Статті

В цьому році щорічний університетський рейтинг "Топ 200 Україна" визначався одинадцятий раз поспіль.

Порядок і умови надання щорічних відпусток регулюються статтю 79 Кодексу законів про працю України і статтею 10 Закону України «Про відпустки».

Статтею 41 КЗпП України визначено додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

“Освіта - це бізнес", - теза, яку підтверджували в своїх доповідях учасники Форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі, котрий відбувся в НТУУ  “КПІ  ім. І. Сікорського”.

Іще кілька років тому про те, що онлайн освітою буде охоплене усе без винятку студентство Запорізького державного університету, висловлювалися хіба  сміливі припущення.

21 березня 2017 року відбулася презентація результатів дослідження рівня академічної доброчесності та ключових факторів впливу на її формування, проведеного за підтримки Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP.

2011 року я стала першокурсницею одного з університетів міста Києва. Чому саме Університету «Україна»?.. У даному тексті я, нині студентка-магістрантка кафедри журналістики, спробую об’єктивно визначити переваги навчання в цьому ВНЗ, а також окреслити проблеми, які ще має вирішити цей університет, щоб стати насправді європейським ВНЗ.

З 2 по 12 грудня 2016 року Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом із фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» провів загальнонаціональне соціологічне опитування  «Освіта в Україні» з проблем стану освіти, корупції в освіті та ставлення громадян до ЗНО.

В Університеті «Україна» напрацьовано унікальний досвід інклюзивного навчання у співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами. Проте цей процес ще не набув належного поширення в усіх ЗОШ та ВНЗ України.

Щороку все більше наших студентів віддають перевагу закордонним вишам. Серед найпопулярніших  країн — Польща, Німеччина, Росія, Канада, Італія, Чехія, США, Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина.