Чернігівський національний технологічний університет

Назва ВНЗ: Чернігівський національний технологічний університет
Поштовий індекс: 14027
Населений пункт: м. Чернігів
Адреса: вул. Шевченка, буд.95
Телефони: (04622) 3-16-51 - Секретар ректора
(0462) 95-21-14 - Приймальна комісія
(04622) 3-42-44 - Факс
Веб-сайт: http://stu.cn.ua
E-mail: сstu [a] stu.cn.ua


Загальна інформація

Безкоштовне навчання: +
Платне навчання: +
Післядипломна освіта: +
Аспірантура, докторантура: +
Військова кафедра: +
Гуртожиток: +
Підготовче відділення: +
Курси підготовки до ЗНО: +


Приймальна комісія

Телефони: (0462)952114
E-mail: prijom  [at]  stu.cn.ua


Напрями та спеціальності

Обліково-економічний факультет

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 071 – Облік і оподаткування
 • 051 – Економіка
 • 051 – Економічна кібернетика

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 051 – Економічна кібернетика

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 071 – Облік і оподаткування

Фінансово-економічний факультет

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація   «Фінансовий менеджмент підприємств та установ»
 • 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація   «Фінанси, банківська справа та страхування»

Факультет соціальної роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 231 – Соціальна робота

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 231 – Соціальна робота

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 231 – Соціальна робота

Юридичний факультет

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 081 – Право (Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)
 • 081 – Право (Трудове право та правове забезпечення управлінської  діяльності)
 • 081 – Право (Правове забезпечення підприємницької діяльності)

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 7.03040101 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 081 – Право (Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)
 • 081 – Право (Трудове право та правове забезпечення управлінської  діяльності)
 • 081 – Право (Правове забезпечення підприємницької діяльності)

Механіко-технологічний факультет

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 131– Прикладна механіка
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія
 • 274 – Автомобільний транспорт

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 6.050502 – Інженерна механіка
 • 6.050503 – Машинобудування
 • 6.050504 – Зварювання
 • 6.051801 – Деревооброблювальні технології
 • 6.070106 – Автомобільний транспорт
 • 6.060101 – Будівництво

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 131 – Прикладна механіка
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія
 • 205 – Лісове господарство
 • 274 – Автомобільний транспорт

Інженерно-будівельний факультет

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 193 – Геодезія та землеустрій
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація Гідротехніка (Водні ресурси)

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 7.08010103 – Землеустрій та кадастр
 • 7.06010108 – Водопостачання та водовідведення
 • 7.06010101 – Промислове і цивільне будівництво
 • 7.08010105 – Геоінформаційні системи і технологіїї

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 193 – Геодезія та землеустрій

Факультет електронних та інформаційних технологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 171 – Електроніка
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 123 – Комп’ютерна інженерія
 • 172 – Телекомунікації та радіотехніка
 • 121 – Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 6.050802 - Електронні пристрої та системи
 • 6.051001 - Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальнi технологiї
 • 6.050701 - Електротехнiка та електротехнологii
 • 6.050102 - Комп'ютерна iнженерiя
 • 6.050902 - Радiоелектроннi апарати
 • 6.050103 - Програмна iнженерiя

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 171 – Електроніка
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 123 – Комп’ютерна інженерія
 • 172 – Телекомунікації та радіотехніка
 • 121 – Інженерія програмного забезпечення

Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 073 – Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці)
 • 075 – Маркетинг
 • 125 – Кібербезпека
 • 201 – Агрономія
 • 205 – Лісове господарство
 • 227 – Фізична реабілітація
 • 242 – Туризм

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 7.03050701 – Маркетинг
 • 7.030505 – Управління персоналом та економіка праці
 • 7.14010301 – Туризм

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 073 – Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці)
 • 075 – Маркетинг
 • 205 – Лісове господарство (Лісознавство та практичне)
 • 242 – Туризм (Туризмознавство)

Факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 • 073 – Менеджмент (освітня програма «Менеджмент»)
 • 073 – Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері»)
 • 181 – Харчові технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • 073 – Менеджмент (освітня програма «Управління проектами»)
 • 073 – Менеджмент (освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»)

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 • 073 – Менеджмент (освітня програма «Менеджмент»)
 • 073 – Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері»)
 • 074 – Публічне управління та адміністрування (освітня програма «Публічне управління і адміністрування»)
 • 074 – Публічне управління та адміністрування (освітня програма «Державна служба»)
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 181 – Харчові технології

Коледж транспорту та комп’ютерних технологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший бакалавр

 • 274 – Автомобільний транспорт
 • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 051 – Економіка
 • 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • 123 – Комп’ютерна інженерія
 • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Коледж економіки і технологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший бакалавр

 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 075 – Маркетинг
 • 181 – Харчові технології
 • 241 – Готельно-ресторанна справа
 • 081 – Право
 • 051 – Економіка
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
 • 231 – Соціальна робота

 


Останні новини