. Наприклад, це може бути  презентація з вибором варіантів під час її демонстрації та іншими інструментами.

На практиці я використовую ці можливості для проведення тестування студентів, що є елементом проведення занять у середовищі OneNote. Це дає викладачеві зворотній зв'язок у цьому процесі, я бачу хто зі студентів, коли та який варіант відповіді обрав.

- Як в інституті вирішено питання легалізації програмного забезпечення корпорації Microsoft?

- На даний час приблизно 70% комп’ютерів інституту мають ліцензоване програмне забезпечення корпорації Microsoft. На інших же використовується відкрите програмне забезпечення.  До кінця року ми маємо намір остаточно перейти на операційні системи корпорації Microsoft, адже їх використання дає велику перевагу та не викликає складнощів у роботі, як обслуговуючого персоналу, так і викладачів.

Форма ліцензування через підписку є зручними варіантом дня навчальних закладів, враховуючи сучасний економічний стан закладів освіти. Тому запропонована цього року програма ліцензування Enrollment for Education Solution, котра надає можливість річної підписки на сервіси та програмні продукти Microsoft, нас зацікавила. Але ми не змогли скористатись цією пропозицією, так як у кошторисі інституту на поточний рік у нас не було передбачено коштів на це. Будемо раді, якщо компанія «Майкрософт Україна» продовжить термін дії цієї пропозиції.

- У вас є кафедра, яка забезпечує навчання майбутніх фахівців використанню технологій корпорації Microsoft у своїй профільній діяльності?

- Так, у нас існує кафедра інформаційних технологій і систем управління. Саме нею забезпечується викладання дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями. У першу чергу це офісні продукти корпорації Microsoft.

Студенти вивчають ці програми з прив’язкою до майбутньої професії, тобто вирішують відповідні прикладні задачі. Менеджерам обов’язково необхідно мати навички  використання Microsoft Exel та Access для аналізу даних.

- Як ви співпрацюєте з роботодавцями? Яке програмне забезпечення використовують  спеціалісти цих організацій?

- В навчальній програмі наших менеджерів та менеджерів по персоналу передбачено відвідування відповідних підрозділів провідних компаній Харківщини та України. Також наші студенти мають змогу відвідати офіс компанії «Майкрософт Україна» в Києві. Беззаперечним є той факт, що робота менеджерів компаній не можлива без використання продуктів корпорації Microsoft. Такі заходи сприяють правильному формуванню уяви студентів щодо майбутньої професії та додатково мотивують їх до навчання. Також студенти мають стимул добре навчатись, адже ці компанії, з якими ми співпрацюємо, – це потенційні роботодавці.

- Які Ваші подальші плани по співпраці з  компанією «Майкрософт Україна»?

- Ми плануємо активізувати використання хмарних сервісів Office 365, залучивши до викладання з використанням Microsoft OneNote викладачів інших кафедр. Також плануємо отримати підписку на пільгових умовах на програмне забезпечення корпорації Microsoft, про що я казав раніше.

Навчальний заклад має відповідати вимогам, які висуває до освітнього процесу сьогодення, а викладач, який є головною складовою цього процесу, повинен уміти організувати свою роботу ефективно та з використанням комп’ютерних технологій.

Тому, на мою думку, співпраця з компанією «Майкрософт Україна» допомагає нам бути сучасним конкурентоздатним вишем.

Вважаю такий підхід компанії «Майкрософт Україна» до співпраці з навчальними закладами інвестицією в інтелектуальний розвиток нашого суспільства.


Останні новини