Дніпропетровська область


Фільтрувати за назвою 


1. 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

2. 

Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст Дніпропетровьскої області

3. 

Нікопольський факультет Національної металургійної академії України

4. 

Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України

5. 

Криворізький факультет Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", КФ ДВНЗ "ЗНУ"

6. 

Нікопольський інститут Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", НІ ДВНЗ "ЗНУ"

7. 

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління (у формі ЗАТ)

8. 

Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

9. 

Дніпропетровський гуманітарний університет, ПВНЗ

10. 

Нікопольський економічний університет, ПВНЗ

11. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

12. 

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

13. 

Інститут підприємництва «Стратегія», обласний комунальний ВНЗ

14. 

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

15. 

Національний гірничий університет, НГУ

16. 

Національна металургійна академія України

17. 

Криворізький технічний університет

18. 

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

19. 

Криворізький державний педагогічний університет

20. 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

21. 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

22. 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, ДНУЗТ

23. 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

24. 

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, ТОВ

25. 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

26. 

Дніпропетровський державний аграрний університет, ДДАУ

27. 

Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки, обласний комунальний ВНЗ

28. 

Дніпропетровська державна фінансова академія

29. 

Дніпропетровська державна медична академія

30. 

Дніпродзержинський державний технічний університет

31. 

Академія митної служби України

 

Останні новини