Онлайн освіта – новий поступ у навчанні майбутніх медиків

Іще кілька років тому про те, що онлайн освітою буде охоплене усе без винятку студентство Запорізького державного університету, висловлювалися хіба  сміливі припущення.


Але так вже заведено у виші – до кожної поставленої мети  потрібно наполегливо дійти, причому, з відмінним результатом.  Нині проект запроваджено не тільки на додипломному, а й післядипломному етапах навчання. Наразі увесь університет працює в режимі онлайн курсів.

Спонукала до стрімкого й успішного  переходу на новий рівень освітнього процесу, передусім  креативність ректорату, який завжди налаштовує колектив  йти на крок попереду, зважаючи на вимоги часу.  А також освітні досягнення професорсько-викладацького складу університету та наявність потужної матеріально-технічної бази, яка щороку оновлюється та зростає.

Процес  організації та впровадження онлайн курсів є складовою  Концепції інформатизації ЗДМУ, що передбачає підвищення позицій університету на ринку освіти, підтверджує високий імідж вишу серед медичних навчальних закладів України,  сприяє якості навчального процесу.

Вирішили обрати для запровадження курси за вибором та самостійну роботу студента, яку він провадить  поза аудиторією, серед таких спеціальностей: «Медицина», «Лікувальна справа», «Педіатрія» , «Стоматологія», «Фармація», «ТКПЗ». Працювати  в режимі онлайн на кафедрах університету  почали торік восени. Першим блоком запровадили 25 таких курсів, які до закінчення осіннього семестру успішно завершили. Така продуктивна робота була б неможливою без відповідної підготовки викладачів.  Їм довелося також на деякий час стати студентами. Працівники  кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та ІТ ЗДМУ  під орудою її очільника, доктора фармацевтичних наук, професора  Олексія Рижова   спланували та  прочитали два курси підвищення кваліфікації  викладачів  з технологій, методики та педагогічної майстерності розробки онлайн курсів.

Дещо напруженим і таким, що вимагав особливої уваги, був етап реєстрації студентів в мережі MSOffice 365. Але з ним впоралися успішно, процес проходить за три кроки, остаточним є запис на обраний онлайн  курс на платформі edX.

Комісія з аналізу та затвердження курсів при Центральній методичній раді ЗДМУ наприкінці минулого року підсумувала важливий етап навчання та визначила переможців конкурсу «Найкращий онлайн курс», про який заздалегідь було поінформовано усю  студентську спільноту. Перше місце у ньому посіла кафедра іноземних мов, друге – біологічної хімії, третє – загальної практики сімейної медицини. У номінації «Найкращий педагогічний дизайн онлайн курсу» перемогла кафедра внутрішніх хвороб – 2, «Найкращий інтерактивний дизайн» - кафедра дитячих хвороб, а кращою в номінації «Найкращий технологічний дизайн курсу» стала кафедра травматології та ортопедії.

Яскравим підтвердженням правильності  обраного шляху на сучасні методи навчання стали результати незалежного анкетування студентів. Вони свідчать про цілковите сприйняття студентською спільнотою нової технології навчання, їхньої готовності до індивідуального вибору дисципліни у форматі курсу за вибором. Так  із 400 респондентів 324 зазначили, що зареєструвалися  на курсах самостійно, 307 обрали курс тому, що для них він є цікавим, 269 студентів готові до самостійної роботи  в мережі  онлайн. Найбільшу кількість студентів було зафіксовано на курсі «Англійська мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)» - 240 осіб, з яких 234 успішно засвоїли матеріал.

Вчена рада вивчила  питання запровадження курсів не лише на додипломному, але й післядипломному етапах. Було запропоновано розробити нелінійні сценарії навчання із застосуванням технологій створення віртуальних пацієнтів, а також із обов’язковою наявністю дидактичних матеріалів. Серед прикладів застосування інформаційних технологій цікавим є досвід організації та контролю самостійної роботи інтернів на кафедрі клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ. А також варті поширення напрацювання кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти ЗДМУ, зокрема, у розділі дистанційної освіти. Тут створено сайт кафедри, розрахований на тих, хто навчається, а також усіх, хто потребує нових знань. Лише упродовж останнього місяця сайт відвідали понад 11 тисяч осіб, до консультацій населення на цій платформі долучаються й працівники інших кафедр університету.

На сьогодні вже розроблено  86 курсів, а на деяких кафедрах навіть по кілька, наприклад,  кафедра управління й економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства веде 5 курсів.

Хороший досвід набуває поширення. Ось як ним ділиться, наприклад, адміністратор і провідний викладач курсів «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» і «Основи сучасної гомеопатії» А.В.Курінний: «На кафедрі повноцінно працюють два онлайн курси – «Технологія гомеопатичних лікарських засобів (для студентів п’ятого курсу) та «Основи сучасної гомеопатії» (четвертий курс). Слухачі, які записалися, проходять модерацію адміністратором курсу. Працюють за такими видами робіт: домашня робота, тематичні та підсумковий  модульні контролі, самостійна робота. Встановлено 200 бальну систему. Слухачі, які набрали 135 і більше балів, отримують сертифікат про те, що вони пройшли курси з цієї дисципліни. Ми запровадили рейтинг слухачів, він публікується на початку кожного тижня в обговоренні курсу. Для кожного курсу створено групу у Вайбері, проводяться Веб – семінари для студентів за допомогою технології «Скайп для бізнесу».

Отже, успішний старт онлайн курсів в університеті відбувся, наступним кроком  є підвищення їх якості, доведення основних характеристик до міжнародних стандартів.


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...