Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Назва ВНЗ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Поштовий індекс: 03056
Населений пункт: м. Київ
Адреса: проспект Перемоги, 37
Телефони: +38(044) 236-79-89, т./ф. +38(044) 454-97-88
Веб-сайт: http://kpi.ua
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Загальна інформація

Безкоштовне навчання: +
Платне навчання: +
Післядипломна освіта: +
Аспірантура, докторантура: +
Військова кафедра: +
Гуртожиток: +
Підготовче відділення: +
Курси підготовки до ЗНО: +


Приймальна комісія

Телефони: (044) 454-96-45, 454-96-46
E-mail: pk [at] kpi.ua


Перелік напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Код Назва Денна Заочна Денна Заочна
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401 Металургія 60 60 4 р. 4 р.5 міс.
6.050402 Ливарне виробництво 60 60 4 р. 4 р.5 міс.
6.050403 Інженерне матеріалознавство 210 180 4 р. 4 р.5 міс.
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050501 Прикладна механіка 75 4 р.
6.050502 Інженерна механіка 270 150 4 р. 4 р.5 міс.
6.050503 Машинобудування 135 80 4 р. 4 р.5 міс.
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 60 25 4 р. 4 р.5 міс.
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованi технології 60 40 4 р. 4 р.5 міс.
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 30 4 р.
6.050503 Машинобудування 180 110 4 р. 4 р.5 міс.
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 60 30 4 р. 4 р.5 міс.
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованi технології 45 40 4 р. 4 р.5 міс.
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 330 215 4 р. 4 р.5 міс.
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 30 20 4 р. 4 р.5 міс.
0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 95 60 4 р. 4 р.5 міс.
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки 130 4 р.
6.050103 Програмна інженерія 50 35 4 р. 4 р.5 міс.
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованi технології 105 80 4 р. 4 р.5 міс.
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 Теплоенергетика 180 165 4 р. 4 р.5 міс.
6.050603 Атомна енергетика 60 4 р.
6.050604 Енергомашинобудування 40 4 р.
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 275 180 4 р. 4 р.5 міс.
6.050702 Електромеханіка 165 75 4 р. 4 р.5 міс.
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 90 35 4 р. 4 р.5 міс.
0503 Розробка корисних копалин 6.050301 Гірництво 135 80 4 р. 4 р.5 міс.
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 Теплоенергетика 45 20 4 р. 4 р.5 міс.
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 160 120 4 р. 4 р.5 міс.
6.050702 Електромеханіка 150 75 4 р. 4 р.5 міс.
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика 100 50 4 р. 4 р.5 міс.
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050102 Комп’ютерна інженерія 210 100 4 р. 4 р.5 міс.
6.050103 Програмна інженерія 25 4 р.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»
0403 Системні науки та кібернетика 6.040302 Інформатика 140 4 р.
6.040303 Системний аналіз 350 4 р.
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки 90 60 4 р. 4 р.5 міс.
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки 90 85 4 р. 4 р.5 міс.
6.050102 Комп’ютерна інженерія 210 60 4 р. 4 р.5 міс.
6.050103 Програмна інженерія 45 10 4 р. 4 р.5 міс.
0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія 300 300 4 р. 4 р.5 міс.
МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 6.010203 Здоров`я людини 60 4 р.
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки 80 35 4 р. 4 р.5 міс.
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 40 4 р.
0514 Біотехнологія 6.051402 Біомедична інженерія 60 4 р.
РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та системи 60 4 р.
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050901 Радіотехніка 270 150 4 р. 4 р.5 міс.
6.050902 Радіоелектронні апарати 180 85 4 р. 4 р.5 міс.
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050504 Зварювання 270 180 4 р. 4 р.5 міс.
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 180 120 4 р. 4 р.5 міс.
0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6.051101 Авіа- та ракетобудування 60 4 р.
6.051103 Авіоніка 80 4 р.
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
0509 Радіотехніка,радіоелектронні апарати тазв’язок 6.050903 Телекомунікації 200 165 4 р. 4 р.5 міс.
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 180 90 4 р. 4 р.5 міс.
6.050802 Електронні пристрої та системи 165 120 4 р. 4 р.5 міс.
6.050803 Акустотехніка 135 120 4 р. 4 р.5 міс.
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050902 Радіоелектронні апарати 60 4 р.
6.050903 Телекомунікації 90 35 4 р. 4 р.5 міс.
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ
0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 60 30 4 р. 4 р.
0303 Журналістика та інформація 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю 60 4 р.
6.030303 Видавнича справа та редагування 60 60 4 р. 4 р.5 міс.
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 60 60 4 р. 4 р.5 міс.
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 30 30 4 р. 4 р.5 міс.
0515 Видавничо-поліграфічна справа 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 210 150 4 р. 4 р.5 міс.
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
0305 Економіка та підприємництво 6.030502 Економічна кібернетика 50 20 4 р. 4 р.5 міс.
6.030503 Міжнародна економіка 80 30 4 р. 4 р.5 міс.
6.030504 Економіка підприємства 80 60 4 р. 4 р.5 міс.
6.030507 Маркетинг 80 30 4 р. 4 р.5 міс.
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 230 160 4 р. 4 р.5 міс.
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування 360 230 4 р. 4 р.5 міс.
6.051004 Оптотехніка 75 4 р.
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
0402 Фізико-математичні науки 6.040204 Прикладна фізика 90 4 р.
0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика 70 4 р.
1701 Інформаційна безпека 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 120 60 4 р. 4 р.5 міс.
6.170102 Системи технічного захисту інформації 60 4 р.
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 195 90 4 р. 4 р.5 міс.
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
0402 Фізико-математичні науки 6.040201 Математика 120 4 р.
6.040203 Фізика 120 4 р.
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
0301 Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія 180 60 4 р. 4 р.5 міс.
0304 Право 6.030401 Правознавство 150 100 4 р. 4 р.5 міс.
СЛАВУТИЦЬКА ФІЛІЯ НТУУ "КПІ"
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 25 20 4 р. 4 р.5 міс.

Останні новини