Рейтинг ВНЗ України "Компас 2011" - Загальний рейтинг

 1. Київ - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 2. Київ - Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 3. Київ - Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
 4. Київ - Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 5. Київ - Київський національний університет будівництва і архітектури
 6. Львів - Національний університет "Львівська політехніка"
 7. Донецьк - Державний вищий навчальний заклад "Донецькийнаціональний технічний університет"
 8. Харків - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 9. Київ - Київський національний торговельно-економічний університет
 10. Дніпропетровськ - Національний гірничий університет
 11. Одеса - Одеський національний політехнічний університет
 12. Київ - Національний університет харчових технологій
 13. Донецьк - Донецький національний університет
 14. Харків - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
 15. Львів - Львівський національний університет імені Івана Франка
 16. Київ - Національний транспортний університет
 17. Дніпропетровськ - Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
 18. Дніпропетровськ - Дніпропетровський національний університет
 19. Одеса - Одеський державний економічний університет
 20. Київ - Національний авіаційний університет
 21. Дніпропетровськ - Національна металургійна академія України
 22. Одеса - Одеська державна академія будівництва та архітектури
 23. Одеса - Одеська національна академія харчових технологій
 24. Кривий Ріг - Криворізький технічний університет
 25. Харків - Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 26. Рівне - Національний університет водного господарства та природокористування
 27. Запоріжжя - Запорізький національний технічний університет
 28. Одеса - Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 29. Дніпропетровськ - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 30. Харків - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
 31. Дніпропетровськ - Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 32. Одеса - Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
 33. Донецьк - Донецький державний університет економіки і торгівлі м. М. Туган-Барановського
 34. Луганськ - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 35. Івано-Франківськ - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 36. Тернопіль - Тернопільський національний економічний університет
 37. Харків - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 38. Харків - Харківський національний університет радіоелектроніки
 39. Одеса - Одеська державна академія холоду
 40. Київ - Національний університет біоресурсів і природокористування України
 41. Одеса - Одеський національний морський університет
 42. Полтава - Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 43. Миколаїв - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 44. Івано-Франківськ - Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
 45. Одеса - Одеська національна юридична академія
 46. Чернівці - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 47. Запоріжжя - Запорізька державна інженерна академія
 48. Краматорськ - Донбаська державна машинобудівна академія
 49. Алчевськ - Донбаський державний технічний університет
 50. Харків - Харківська національна академія міського господарства
 51. Київ - Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 52. Тернопіль - Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
 53. Чернігів - Чернігівський державний технологічний університет
 54. Макіївка - Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 55. Київ - Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
 56. Сімферополь - Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
 57. Харків - Українська державна академія залізничного транспорту
 58. Київ - Державний економіко-технологічний університет транспорту
 59. Ужгород - Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
 60. Харків - Національний фармацевтичний університет
 61. Київ - Київський національний університет технологій та дизайну
 62. Бердянськ - Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 63. Харків - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 64. Харків - Харківський національний економічний університет
 65. Суми - Сумський державний університет
 66. Київ - Державна академія житлово-комунального господарства
 67. Острог - Національний університет "Острозька академія"
 68. Севастополь - Севастопольський національний технічний університет
 69. Львів - Львівська комерційна академія
 70. Запоріжжя - Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"
 71. Полтава - Полтавський університет споживчої кооперації України
 72. Житомир - Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний університет"
 73. Харків - Харківський державний університет харчування та торгівлі
 74. Дніпропетровськ - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 75. Херсон - Херсонський національний технічний університет
 76. Черкаси - Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 77. Мелітополь - Таврійський державний агротехнологічний університет
 78. Луганськ - Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
 79. Чернівці - Буковинська державна фінансова академія
 80. Рівне - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
 81. Полтава - Полтавська державна аграрна академія
 82. Суми - Сумський національний аграрний університет
 83. Вінниця - Вінницький національний технічний університет
 84. Сімферополь - Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського
 85. Харків - Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
 86. Луцьк - Луцький державний технічний університет
 87. Кіровоград - Кіровоградський національний технічний університет
 88. Київ - Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
 89. Житомир - Житомирський державний технологічний університет
 90. Дніпропетровськ - Дніпропетровська державна фінансова академія
 91. Дніпродзержинськ - Дніпродзержинський державний технічний університет
 92. Київ - Міжрегіональна Академія управління персоналом
 93. Дніпропетровськ - Дніпропетровський університет економіки та права
 94. Миколаїв - Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
 95. Луганськ - Луганський національний аграрний університет
 96. Чернігів - Чернігівський державний інститут економіки і управління
 97. Луцьк - Волинський національний університет імені Лесі Українки
 98. Вінниця - Вінницький державний аграрний університет
 99. Львів - Львівський національний аграрний університет
 100. Київ - Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин"
 101. Кременчук - Приватний вищий навчальний заклад "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління"
 102. Херсон - Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"
 103. Київ - Університет банківської справи Національного банку України
 104. Львів - Українська академія друкарства
 105. Львів - Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
 106. Київ - Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 107. Дніпропетровськ - Академія митної служби України
 108. Донецьк - Донецький державний університет управління
 109. Харківська область - Харківська державна зооветеринарна академія
 110. Одеса - Вищий навчальний заклад "Одеський державний інститут вимірювальної техніки"
 111. Ялта - Республіканський вищий навчальний заклад Кримський гуманітарний університет
 112. Черкаси - Черкаський державний технологічний університет
 113. Івано-Франківськ - Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
 114. Миколаїв - Миколаївський державний аграрний університет
 115. Київ - Національна академія Служби безпеки України
 116. Кременчук - Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського
 117. Маріуполь - Приазовський державний технічний університет
 118. Хмельницький - Хмельницький університет управління та права
 119. Київ - Академія управління Міністерства внутрішніх справ
 120. Київ - Київський національний університет культури і мистецтв
 121. Керч - Керченський державний морський технологічний університет
 122. Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут туристичного бізнесу"
 123. Київ - Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України
 124. Мукачеве - Мукачівський технологічний інститут
 125. Біла Церква - Білоцерківський національний аграрний університет
 126. Київ - Академія муніципального управління
 127. Хмельницький - Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
 128. Умань - Уманський державний аграрний університет
 129. Дніпропетровськ - Дніпропетровський державний аграрний університет
 130. Тернопіль - Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський комерційний інститут"
 131. Одеса - Одеська національна морська академія
 132. Харківська область - Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
 133. Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
 134. Київ - Київський університет туризму, економіки і права
 135. Львів - Львівський інститут менеджменту
 136. Львів - Львівський державний університет внутрішніх справ
 137. Київ - Київський національний лінгвістичний університет
 138. Одеса - Одеський державний аграрний університет
 139. Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний християнський університет - Київ"
 140. Жовті Води - Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"
 141. Львів - Львівська державна фінансова академія
 142. Ірпінь - Національний університет державної податкової служби України
 143. Ужгород - Закарпатський державний університет
 144. Київ - Київський університет права Національної академії наук України
 145. Тернопіль - Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола
 146. Київ - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 147. Луганськ - Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
 148. Суми - Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"
 149. Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет"
 150. Миколаїв - Вищий навчальний заклад Миколаївський політехнічний інститут
 151. Харків - Харківський національний університет внутрішніх справ
 152. Севастополь - Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
 153. Львів - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 154. Київ - Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 155. Кривий Ріг - Приватний навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування"
 156. Сімферополь - Кримський державний агротехнологічний університет
 157. Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права"
 158. Черкаси - Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту"
 159. Київ - Академія адвокатури України
 160. Херсон - Вищий навчальний заклад "Херсонський державний морський інститут"
 161. Чернівці - Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет"
 162. Львів - Львівський інститут економіки і туризму
 163. Київ - Міжнародний науково-технічний університет
 164. Кіровоград - Державна льотна академія України
 165. Київ - Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва
 166. Київ - Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
 167. Одеса - Міжнародний гуманітарний університет
 168. Хмельницький - Приватний вищий навчальний заклад "Хмельницький економічний університет"
 169. Київ - Київський національний університет внутрішніх справ
 170. Чернігів - Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці
 171. Севастополь - Приватний вищий навчальний заклад "Український морський інститут"
 172. Хмельницький - Хмельницький національний університет
 173. Тернопіль - Приватний вищий навчальний заклад "Інститут економіки і підприємництва"
 174. Донецьк - Донецький державний інститут штучного інтелекту
 175. Київ - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
 176. Дніпропетровськ - Вищий навчальний заклад "Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості"
 177. Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут автомобільного транспорту"
 178. Донецьк - Вищий навчальний заклад Донецький інститут ринку та соціальної політики
 179. Харків - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
 180. Харків - Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
 181. Херсон - Приватний вищий навчальний заклад "Херсонський економічно-правовий інститут"
 182. Запоріжжя - Класичний приватний університет
 183. Харків - Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 184. Київ - Національна академія управління
 185. Львів - Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола
 186. Севастополь - Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут імені П.С.Нахімова
 187. Кам'янець-Подільський - Кам'янець-Подільський державний університет
 188. Київ - Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України
 189. Київ - Державний інститут підготовки кадрів
 190. Рівне - Рівненський державний гуманітарний університет
 191. Маріуполь - Маріупольський державний гуманітарний університет
 192. Переяслав-Хмельницький - Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
 193. Ужгород - Приватний вищий навчальний заклад "Карпатський університет імені Августина Волошина"
 194. Київ - Державний вищий навчальний заклад "Українська академія бізнесу та підприємництва"
 195. Донецьк - Вищий заклад освіти Донецький інститут підприємництва м. Донецька
 196. Львів - Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
 197. Івано-Франківськ - Приватний вищий навчальний заклад Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія"
 198. Київ - Вищий навчальний заклад "Київський економічний інститут менеджменту"
 199. Харків - Українська інженерно-педагогічна академія
 200. Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут психології і підприємництва"
 201. Сімферополь - Приватний вищий навчальний заклад "Кримський інститут бізнесу"
 202. Нікополь - Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет"
 203. Одеса - Одеський державний екологічний університет
 204. Дніпропетровськ - Вищий навчальний приватний заклад "Дніпропетровський гуманітарний університет"
 205. Сімферополь - Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет"
 206. Хмельницький - Приватний вищий навчальний заклад "Університет економіки і підприємництва"
 207. Київ - Вищий навчальний заклад Інститут реклами
 208. Київ - Міжнародний Соломонів університет
 209. Макіївка - Приватний вищий навчальний заклад "Макіївський економіко-гуманітарний інститут"
 210. Бровари - Приватний вищий навчальний заклад "Економіко-технологічний університет"
 211. Запоріжжя - Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"
 212. Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та технологій"
 213. Кам'янець-Подільський - Подільський державний аграрно-технічний університет
 214. Київ - Вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань"
 215. Ізмаїл - Ізмаїльський інститут водного транспорту
 216. Сімферополь - Вищий навчальний заклад "Університет економіки і управління"
 217. Київ - Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет
 218. Київ - Вищий навчальний заклад "Київський гуманітарний інститут"
 219. Буча - Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут"
 220. Харків - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний Слов'янський університет. Харків"
 221. Слов'янськ - Слов'янський державний педагогічний університет
 222. Кіровоград - Приватний вищий навчальний заклад "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки"
 223. Київ - Міжгалузевий інститут управління Міністерства освіти і науки України
 224. Харків - Приватний вищий навчальний заклад "Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту"
 225. Харків - Приватний вищий навчальний заклад "Харківський соціально-економічний інститут"
 226. Харків - Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
 227. Херсон - Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права
 228. Харків - Харківська державна академія культури
 229. Умань - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 230. Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"
 231. Сімферополь - Приватний вищий навчальний заклад "Кримський інститут економіки та господарського права"
 232. Дрогобич - Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 233. Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури"
 234. Житомир - Приватний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва та сучасних технологій"

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...