Університетами повинні управляти менеджери, а не вчені, - Едуард Рубін

“Освіта - це бізнес", - теза, яку підтверджували в своїх доповідях учасники Форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі, котрий відбувся в НТУУ  “КПІ  ім. І. Сікорського”.


Своїми думками з приводу цієї теми поділився Едуард Рубін, котрий брав активну участь в обговоренні особливостей міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності університетів і їх інтернаціоналізації.

“Основну роль в цьому процесі відіграє держава, яка виступає регулятором глобальних процесів. Як би не старалися університети висувати і реалізовувати ініціативи, вони працюють в рамках чинної законодавчої бази, яка вимагає невідкладних змін”, - наголосив він.

Едуард Рубін вважає, що необхідно вдосконалити систему отримання доходів університетами від наукової діяльності, використання ними патентів і внесення об'єктів інтелектуальної власності до статутного капіталу.

“Держава повинна, нарешті, дати реальну автономію вишам і спростити процес використання рахунків у державних банках, а також дозволити їм самостійно розпоряджатися заробленими коштами без втручання казначейства. Університетами повинні управляти менеджери, а не вчені. Потрібно розділяти наукову діяльність та управлінську, оскільки лише менеджер здатен вибудувати процеси таким чином, щоб велика корпорація знань, чим по суті є сьогоднішні університети, працювала найбільш ефективно в ринкових умовах”, - зазначив Рубін.

“На університетських рівнях міжнародна діяльність також має стратегічні і тактичні завдання. В цю стратегію входить формулювання реальних цілей на наступні 5-10 років із виділенням бюджету, де чверть складають власні кошти, а решта - гранти. Нам потрібно навчитися презентувати наші результати закордонним партнерам, використовуючи маркетингові інструменти, складати план із конкретними KPI та працювати для їх досягнення. Тут важливу роль відіграють вчені - їх поїздки у відрядження за кордон і презентації, виступи на форумах, конференціях та їх контакти з науковим середовищем. І знову - роль держави, якій варто, нарешті, дозволити університетам відправляти за кордон вчених, оплачуючи їм відрядження за рахунок власних зароблених коштів”, - вважає він.

На думку Едуарда Рубіна, наші університети тільки вчаться працювати з іноземними грантами. Щоб вивести цю роботу на якісно новий рівень, вишам необхідно створювати повноцінні відділи зі спеціально підготовленими фахівцями.

“Все це дозволить збільшити конкурентоспроможність українських університетів на міжнародній арені, бо інакше вони не зможуть конкурувати із західними університетами. І в наслідок чого, талановита молодь поїде за кордон”, - підсумував він.

Для довідки:

Едуард Рубін - український науковець та підприємець, кандидат технічних наук, доцент, колишній тимчасово виконуючий обов'язки ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, директор компанії «Telesens International Ltd.» та Голова ради директорів компанії «Telesens».


Поділіться з друзями:   

Останні новини


Новини партнерів:

загрузка...
Loading...