Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Назва ВНЗ: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Поштовий індекс: 61002
Населений пункт: м. Харків
Адреса: вул. Фрунзе, 21
Телефони: (057) 707-66-34, 707-66-35
Веб-сайт: http://www.kpi.kharkov.ua
E-mail: omsroot @ kpi.khаrkоv.uа

Загальна інформація

Безкоштовне навчання: +
Платне навчання: +
Післядипломна освіта: +
Аспірантура, докторантура: +
Військова кафедра: +
Гуртожиток: +
Підготовче відділення: +
Курси підготовки до ЗНО: +


Приймальна комісія

Телефони: (057) 707-66-34
Веб-сайт: http://blogs.kpi.kharkov.ua/cpk
E-mail: omsroot @ kpi.khаrkоv.uа


Напрями та спеціальності

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТ) 707-66-53

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Інформаційні технології проектування

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

 • Прикладне матеріалознавство

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

 • Обладнання та технології ливарного виробництва
 • Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

ЗВАРЮВАННЯ

 • Технології та устаткування зварювання

 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МШ) 707-69-40

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Автоматизоване управління технологічними процесами

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

 • Технології машинобудування
 • Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • Інструментальне виробництво
 • Металорізальні верстати і системи

СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ

 • Якість, стандартизація та сертифікація

 

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМ) 707-63-24

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Машини і механізми нафтогазових промислів

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

 • Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 • Теплоенергетика
 • Теплофізика
 • Енергетичний менеджмент

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

 • Гідроенергетика

ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ

 • Котли і реактори
 • Турбіни
 • Газотурбінні установки і компресорні станції

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (ТМ) 707-63-81

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Інформаційні технології проектування

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • Електричний транспорт

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

 • Озброєння та військова техніка

РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ

 • Локомотиви та локомотивне господарство

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

 • Автомобілі та автомобільне господарство

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Колісні та гусеничні транспортні засоби

 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (І) 707-60-58

МЕХАНІКА

 • Комп’ютерна механіка
 • Механіка суцільних середовищ

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 • Прикладна математика

ІНФОРМАТИКА

 • Інформатика

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Інформаційні технології проектуванння
 • Системне проектування

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ І УПРАВЛІННЯ (ІФ) 707-69-26

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Фізичне виховання

ФІЛОЛОГІЯ

 • Переклад
 • Прикладна лінгвістика

ПСИХОЛОГІЯ

 • Психологія

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 • Прикладна математика

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Інформаційні управляючі системи і технології

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

 • Системний аналіз та управління

ІНФОРМАТИКА

 • Інформатика
 • Соціальна інформатика

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Програмне забезпечення систем
 • Інженерія програмного забезпечення

СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ

 • Управління проектами
 • Педагогіка вищої школи (прийом в магістратуру)
 • Адміністративний менеджмент (прийом в магістратуру)

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕК) 707-68-56

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

 • Управління персоналом та економіка праці

МАРКЕТИНГ

 • Маркетинг

ОБЛІК І АУДИТ

 • Облік і аудит

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент інноваційної діяльності

СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ

 • Інтелектуальна власність
 • Управління інноваційною діяльністю (прийом в магістратуру)

 

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ (БФ) 707-68-46

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

 • Фінанси і кредит
 • Оподаткування

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент інвестиційної діяльності

СОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФТ) 707-60-85

ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

 • Фізичне матеріалознавство

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА

 • Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Техніка та електрофізика високих напруг

ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ

 • Кріогенна техніка і технології

 

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЕМБ) 707-62-07

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Електропобутова техніка
 • Електричні машини і апарати

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА

 • Фізична та біомедична електроніка

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ

 • Електронні системи

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 • Прилади і системи екологічного моніторингу
 • Прилади і системи неруйнівного контролю

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Е) 707-65-86

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

 • Електричні станції
 • Електричні системи і мережі
 • Техніка та електрофізика високих напруг
 • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Енергетичний менеджмент

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АП) 707-62-66

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

 • Радіофізика і електроніка

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

 • Біотехнічні та медичні апарати і системи

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Інформаційні вимірювальні системи
 • Метрологія та вимірювальна техніка

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) 707-69-56

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Системи штучного інтелекту

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

АКУСТОТЕХНІКА

 • Аудіо-, відео- та кінотехніка

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

 • Телекомунікаційні системи та мережі

СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ

 • Консолідована інформація
 • Інтелектуальна власність

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТНР) 707-63-25

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Хімічні технології неорганічних речовин

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТОР) 707-60-11

НАФТОГАЗОВА СПРАВА

 • Видобування нафти і газу

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 • Хімічні технології органічних речовин
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

БІОТЕХНОЛОГІЯ

 • Промислова біотехнологія
 • Фармацевтична біотехнологія

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Технології продуктів бродіння і виноробства
 • Технології жирів і жирозамінників

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ (ІТ) 707-62-14

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Автоматизоване управління технологічними процесами
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • Обладнання переробних і харчових виробництв

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

 

НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (НТ) 707-69-74

МЕХАНІКА

 • Комп’ютерна механіка

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

 • Технології машинобудування

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ

 • Електронні системи

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ЕІМ) 706-32-24

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

 • Економічна кібернетика

МАРКЕТИНГ

 • Маркетинг

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

ЦЕНТР КОНТРАКТНОГО НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (заочна форма навчання) (ЕІМз) 706-32-24

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

 • Економічна кібернетика

МАРКЕТИНГ

 • Маркетинг

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування

ОБЛІК І АУДИТ

 • Облік і аудит

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ФІП) 707-63-98 (96)  (дві вищі освіти одночасно)

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Програмне забезпечення систем

ФІЛОЛОГІЯ

 • Переклад

ОБЛІК І АУДИТ

 • Облік і аудит

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

 • Телекомунікаційні системи та мережі

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

 • Системи і методи прийняття рішень

 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ (ФМО) 707-63-16 (тільки на контрактній основі)

Навчання на усіх факультетах за всіма спеціальностями (для іноземних громадян дальнього зарубіжжя при наявності сертифіката про завершення підготовчого факультету). Підготовчий факультет проводить підготовку іноземних громадян для їх вступу до навчальних закладів України.

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (м. Чернівці) (03722) 7-29-02 (денна і заочна форми навчання)

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Пiдйомно-транспортнi, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

БІОТЕХНОЛОГІЯ

 • Промислова біотехнологія

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

 • Електричні системи і мережі

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ

 • Енергетичний менеджмент
 • Управління проектами
 • Адміністративний менеджмент (друга вища освіта)
 • Педагогіка вищої школи (друга вища освіта)

ФІЛОЛОГІЯ

 • Переклад (друга вища освіта)

МАРКЕТИНГ

 • Маркетинг

ОБЛІК І АУДИТ

 • Облік і аудит

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Системи і методи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Системне програмування
 • Комп’ютерні системи і мережі

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Автоматизоване управління технологічни-ми процесами

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

 • Технології машинобудування
 • Обладнання та технології ливарного виробництва
 • Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
 • Гiдравлiчнi машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Колісні та гусеничні транспортні засоби
 • Металорізальні верстати та системи
 • Пiдйомно-транспортнi, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
 • Обладнання переробних і харчових виробництв

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 • Теплоенергетика

ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

 • Прикладне матеріалознавство

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

 • Гідроенергетика

ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ

 • Котли і реактори
 • Кріогенна техніка і технології

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

 • Електричні системи i мережі
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Техніка та електрофізика високих напруг

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • Електромеханічні системи автоматизації і електропривод
 • Електричний транспорт
 • Електричні машини і апарати
 • Електропобутова техніка

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА

 • Фізична і біомедична електроніка

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ

 • Електронні системи

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Метрологія та вимірювальна техніка

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 • Прилади і системи екологічного моніто-рингу
 • Прилади і системи неруйнівного контро-лю

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 • Хімічні технології органічних речовин
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів
 • Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

БІОТЕХНОЛОГІЯ

 • Промислова біотехнологія

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Технології продуктів бродіння і виноробства
 • Технологія жирів і жирозамінників

РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ

 • Локомотиви та локомотивне господарство

ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

(заочна форма навчання за контрактом)

НКЦ у м.Ізюм (05743) 2-87-18, 9-51-79

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування

ОБЛІК І АУДИТ

 • Облік і аудит

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬО¬ГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютерні системи і мережі
 • Системне програмування

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Електромеханічні системи автоматизації і електропривод

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 • Прилади і системи екологічного моніторингу

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 • Інформаційні технології проектування

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Колісні та гусеничні транспортні засоби

НКЦ у м.Бердянськ (06153) 6-49-52

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютерні системи і мережі

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

 • Електричні системи і мережі
 • Техніка та електрофізика високих напруг

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

 • Економічна кібернетика

МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Пiдйомно-транспортнi, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 

НКЦ у м. Балаклея (05749) 5-33-66

ОБЛІК І АУДИТ

 • Облік і аудит

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент організацій і адміністрування

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютерні системи і мережі

 

НКЦ у м.Полтава

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

 • Технології машинобудування

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютерні системи і мережі

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Електричні машини і апарати

РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ

 • Локомотиви та локомотивне господарство

 

ХАРКІВСЬКИЙ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 707-68-37

 • Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів (денна та заочна форми навчання)
 • Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації (денна)
 • Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (денна)
 • Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів (денна)
 • Обслуговування програмних систем і комплексів (денна)
 • Розробка програмного забезпечення(денна)

ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ (05322) 7-28-81

 • Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд (денна, заочна)
 • Розробка програмного забезпечення
 • Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок (денна)
 • Економіка підприємства (денна, заочна)
 • Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях (денна, заочна)


Останні новини