ДІНЗ вивчає ситуацію з прийомом іноземних громадян у вищих навчальних закладах

Державна інспекція  навчальних закладів  України протягом липня – серпня п. р. вивчає питання організації прийомудо вищих навчальних закладів України у 2016 році, зокрема  іноземних громадян.


Під час вивчення та інспектування вищих навчальних закладів ДІНЗ звертає увагу на питання пов’язані з прибуттям в Україну іноземних громадян, умови їхнього вступу, проживання та навчання, - інформує прес-служба ДІНЗ.

Водночас, спостерігається привабливість іноземців до українських навчальних закладів, що підтверджує зростання кількості студентів у ВНЗ. Так, станом на початок 2015/2016 н. р.  питома вага загальної чисельності іноземних студентів в Україні становить 63 тис. 391 осіб,  з них: у ВНЗ за першим та другим рівнем вищої освіти – 165 осіб, а у ВНЗ за третім та науковим рівнів вищої освіти – 63 тис. 226 осіб, що складає понад  3% від 1,8 млн. студентів в Україні

Іноземні громадяни найчастіше обирають для навчання медичні, технічні спеціальності, а також навчання за програмою подвійного диплому про вищу освіту міжнародного зразка, університети Харкова, Києва, Одеси, Львова.

Найбільше в Україні навчається іноземних громадян з країн Азії, а саме: Туркменістан – понад 14,1 тис.  осіб,  Азербайджан – 7,6 тис.  осіб,  Ірак – 3,6 тис.  осіб, Нігерія – 3,6 тис.  осіб,  Індія – 3,5 тис.  осіб, Китай – 2,3 тис.  осіб, Узбекистан – 2,1 тис.  осіб, Йорданія –  1, 8 тис.  осіб, Молдова – 1,7 тис.  осіб, Марокко – 1,5 тис.  осіб, Гамбія – 1,5 тис.  осіб,  Грузія – 1,5 тис.  осіб,Ізраїль – 690 студентів,Таджикистан – 422 особи, Казахстан – 350 осіб, В’єтнам – 348 осіб, Японія – 13 осіб,Південна Корея – 60 осіб, Киргизстан  – 30 осіб.

На жаль, до останнього часу досить малий відсоток складають громадяни з країн Європейського Союзу, зокрема:  Ірландія – 2 особи, Данія – 4, Франція – 8, Велика Британія та Північна Ірландія -  42 особи.

ДІНЗ звертає увагу керівників вищих навчальних закладів під час вступної кампанії дотримуватись вимог чинного законодавства України, зокрема: Закону України «Про вищу освіту»,Порядків прийому на навчання та видачі запрошень для іноземних громадян, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 року №1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2005/24537;

термінів зарахування:  двічі на рік до 1 листопада та до 1 березня для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  спеціаліста); упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами підготовчого факультету (відділення), з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної  освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення; за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579; на навчання в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі;

отримання іноземними громадянами,  які навчаються за очною (денною) формою навчання, студентських квитків того ж зразка, що і громадяни України;

Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504;

наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187, зокрема ліцензування такого виду освітньої діяльності як навчання іноземців у сфері вищої освіти не передбачено і відбувається в рамках загального ліцензійного обсягу.


Поділіться з друзями:   

Останні новини