Підсумки Третьої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012»

1 березня 2012 року у Виставковому центрі «КиївЕскпоПлаза» відбулося урочисте відкриття Третьої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012».


Організатори виставки: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».

Привітання виставці надіслали Голова Верховної Ради України В.М.Литвин, Прем’єр-міністр України М.Я.Азаров, Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.В.Табачник, Президент Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кремень, Президент Національної академії медичних наук України А.М.Сердюк, Президент Національного центру «Мала академія наук України», народний депутат України С.О.Довгий, голова підкомітету з фахової освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки й освіти В.С. Курило, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України О.А.Удод.

В церемонії урочистого відкриття виставки взяли участь і оглянули експозицію Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.В.Табачник, Президент Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кремень, директор компанії «Виставковий Світ» С.В.Рудько, виконавчий директор освітянських заходів компанії «Виставковий Світ» В. В.Сокол.

Вітальні слова до учасників та гостей виставки виголосили Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Володимирович Табачник та Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень.

«В умовах глобалізації створення економіки знань неможливе без якісної освіти. І нам усім слід пишатися тим, що українська освіта сьогодні займає передові позиції у світі», - наголосив Дмитро Табачник у своєму вітальному слові.

ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2012» є одним із найбільш помітних та масштабних презентаційних заходів в українській освітній галузі. Цього року вона стала місцем зустрічі представників 775 провідних навчальних закладів, видавництв, центрів, асоціацій та підприємств з усіх регіонів України, а також учасників з Російської Федерації, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Швейцарської Конфедерації, Словацької Республіки, Республіки Польща, Сполучених Штатів Америки.

За словами Президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя, виставка стане майданчиком для обміну досвідом між усіма її учасниками, приверне увагу до проблем в освітній галузі та підкреслить значимість освіти у суспільстві.

«Ми відкриваємо не просто виставку, а цілий комплекс інноваційних проектів», - підкреслив Міністр Дмитро Табачник.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.Табачник вручив нагороди переможцям рейтингового виставкового конкурсу – вищим навчальним закладам  ІІІ-ІV рівнів акредитації  Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер післядипломної освіти України, «Лідер міжнародної діяльності» та «Лідер наукової діяльності». Серед нагороджених: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Миколаївський державний аграрний університет; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Київський національний університет будівництва і архітектури; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ); Івано-Франківський національний медичний університет; ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»; Національний університет «Львівська політехніка»; Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Почесні нагороди «Лідер міжнародної діяльності» та «Лідер наукової діяльності» отримали: Національний фармацевтичний університет; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Вінницький національний технічний університет; Українська академія друкарства; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Національний університет «Одеська юридична академія»; Запорізький національний технічний університет; Одеський національний політехнічний університет; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Харківська національна академія міського господарства; Львівський національний аграрний університет; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; ТОВ «Академія адвокатури України»; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Хмельницький національний університет; Львівський медичний інститут; Таврійський державний агротехнологічний університет; Луганський національний аграрний університет; Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради; Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського.

«Краса і гордість української освіти – вища школа», - прокоментував тріумф переможців Дмитро Табачник.

Рейтинговий виставковий конкурс проводився серед учасників виставки – ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з 8 тематичних напрямків і 92 показників діяльності. На участь у рейтинговому виставковому конкурсі подали відповідні матеріали 72 ВНЗ.

Виставку супроводжувала велика змістовна тематична програма, яка включала семінари, науково-практичні конференції, «круглі столи», майстер-класи, презентації на стендах - всього 137 заходів, на них відбулося обговорення нагальних проблем подальшого удосконалення процесу навчання і виховання, упровадження інформаційних технологій і педагогічних новацій, обмін досвідом практичної роботи та здобутками кращих навчальних закладів. Семінари, науково-практичні конференції відвідало понад 9 тисяч осіб.

Напередодні 20 річниці Національної академії педагогічних наук України за участю керівників і провідних науковців Національної академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України і практичних працівників галузі освіти 1-3 березня 2012 р. в рамках Третьої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012» відбулися науково-практичні конференції з проблем: «Вища освіта України: розвиток в умовах глобалізації», проводив Луговий В.І., директор Інституту вищої освіти; «Філософія сучасної освіти», проводив Мадзігон В.М., директор Інституту педагогіки; «Виховання особистості в контексті сучасних соціокультурних реалій», проводили Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання та Удод О.А., директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України; «Система професійних компетентностей вчителя XXI століття», проводив Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих; «Науково-методичне забезпечення розвитку професійно-технічної освіти у контексті вимог сучасних  потреб економіки та суспільства», проводила Радкевич В.О., директор Інституту професійно-технічної освіти; «Інноваційний розвиток післядипломної педагогічної освіти», проводив Олійник В.В., ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; «Актуальні проблеми інформатизації освіти», проводив Биков В.Ю., директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання.

У рамках виставки вперше було презентовано Всеукраїнську асоціацію ректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти та проведено «круглий стіл» «Розвиток закладів післядипломної педагогічної освіти на сучасному етапі». У роботі круглого столу взяли участь Пушкарьова Т.О., заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України та ректори закладів післядипломної освіти. Всеукраїнську асоціацію ректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти представив її голова Рудяков О.М., ректор Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, він наголосив, що громадська організація має об'єднати керівників закладів післядипломної педагогічної освіти України для підтримки і розвитку закладів ППО.

Учасниками обговорювалися основні напрями співпраці Інституту інноваційних технологій і змісту освіти із закладами післядипломної педагогічної освіти, нормативно-правове забезпечення діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, сучасні вимоги щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладах післядипломної педагогічної освіти.

Жвавий інтерес викликала організована фахівцями Національного центру «Мала академія наук України» Всеукраїнська науково-практична конференція за темою «Особливості інтелектуальної обдарованості учнів та їх розвиток в умовах діяльності Малої академії наук України». Заступник директора НЦ «МАНУ», О. Cтрижак розповів про засоби формування інформаційно-дослідницького середовища Малої академії наук України. Педагогічні працівники територіальних відділень МАН і загальноосвітніх навчальних закладів обговорили аспекти формування професійної компетенції здібної учнівської молоді, особливості організації науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми в межах навчального процесу загальноосвітнього навчального закладу, шляхи підвищення творчої активності й загального особистісного розвитку педагогів та учнів.

Організатори виставки провели тематичний конкурс з ряду актуальних проблем інноваційної модернізації освіти. Конкурс проводився з таких тематичних номінацій:

  • Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців.
  • Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу: професійно-технічної та загальної середньої освіти.
  • Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ.
  • Інклюзивна освіта: від рівних прав до рівних можливостей.
  • Діяльність вищих закладів післядипломної освіти, міських (районних) відділів освіти, навчально-методичних центрів з підвищення рівня професійних компетентностей педагогічних кадрів.
  • Інноваційні  технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді.
  • Реформування дошкільного закладу освіти.
  • Модернізація позашкільного навчального закладу.
  • Створення та упровадження сучасних засобів навчання.

На конкурс з тематичних номінацій виставки було подано 612 робіт. Конкурсні роботи представили педагогічні колективи з 27 регіонів України. Оцінку якості поданих робіт проводили наукові інститути Національної академії педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, науково-методичний центр Міністерства аграрної політики та продовольства України. Переможців в номінаціях конкурсу на виставці було нагороджено Золотими, Срібними та Бронзовими медалями.

Співпрацю з закладами освіти України презентували міжнародні експозиції навчальних закладів, які були нагороджені золотими медалями «За плідну міжнародну співпрацю в освіті»: Доправна академія м. Тренчин (Словаччина), Силламяеске професійне училище (Естонія), Будівельно-індустріальний професійний ліцей № 50 м. Санкт-Петербург (Росія), Технікум зв’язку ім. Іпполіта Сегельського в м. Познань (Польща), Освітній Центр ASSOTIATION (Чеська республіка) та Асоціація з міжнародних питань (Чеська республіка).

Вперше Оргкомітет нагородив медалями «За активну діяльність з розвитку соціального партнерства з закладами освіти» організації, які протягом багатьох років плідно співпрацюють з закладами освіти: Приватне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат»; ТОВ «Стелла Сістемз»; Київська міська державна адміністрація; компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ «Енергобудмонтаж»; Миколаївський глиноземний завод ОК РУСАЛ; Intel Ukraine Microelectronics Ltd.

1 березня 2012 р. дирекцією освітніх програм корпорації Intel Ukraine Microelectronics Ltd. нагороджено переможців Всеукраїнського конкурсу «Успішний проект - 2011».  Участь у конкурсі взяли вчителі шкіл, викладачі системи профтехосвіти, а також  студенти педагогічних навчальних закладів України. Всього на конкурс було зареєстровано 66 учасників.

2 березня 2012 року у рамках виставки «Сучасні заклади освіти - 2012» відбувся фестиваль за результатами проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності». У рамках заходу відбулося нагородження 15-ти переможців дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Почесними грамотами Секретаріату Національної спілки журналістів України, пам’ятними знаками від журналу «Позакласний час».

2 березня 2012 р. було підбито підсумки Тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів “Україна–Європа–Світ–2012” для обдарованої учнівської та студентської молоді, молодих науковців, винахідників та дослідників. Переможців Тижня було рекомендовано до участі у фіналі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів “INFOMATRIX 2012” (м.Бухарест, Румунія), Міжнародному конкурсі I-SWEEEP (м.Хьюстон, США), 20-ій Міжнародній олімпіаді з екологічних проектів (м.Стамбул, Турецька Республіка), VІ Міжнародній олімпіаді з екологічних проектів INEPO EUROASIA (м. Баку, Азербайджанська Республіка), Міжнародній олімпіаді «Genius Olympiade – 2012» (м. Нью-Йорк, США).

Вперше в рамках виставки «Сучасні заклади освіти – 2012» Оргкомітет виставки започаткував конкурс «Кращий виставковий стенд – 2012», переможцям якого 3 березня 2012 р. були вручені Почесні нагороди в номінаціях: «Професійна підготовка та робота стендистів», «Оригінальність дизайну стенду», «Ексклюзивне художнє оформлення стенду», «Інформативність стенду» та «Якість рекламних матеріалів». Серед нагороджених: ТОВ «Стелла Сістемз», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Академія адвокатури України, Національний центр «Мала академія наук України», Луганський національний аграрний університет, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Миколаївський державний аграрний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, Таврійський державний агротехнологічний університет, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Змістовні експозиції та актуальні проблеми для обговорення в заходах виставки представили регіональні інститути післядипломної освіти. Зокрема, Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти на семінарі «Роль методичних служб у формуванні  інформаційно-комунікаційної та медіаосвітньої компетентності у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку»; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на «круглому» столі «Професійний розвиток педагогів у інформаційно-освітньому просторі ЛОІППО», «Розвиток громадянської компетентності педагогічних працівників у міжнародних проектах»; Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти обговорював на «круглому столі» розвиток неперервної освіти в умовах світової інтеграції; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти на семінарі представив свою діяльність зі створення інноваційного середовища в освітніх закладах Закарпаття; Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти присвятив «круглий стіл» таким темам: «ІТ- технології: стратегія розвитку освіти Миколаївщини (інноваційні моделі)», «Соціальне партнерство та проектні інвестиції в освіті Миколаївської області», «Готовність молодого фахівця до інноваційної діяльності в умовах формування освітнього кластеру Миколаївщини» та іншим питанням. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників «круглий» стіл присвятив таким проблемам: «Педагогічні інновації у діяльності сучасного закладу освіти щодо розвитку обдарованих дітей»; «Система управлінської діяльності загальноосвітнього навчального закладу щодо розвитку творчої особистості вчителя та обдарованого учня»; «Презентація Школи життєтворчості як осередку розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді»; «Інноваційні технології підтримки розвитку обдарованої молоді». Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти провів «круглий стіл» з теми: «Післядипломна педагогічна освіта як соціальний фактор сучасного суспільства»; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з Університетом менеджменту НАПН України провели Всеукраїнський «круглий стіл» з питань модернізації діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах реформування освітньої галузі, управління інноваційним розвитком районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у сучасних умовах та інших; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського організував «круглий стіл» з теми «Успіх починається з дитинства»; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на «круглому столі» представив регіональний досвід інтеграції до міжнародного освітнього простору та партнерські проекти. Харківська академія неперервної освіти винесла для обговорення питання формування професійної компетентності педагогів як основи розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей; Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів обговорив на «круглому столі» проблеми управління розвитком професійної компетентності педагогічних працівників. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти поділився власним досвідом і роллю в процесі забезпечення якості освіти регіону, обговорив питання науково-методичного супроводу інноваційної діяльності закладів освіти, інноваційного змісту професійної компетентності сучасного вчителя. Відбулася науково-практична конференція  Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України та Міського методичного центру Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради «Організація інноваційної діяльності як головна умова розвитку сучасного навчального закладу».

Пріоритетні проблеми розвитку вищої освіти обговорили на різних тематичних заходах. Зокрема, Миколаївський державний аграрний університет представив теми: «Інтеграція аграрної освіти, науки та виробництва»; «Концептуальні засади формування системи «аграрна освіта протягом життя»; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна поділився власним досвідом інноваційних технологій позашкільного навчання. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля обговорював питання навчання іноземних студентів в Україні: шляхи удосконалення; Івано-Франківський національний медичний університет представив тему: «Інновації у моніторингу навчальних успішностей студентів-медиків». Таврійський державний агротехнологічний університет обговорив питання створення та упровадження сучасних комплексів електронних засобів навчання в контексті підвищення якості підготовки фахівців та інноваційні технології розвитку обдарованої студентської молоді; Одеська державна академія будівництва та архітектури представила тему: «Будівельні інновації з енергозбереження – у навчальний процес». Волинський національний університет імені Лесі Українки на семінарі поділився власним досвідом з питань надання якісних освітніх послуг, новітніх технологій у навчальному процесі, моніторингу якості навчання як складової управлінської діяльностіКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського обговорював питання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців технічних спеціальностей. Семінар Бердянського державного педагогічного університету був присвячений компетентнісному підходу в освітній діяльності вищої школи. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка порушив питання спеціальних шкіл як ефективний компонент інклюзивної освіти. Семінар Української академії друкарства розглядав питання застосування комп’ютеризованої навчальної системи на основі Web-технологій при підготовці фахівців у вищій школі. На стенді Харківської гуманітарно-педагогічної академії відбулася презентація – «Культурологічна освіта в контексті підготовки майбутнього педагога».

Змістовні експозиції на сучасному рівні представили: Національний центр «Мала академія наук України» спільно з комунальним закладом «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді», обласним комунальним позашкільним навчальним закладом «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді», Артемівським міським Центром дітей та юнацтва Донецької області й Сумським обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Академія адвокатури України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Одеська юридична академія», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національний фармацевтичний університет, Луганський національний аграрний університет, Запорізький національний технічний університет, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Одеський національний політехнічний університет, Миколаївський державний аграрний університет, Вінницький національний технічний університет, Харківська національна академія міського господарства, Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Львівський медичний інститут, коледж «Монада» і училище «Медик», Барський автомобільно-дорожній технікум Національного транспортного університету, Миколаївська спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» та інші заклади освіти.

Технікуми, коледжі презентували свої експозиції та обговорили актуальні питання співробітництва з підприємствами, міжнародними організаціями на семінарах і «круглих столах». Зокрема, Глухівський коледж імені С.А.Ковпака Сумського національного університету, Донецький педагогічний коледж, Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського Союзу О.О.Шевченка, Дніпропетровський транспортно-економічний коледж, Мирогощанський аграрний коледж, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії, Макіївське педагогічне училище, Красноармійське педагогічне училище, Кременчуцьке педагогічне училище імені Макаренка, та інші. На семінарі Іллінецький державний аграрний коледж поділився досвідом впровадження міжнародної співпраці в навчально-виховний процес аграрних закладів освіти, зокрема їх досвідом співпраці з Швейцарським аграрним коледжем; семінар Рівненського державного аграрного коледжу представив питання використання в навчальному процесі сучасних електронних засобів навчання і інформаційних ресурсів з метою підвищення якості підготовки фахівців.

Професійно-технічну освіту на виставкових експозиціях та тематичних заходах представили навчально-методичні центри ПТО та асоціації зі своїми закладами: НМЦ ПТО у Вінницькій області, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, НМЦ ПТО у Сумській області, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Асоціація державних закладів профтехосвіти України залізничного профілю, Козятинське МВПУ залізничного транспорту, Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти, Криворізький міський методичний центр профтехосвіти, Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу, Рівненський торгово-професійний ліцей, Полтавське ПТУ №23, ВПУ №25 м. Києва, Макіївський будівельний центр ПТО ім.Ф.І.Бачуріна та багато інших закладів профтехосвіти. Відбулися семінари Відділення змісту професійно-технічної освіти  Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Розвиток соціального партнерства в умовах професійно-технічного навчального закладу», «Соціальне партнерство у регіоні, як запорука якісної підготовки кваліфікованих робітників» за  участю компанії «Роберт Бош Лтд.» - соціального партнера вищого професійного училища № 25 міста Києва; Асоціації ювелірів України – соціального партнера Міжрегіонального центру ювелірного мистецтва міста Києва; відкрита стендова презентація Козятинського МВПУ залізничного транспорту, Силламяеського ПТУ (Естонія), Доправної академії м.Тренчин (Словаччина), Будівельно-індустріального професійного ліцею № 50 м. Санкт-Петербург (Росія) та Технікуму зв’язку ім. Іпполіта Сегельського в м. Познань (Польща) з питань міжнародного співробітництва закладів профтехосвіти; семінар Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області за темами: «Соціальне партнерство: трансфер технологій у підготовку конкурентоспроможного робітника»; «Соціально-економічний кластер як інноваційна модель розвитку»; «Проект «Хенкель Академія» як модель трансферу сучасних виробничих технологій в освітній процес закладів вищої освіти і професійно-технічної підготовки»; Нововолинське вище професійне училище розглядало питання формування когнітивних здібностей у процесі професійного навчання.

Підприємства, які співпрацюють з закладами освіти, презентували свої проекти на експозиціях та тематичних заходах для навчальних закладів. Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій - засоби автоматизації навчальних закладів: Автоматизована система керування «Вищий навчальний заклад» та Автоматизована система «Школа», компанія «Інтердизайн» демонструвала стенди різноманітних тематик, наочні посібники. Компанія «Інфол» презентувала лінгафонні кабінети – обладнання для вивчення іноземних мов і не тільки, цілий комплекс гаджетів: інтерактивні дошки, сучасні мікрофони, аудіо-відео пристрої. Фірма «1С Україна» до уваги керівників запропонувала спеціальний продукт “1С:Підприємство 8. Комплект для навчання в вищих і середніх навчальних закладах України”; науково-виробничий центр «Дидакта» - засоби навчання для кабінетів біології, фізики, хімії і т.ін. «Круглий стіл» Intel Ukraine Microelectronics Ltd. розглядав актуальні питання «Інновації в освіті від Intel Ukraine Microelectronics Ltd.»; круглий стіл філії «Центр післядипломної освіти» Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» «Професійна освіта в Україні»; семінар представництва Panasonic в Україні «Основи ефективного використання Інтерактивних дошок Panasonic у навчальному процесі. Практичне заняття зі створення інтерактивного уроку»; майстер-клас ТОВ «Стелла Сістемз» «EDUkIT... і весь світ відкритий! Безкоштовні сайти для навчальних закладів». ТОВ «МЦФЕР-Україна» запропонувало майстер-клас «Атестація педагогів за новим Типовим положенням. Оформлення атестаційних документів за допомогою КОЗА-ДИСКа «Шаблони документів закладу освіти».

За традицією виставка «Сучасні заклади освіти – 2012» презентувала найкращі заклади освіти і наукові установи України, сучасні досягнення освітянської практики, творчі здобутки педагогічних колективів і науковців в інноваційній модернізації галузі освіти, обмін досвідом між фахівцями освітньої галузі різних країн, що стане поштовхом до народження нових висновків та ідей з питань розвитку міжкультурного освітнього діалогу, практику співпраці з підприємствами, зарубіжними навчальними закладами.

Протягом трьох днів роботи виставки її відвідало понад 20 тисяч осіб. Вона була цікавою і змістовною як для широкої громадськості, фахівців, так і для випускників шкіл і студентів, які мали можливість обрати навчальний заклад для подальшого навчання.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2012» за своїм фаховим і науковим рівнем, поставленими на розгляд проблемами пріоритетного розвитку галузі освіти по праву отримала суспільне визнання і є найбільш рейтинговою та широкомасштабною освітянською виставкою в Україні.

До зустрічі 16-18 жовтня 2012 року на Четвертій виставці-презентації
«Інноватика в сучасній освіті»!

 

З повагою,
Директор компанії «Виставковий Світ»
Світлана Володимирівна Рудько

Виконавчий директор освітянських заходів компаніі «Виставковий Світ»
Віталій Васильович Сокол

Оргкомітет: +38 044 498-42-07, 498-42-06, 498-42-05, E-mail: expo@vsvit.com.ua


Поділіться з друзями:   

Останні новини