Особливості умов прийому до ВНЗ у 2012 році

МОНмолодьспорту інформує цьогорічних абітурієнтів.


1. До переліку конкурсних предметів, з яких можна буде проходити зовнішнє оцінювання, введено всесвітню історію. Цей сертифікат можна буде подати при вступі на напрями «Міжнародні відносини», «Політологія», «Історія». Змінено конкурсні предмети за напрямами «Геологія» та «Готельно-ресторанна справа».

2. Вступник може подати в електронній формі заяву про допуск до участі у конкурсному відборі до ВНЗ. Приймальні комісії зобов’язуються фіксувати факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

3. Встановлюються три етапи зарахування після оприлюднення першого, другого та третього рейтингових списків: по чотири, три та три дні.

4. Абітурієнти можуть подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їхні дублікати за 2008 — 2011 роки.

5. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарного спрямувань) до участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які подають сертифікати УЦОЯО (або їх копії) з балами не нижче 124 балів з непрофільних та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

6. Передбачається обов’язкове зазначення у Правилах прийому до ВНЗ порядку нарахування додаткових балів особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси і вступають до цього ж вишу на відповідний напрям підготовки (на природничо-математичних, інженерно-технічних спеціальностях).

7. Відміняється, що результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за 12-бальною або 200-бальною шкалою незалежно від кількості етапів проведення конкурсу. Тепер кожний етап (не більше ніж три) може бути оцінено максимум у 200 балів.

8. Приймальним комісіям за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів надається можливість встановлювати вступний екзамен для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови національних меншин)» та здобули повну загальну середню освіту мовами національних меншин (угорська, молдавська, румунська, кримськотатарська, польська) і мають з цієї мови оцінку в атестаті. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

9. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу.

10. Кожне рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

11. Вступники, які до 10 серпня не подали до приймальної комісії оригінали документів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

12. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти в інформаційній системі «Конкурс». Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...